Val 2018

Skolporten bevakar nyheter och forskning om skolan och förskolan inför valet 2018.

Skolan och valet

DEBATT Karin Berg: “Jag kommer aldrig att kunna arbeta i Sverigedemokraternas skola”

Om Sverigedemokraterna får inflytande över skolan efter valet, vilket samhälle kommer vi då få? Om skolan inte längre ideologiskt ska vara den plats där våra olika uttryck, särarter och unika erfarenheter möts och utvecklas, utan istället bli en svenskhets-fabrik – då kan jag inte längre vara med, skriver gymnasieläraren och skolutvecklaren Karin Berg, i en debattartikel.

Skolan och valet 2018 – Vad säger forskarna?

Fortbildning för lärare, ökad likvärdighet, mer stöd till skolledare och satsningar på förskolan. Det är några av de viktigaste skolpolitiska punkterna inför valet, menar forskarna. 

Enkät: Så vill politikerna förbättra skolan

Skolporten bad de åtta riksdagspartierna att rangordna sina tre viktigaste skolpolitiska frågor inför valet. Så här svarade deras skolpolitiska talespersoner.

Forskning och Utveckling

Alma Memisevic: ”Men du… du glömde att fråga om rasism.”

En skolpolitik som begränsar elevers rätt till sitt första språk, kultur och identitet, får allt större plats i medierna. Detta trots att flera forskare varnar för vad en sådan skolpolitik kan ha för konsekvenser för flerspråkiga barn. Varningsklockorna borde höras hos lärare och alla andra som vill värna om de demokratiska värden som våra läroplaner vilar på, skriver forskaren Alma Memisevic.

Konsten i temat: Ida-Lovisa Rudolfsson

Ensamhet kontra frihet, drömmar som införlivats eller drömmar som inte blev av. Ida-Lovisa Rudolfssons textila bildvärld är ett pussel av egna minnen och upplevelser, som bottnar i det allmänmänskliga i vår tillvaro.

Tänka kring texter ger perspektiv

Kritisk läsning är nyckeln till elevernas tänkande, anser Gunilla Molloy.

Släpp in omvärlden i förskolan

När barnen får reflektera över etiska och moraliska frågor läggs grunden för att de ska bli aktiva medborgare.

Fler nyheter

De blir riksdagens viktigaste skolpolitiker

Man kan kalla det en miniriksdag för utbildningsfrågor. De här 17 personerna får stort inflytande på svensk skolpolitik de närmaste fyra åren.

Statsvetare: Förvånande valrörelse – skolfrågor överskuggades

Det är märkligt och förvånande att så få skolfrågor lyftes i år, jämfört med tidigare valrörelser. Men det finns anledning till att de frågor som lyftes var friskolorna och lärarnas arbetssituation, skriver Jon Nyhlén från Stockholms universitet.

Valdeltagandet ökar i skolvalet

Skolvalet lockade rekord­många elever till val­urnorna. Men på Gottsundaskolan i Uppsala, som Lärarnas tidning skrev om i förra numret, var det färre elever som röstade jämfört med förra gången.

”Vården vann valet”

Sjukvården vann valet, medan skolan hamnade i skymundan. Det anser Läkarförbundets och Lärarnas Riksförbunds ordförande, som hoppas att staten kommer att agera för likvärdig vård och skola.

S och L har bäst skolpolitik enligt väljarna

Skolfrågor tappade mark i årets valrörelse. De brukar annars vara de viktigaste frågorna över tid för svenska väljare vid sidan av vård- och omsorgsfrågor. Det visar en ny rapport, där 100 forskare har analyserat valet.

Slutgiltigt resultat för Skolval 2018

Under perioden 27/8–7/9 har 391 045 elever röstat i Skolval 2018. Nu har 1 528 skolor rapporterat in godkända resultat och valdeltagandet var 79,8 procent.

Skolvalet: Elever i Stockholms län röstade annorlunda än föräldrar

Resultatet från årets skolval tyder på att eleverna i Stockholms län inte håller med sina föräldrar.

