Forskning & Utveckling
Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Ny undervisningsmetod utvecklade barnens samarbete och relationer

Arbetet med Socio-Emotionellt och Materiellt Lärande (SEMLA) fick barnen att reflektera över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Det är en metod som kräver mycket men som samtidigt ger mycket tillbaka, konstaterar förskolläraren Gloria Romlin.

Jenny Edvardsson: “Boksamtal får elever att sätta ord på sina tankar”

Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.

Ökat politiskt engagemang med upplevelsebaserat lärande

Ökat politiskt engagemang med upplevelsebaserat lärande

Den kommunalpolitiska processen undervisas bäst genom upplevelsebaserat lärande. Det konstaterar gymnasielärarna Peter Djerv och Mats Johansson på Nacka gymnasium som skrivit en artikel om hur de väckte eleverna politiska engagemang.

Aktuella intervjuer
Skolan viktig plattform för ungas känsla av sammanhang

Skolan viktig plattform för ungas känsla av sammanhang

Skolan är tillsammans med relationer till kompisar och vuxna det viktigaste livsområdet för ungdomar på högstadiet. Åsa Schumann hoppas att hennes forskning kan bidra till att belysa vikten av att systematiskt och åldersanpassat samtala om existentiella frågor i skolan.

Låg social position ökar risken för depression

Låg social position ökar risken för depression

Ungdomar som har föräldrar med låg social position har en ökad risk för depression. Det visar Therese Wirbacks avhandling.

Förskolepersonal viktig informationskälla vid utredningar av AST

Förskolepersonal viktig informationskälla vid utredningar av AST

Förskolepersonal kan utgöra en viktig informationskälla när det gäller att identifiera symtom på autismspektrumstörning. Det säger Elisabeth Nilsson Jobs som forskat om styrkor och funktionshinder hos små barn med AST och om förskolans bidrag till det diagnostiska arbetet.

Se fler intervjuer
Fördjupa dina kunskaper

Mötesplatsen för dig som arbetar i och med skolbibliotek i grundskolan eller gymnasieskolan. Hur kan du som arbetar i skolbiblioteket stärka din pedagogiska närvaro? Vilka är de viktiga framtidsfrågorna för bibliotekens form och funktion? Välkommen till Skolportens årliga konferens för skolbibliotekarier!

Läs mer om konferensen
Nya avhandlingar

Supporting Learning and Teaching of Chemistry in the Undergraduate Classroom

Ilana A. Manneh har i sin avhandling undersökt de processer som sker i klassrummet när förstaårsstudenter blir undervisade i kemi. Dessa processer uppkommer i de interaktioner mellan studenter, kemiinnehållet och lärare.

Med kroppen som illustration: Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar

Anneli Bergnell har forskat om multimodala illustrationer och hur de användes i naturvetenskapsundervisning i tre olika förskolegrupper.

Identifying Patterns of Emotional and Behavioural Problems in Preschool children: Facilitating Early Detection

Berit Gustafssons forskning syftar till att fylla kunskapsluckor vad gäller att identifiera mönster av internaliserande och externaliserande problem som kunde påvisa psykisk ohälsa hos förskolebarn i Sverige.

Se fler avhandlingar
Lektionsbanken

Svenska/Svenska som andraspråk åk 7-9: Tre rader

Ta en promenad i din närmiljö. Fotografera längs vägen. Titta på bilderna och fundera på vilka tankar och känslor du får av dina bilder. Skriv dessa med tre rader! Lektionstips av Malin Larsson, Stockholm.

Engelska åk 4-9: New Year’s Blog

Detta lektionstips syftar till att stimulera elevernas skrivande och lämpar sig väl att genomföra i slutet av året, men fungerar egentligen när som helst. Det går ju att blicka tillbaka till senaste veckan, månaden och halvåret, skriver Marita Elg, Borås.

Fritidshem och rastverksamhet: Golfbollen

I leken "golfollen" tränar eleverna sin fingerfärdighet, balanskonst och koncentration. Här gäller det att med en stadig hand försöka bygga en stapel av golfbollarna utan att de välter. Lektionen är inskickad av Magnus Cederlöf i Eskilstuna.

Läs mer om

Senaste forskningsnyheterna

Danske forskere finder alvorlige fejl i centralt forsøg med skolebørn

Over en tredjedel af den samlede forskning i, hvor store skoleklasser bør være, bygger på et berømt amerikansk eksperiment kaldet STAR, som blev udført fra 1985 til 1989 i den amerikanske sydstat Tennessee. Men der er alvorlige fejl i de videnskabelige artikler om STAR-forsøget, afslører en ny analyse.

Ny lärarutbildningsguide på Studera.nu

Ny lärarutbildningsguide ska ge en överblick över de olika vägar som leder till läraryrket.

