Val 2018

Skolporten bevakar nyheter och forskning om skolan och förskolan inför valet 2018.

Nyheter

S till friskolorna: Gemensam antagning och stoppa skolreklamen

Socialdemokraterna trappar upp sin kampanj för att stoppa vinstjakten i svensk skola med fler förslag om att göra om friskolors antagning och stoppa skolreklam.

Friskolornas riksförbunds kommentar till Socialdemokraternas utspel om friskolor och valfrihet i skolan

”Det är cyniskt av Socialdemokraterna att välja att fokusera på de skolor där 18 procent av eleverna går, i stället för resterande 82 procent. Det kommer återkommande rapporter om stora brister när det gäller ordning och reda, kunskapsuppföljning, bristande resultat och ledarskap i kommunala skolor, med det blundar Socialdemokraterna för. Individens behov och önskemål saknas helt”, säger Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

S vallöfte: Stopp för nya vinstdrivna skolor

Socialdemokraterna går till val på att stoppa vad de kallar vinstjakten i svensk skola. Innan en lagstiftning är på plats vill partiet så fort som möjligt sätta stopp för etableringen av nya vinstdrivna skolor. ”Det är ett problem att vi har vinstjakt i svensk skola. Det ska bort”, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Skolan och valet

Skolan och valet 2018 – Vad säger forskarna?

Fortbildning för lärare, ökad likvärdighet, mer stöd till skolledare och satsningar på förskolan. Det är några av de viktigaste skolpolitiska punkterna inför valet, menar forskarna. 

Enkät: Så vill politikerna förbättra skolan

Skolporten bad de åtta riksdagspartierna att rangordna sina tre viktigaste skolpolitiska frågor inför valet. Så här svarade deras skolpolitiska talespersoner.

Så kan skolan stå emot den auktoritära vind som sveper över världen

I dagarna sjunger många svenska elever ”Den blomstertid nu kommer” och tar sommarlov. Men på andra håll intensifieras i stället debatten om skolan inför höstens val. Eva-Lotta Hultén lyfter på bänklocket och synar de värderingar som styr den svenska skoldebatten.

Matematik inom vuxenutbildningen
Matematik inom vuxenutbildningen

Matematik inom vuxenutbildningen

Skolportens temadag är speciellt framtagen för dig som undervisar i matematik inom vuxenutbildningen. Dagen innehåller både praktiska klassrumsnära inslag och teoretiska bidrag för att inspirera dig i ditt arbete. Kombinera gärna temadagen med vår vux-konferens den 23 oktober: Vuxenutbildning i fokus!

Läs mer och boka plats
Forskning och Utveckling

Forskare måste delta i den politiska debatten

Lagom till Almedalsveckans 50 års-jubileum slår antalet evenemang rekord. Arrangörerna räknar med över fyra tusen programpunkter och många rör demokrati och årets val. ”Almedalen är en otroligt viktig plats för det demokratiska samtalet och där kan vi forskare bidra med expertkunskap”, säger Kajsa Falasca.

Eva-Lotta Hultén: Så kan skolan stå emot den auktoritära vind som sveper över världen

Katederundervisning, disciplin och krav lyfts flitigt fram i skoldebatten. Men elever är levande, kännande individer, med egna tankar och behov. Skolan behöver därför guida unga människor till att bli empatiska, solidariska medborgare, samtidigt som vi fokuserar på kunskaper, skriver Eva-Lotta Hultén i en artikel som tidigare publicerats på DN.se.

Hur ska forskarutbildade bäst tas tillvara?

Alla som doktorerar kan eller vill inte forska vidare inom akademin. Hur ska deras kompetens tas tillvara i samhället? Så här svarar riksdagspartierna inför valet.

Per Acke Orstadius: Så talar en hycklare

Partiledare Jan Björklund lovar att alla elever ska få chansen att göra samma klassresa som han själv gjort. Samtidigt har han själv bidragit till minskad jämlikhet och att barn till lågutbildade föräldrar misslyckas i skolan, skriver Per Acke Orstadius, pensionerad lärarutbildare.

Fler nyheter

S till friskolorna: Gemensam antagning och stoppa skolreklamen

Socialdemokraterna trappar upp sin kampanj för att stoppa vinstjakten i svensk skola med fler förslag om att göra om friskolors antagning och stoppa skolreklam.

Friskolornas riksförbunds kommentar till Socialdemokraternas utspel om friskolor och valfrihet i skolan

”Det är cyniskt av Socialdemokraterna att välja att fokusera på de skolor där 18 procent av eleverna går, i stället för resterande 82 procent. Det kommer återkommande rapporter om stora brister när det gäller ordning och reda, kunskapsuppföljning, bristande resultat och ledarskap i kommunala skolor, med det blundar Socialdemokraterna för. Individens behov och önskemål saknas helt”, säger Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

S vallöfte: Stopp för nya vinstdrivna skolor

Socialdemokraterna går till val på att stoppa vad de kallar vinstjakten i svensk skola. Innan en lagstiftning är på plats vill partiet så fort som möjligt sätta stopp för etableringen av nya vinstdrivna skolor. ”Det är ett problem att vi har vinstjakt i svensk skola. Det ska bort”, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Socialdemokraterna vill stoppa vinstjakt i skolan

Socialdemokraterna vill stoppa vinstdrivande skolor.  Det är beskedet när gymnasieminister Anna Ekström och civilminister Ardalan Shekarabi presenterar nya förslag kopplade till välfärden. ”Skolan är avgörande, det är en institution som är viktig för sammanhållningen i landet”, säger Anna Ekström på presskonferensen.