Här växer SD:s makt över skolorna

En konsekvens av söndagens val är att Sverigedemokraternas inflytande över skolan ökar i en rad kommuner. De flesta av dem dras med svaga skolresultat.

Skolpolitiker kan mista riksdagsplats – får lita till kryss

Det kan bli rotation i utbildningsutskottet i höst då flera skolpolitiker i riksdagen riskerar att bli utan riksdagsplats. Nu måste de hoppas på personkryss.

Så ska LR lyckas lyfta skolfrågorna efter valet

Det politiska läget är fortsatt osäkert efter riksdagsvalet.  Hur påverkar det preliminära valresultatet Lärarnas Riksförbunds fortsatta arbete med skolfrågorna efter valet?

Läs mer
Skolportens intervjuer

Långdraget för många på språkintroduktionsprogrammet

Språkintroduktionsprogrammet är för likformigt för att kunna möta nyanlända elevers olika behov. Den slutsatsen drar Mirjam Hagström som forskat om nyanlända ungdomars erfarenheter av att komma till Sverige.

Bristande stöd till barn med blindhet

Barn med blindhet får sällan det stöd de behöver i skolan. Likafullt förväntas eleverna hänga med i samma kursplan som sina seende klasskamrater. Kim de Verdier har forskat om en liten elevgrupp med komplexa behov av anpassat stöd.

Så kan skolvalet integrera i stället för att segregera

Segregation kan minskas genom att tillåta flera olika sätt att etablera förtur till skolor. Det är en slutsatserna Dany Kessels drar i sin avhandling om design av skolvalssystem.

Filosofiskt perspektiv på digital design för integration

Vilka sociala processer behöver vi förstå för att designa för ett anpassningsbart lärande? Amir Haj-Bolouri antar ett filosofiskt perspektiv i sin avhandling om hur digitala system kan stötta integration.

Så påverkas utbildningsreformer av olika typer av hot

Helen Dwyer har utforskat hur specialpedagogiska reformer initieras och införs från politisk nivå till skolnivå. Resultaten visar att planering och implementering påverkas av upplevda hotbilder och samhälleliga sårbarhetsområden.

SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nästa nr kommer 12 september!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och prenumerera här
Mest läst om valet 2018
Karin Berg: ”Vi är många lärare som är extremt oroade”

När Karin Bergs debattartikel om Sverigedemokraternas politik publicerades fick den snabbt spridning. Men ännu har inte partiet inkommit med en replik. "Jag vill fråga dem vad det är för samhälle de vill skapa", säger Karin Berg.

De blir riksdagens viktigaste skolpolitiker

Man kan kalla det en miniriksdag för utbildningsfrågor. De här 17 personerna får stort inflytande på svensk skolpolitik de närmaste fyra åren.

Förslag med lärarassistenter sågas: ”Ingen quickfix”

Både Socialdemokraterna och Liberalerna går till val på fler lärarassistenter i skolan.  Skolledaren Johan Hallberg kritiserar partisatsningarna och menar att de dålig koll på vad lärarna egentligen behöver. ”Man tror att man kan lösa problemet med assistenter bara tyvärr”, säger han.

”Varför har kunskapskraven inte blivit en valfråga?”

Det är en stor besvikelse att grundskolans kunskapskrav inte har funnits med i valdebatten. Eftersom inget parti står upp för barn med svagare teoretisk begåvning överväger jag att rösta blankt, skriver föräldern Cecilia Johansson.

Moderatledarens brev upprör rektorer

”Våga pröva nya vägar”. Det uppmanar Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd i Stockholm, stadens rektorer. Men flera av hennes förslag kan strida mot lagen enligt rektorernas fackförbund.

Aktuella chefstjänster
KONFERENSER
Pedagogisk forskning 2017
Stor jubileumsbilaga!
  Läs bilagan gratis i appen Skolporten!

Stor jubileumsbilaga!

Missade du den årliga forskningsbilagan Pedagogisk forskning? Bilagan sammanställer förra årets avhandlingar inom utbildningsvetenskaplig forskning, samt vilka 10 avhandlingar som blev mest lästa år 2017. Ladda ner appen "Skolporten" i App Store eller Google Play!

Läs mer
Fler nyheter