S vill stoppa ytterligare vinstdrivna skolor

Socialdemokraterna vill, i väntan på att det finns en överenskommelse om att kraftigt begränsa vinsterna i skolan, stoppa etableringen av nya vinstdrivna skolor.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

I del fyra av Skolvärldens valspecial ”På rast med…” möter läraren Ragnar Sjölander Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Hur ser M-ledaren på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

”Kristersson och M sviker näringslivet”

Gymnasieskolans yrkesprogram är en trampolin ut på arbetsmarknaden. I dag råder det brist på i stort sett alla yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till. Det handlar om barnskötare, elektriker, undersköterskor, VVS-montörer och bilmekaniker – hederliga yrken med stora möjligheter att både jobba utomlands och som egna företagare, skriver Anna Ekström (S), m.fl.

Fridolin talade i Vittsjö – vill bekämpa psykisk ohälsa

Gustav Fridolin är i Vittsjö – och genomförde på lördagen sitt traditionsenliga tal i hemorten. Fokus låg på nya krafttag mot psykisk ohälsa, och utbildningsministern lanserade förslag om en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

Bussa skolelever ut ur förorterna

Alla frågor som har behandlats under den gångna politikerveckan i Järva har en sak gemensamt: de drabbar barnen hårdast, skriver DN på ledarplats.

M: Återinför studentexamen

Moderaterna vill utreda en ny form av studentexamen. Det är värre att få en undermålig utbildning än att misslyckas på ett prov, säger Erik Bengtzboe, Moderaterna.

Läs mer
Skolportens intervjuer

Så påverkar styrningen arbetet på Skolverket

Maria Magnusson har undersökt och problematiserat Skolverkets styrning under de senaste 20 åren har. Ett överraskande resultat är att myndighetens inre normer och sättet att utforma handläggningen inte har förändrats märkbart under perioden.  

Fritidshem – frivillig men pliktfylld utbildningsform

Med ett vänligt vägledande får fritidshemmets pedagoger barnen att vilja göra det som är önskvärt utifrån planering och läroplan. Det visar Linnéa Holmberg som undersökt vad som anses vara meningsfulla aktiviteter i fritidshem.

Juridiska processer förväntas lösa skolans problem

Judit Novak har forskat om Skolinspektionen och kontrollen av skolväsendet. Resultaten visar att juridiska processer tar allt större plats i skolan och att fokus riktas alltmer på lagefterlevnad än pedagogiska frågor.

Arbete mot extremism krockar med skolans demokratiuppdrag

Samhällets riktlinjer till lärare för att stoppa våldsbejakande extremism krockar inte bara med skolans demokratiuppdrag, de riskerar att också verka kontraproduktivt. Det varnar Christer Mattsson för i sin avhandling.

Yrkesutbildade migranter får lika lätt jobb

Utrikesfödda med en yrkesutbildning är lika matchade på arbetsmarknaden som svenskfödda. Inge Dahlstedt har utforskat utbildningens roll för migranter och deras barn på den svenska arbetsmarknaden.

SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolan och valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute nu!

Tema: Skolan och valet 2018

Vilka menar skolforskarna är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet i september? Skolporten har också bett samtliga riksdagspartier att rangordna sina tre viktigaste frågor. Dessutom: Intervju med Peyman Vahedi, rektorn som är känd för sitt arbete med trygghet och digitalisering

Läs mer och prenumerera här
Mest läst om valet 2018
Enkät: Så vill politikerna förbättra skolan

Skolporten bad de åtta riksdagspartierna att rangordna sina tre viktigaste skolpolitiska frågor inför valet. Så här svarade deras skolpolitiska talespersoner.

Skolan och valet 2018 – Vad säger forskarna?

Fortbildning för lärare, ökad likvärdighet, mer stöd till skolledare och satsningar på förskolan. Det är några av de viktigaste skolpolitiska punkterna inför valet, menar forskarna. 

Engelska skolan: ”Får vara slut på kommunistväldet nu”

Engelska skolans grundare Barbara Bergström och Hans Bergström ser fram emot valet om mindre än fyra månader.  ”Då får det vara slut på det här kommunistväldet. Det måste komma en ny regering som är mer pragmatisk”, säger Hans Bergström i Di TV.

”Vi vill ha tioårig skola, fler lärare och ordningsbetyg”

Vi vill genomföra reformer för att Sverige inom tio år ska vara bland de tio bästa i kunskapsmätningen Pisa. Förskoleklassen ska omvandlas till årskurs ett och grundskolan bli tioårig, elever på högstadiet och gymnasiet ska få skriftliga ordningsomdömen och fler som har högskoleexamen ska kunna genomgå kompletterande pedagogisk utbildning, skriver Alliansens partiledare.

S vill ge fler i skolan rätt att stoppa stök

Socialdemokraterna vill ge lärarassistenter och andra yrkesgrupper i skolan större mandat att ingripa mot stök och bråk. Lärarassistenter kan också få besluta om kvarsittning.

Aktuella chefstjänster
KONFERENSER
Pedagogisk forskning 2017
Stor jubileumsbilaga!
  Läs bilagan gratis i appen Skolporten!

Stor jubileumsbilaga!

Missade du den årliga forskningsbilagan Pedagogisk forskning? Bilagan sammanställer förra årets avhandlingar inom utbildningsvetenskaplig forskning, samt vilka 10 avhandlingar som blev mest lästa år 2017. Ladda ner appen "Skolporten" i App Store eller Google Play!

Läs mer
Fler nyheter
Fokussidor