Droger bland ensamkommande hänger samman med psykisk ohälsa

Det finns ett tydligt samband mellan missbruk och psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar. Det visar forskning av ensamkommande ungdomar som varit i kontakt med Maria ungdomsmottagning i Stockholm.

Hur berikar slöjd livet? Professor i slöjd Marléne Johansson

Hur kan slöjd berika våra liv och vår framtid? Marléne Johansson är Sveriges första professor i slöjd och delar med sig av råd och erfarenheter. (webb-tv)

Maria Gunther: Ibland kanske det mest intelligenta är att inte dra några slutsatser alls

Det ligger nog mer än syn på intelligens bakom lärares förmåga att lyfta eller sänka sina studenter.

Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet

En rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi av Robert Erikson och Lena Unemo (red.)

Lika för alla? En ESO-antologi om skolan likvärdighet

Såväl svenska som internationella bedömare menar att skolans likvärdighet försämrats under de senaste decennierna. Frågan är vad som kan göras för att bryta utvecklingen. I denna ESO-antologi undersöker ett antal forskare från olika forskningsfält vad vi egentligen vet om vilka åtgärder som kan fungera för att förbättra skolans likvärdighet.

Samläsning ger likvärdiga förutsättningar och vidgar vyer

Vad säger erfarenheterna kring att låta elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha integrerad undervisning så kallad samläsning? Och vilka förutsättningar behövs för att samläsning ska nå framgång? En spännande tematräff om samläsning på Specialpedagogiska skolmyndigheten i Stockholm diskuterade just detta tidigare i veckan.

Uppbackning utanför familjen viktig vid ätstörning

Att som ungdom drabbas av en ätstörning gör att livet sätts på pausläge under en lång tid. Därför är det viktigt med rätt uppbackning även utanför familjen. Det kan vara inom både skolans värld och idrottsorganisationer.

Rankning bör beaktas men inte styra

Risken med att låta sig styras av rankning är att universiteten blir marknadsanpassade utbudsproducenter som låter andra sätta agendan. Det menar Mats Benner, professor i forskningspolitik som nyligen presenterade en översiktsrapport om rankning för universitetsledningen.

Fler lärare i klassrummen

Se Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, berätta om sin nya roll och hur hon vill ta sig an viktiga utmaningar (webb-tv).

”Hierarki bland lärare upplevs som ett hot”

Förstelärare med tydliga uppdrag har stärkt lärarnas autonomi. Samtidigt har reformen gjort lärarkåren mer hierarkiskt indelad. Det visar forskning vid Göteborgs och Lunds universitet.

Flerspråkighet i förskola

I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan.

Läs fler forskningsnyheter
Konferenser
Dags för en ny utmaning?

Skolporten behöver förstärka vår konferensavdelning och söker därför en projektledare/konferensproducent. Arbetet innebär att vara ansvarig för konferensproduktion från idé till utvärdering.

Läs mer
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fördjupning
Långt från tråkigt med hållbarhet i hem- och konsumentkunskap

Långt från tråkigt med hållbarhet i hem- och konsumentkunskap

Miljövänlig middag på rotfrukter? Eleverna lär inte möta lektionsupplägget i hem- och konsumentkunskap med jubel. Men måste hållbarhetsfrågor i HKK-undervisningen vara tråkigt?

Läs mer
Ny fokussida
Demokrati och källkritik

Demokrati och källkritik

Här samlar vi utvalda nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik, samt tipsar om lektionshandledningar och annat material som du kan ha nytta av som lärare och skolledare.

Till fokussidan
Mest läst senaste veckan

“Det kändes som att jag skulle kräkas sextio gånger om dagen”

Det blev omöjligt för Markus Hellström att stanna kvar i skolan, trots att han kämpade in i det längsta. Han är en av många med omfattande frånvaro. Men det finns vägar tillbaka.

Katastrofläge när Örebro ska spara 102 miljoner på skolan

I december beslutade kommunen att skolan skulle vara första prioritet. Två månader senare skärs över 100 miljoner i skolbudgeten. ”Det är en katastrofsituation”, säger Pär Boström, ordförande och biträdande kommunombud i Örebro.

Ungdomar med adhd klarar ofta skolan bättre med medicin

Elever med adhd fick generellt bättre skolresultat när de medicinerade. Det visar en stor registerstudie bland 660 000 tonåringar i Sverige.

SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Aktuella arbetsgivare
Fortbildning
Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Ta del av föreläsningar om matmyter och matlarm, bedömning inom HK, skuldkollen, mat-traditioner, ämnesdidaktik och specialpedagogik inom HK.

Se hela programmet
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Lärare: Så får du ditt barn intresserad av geografi

Lotta Rahm är lärare på Mohedaskolan och hon har utsetts till Sveriges bästa geografilärare 2018. I klippet ovan ger hon sina tre bästa tips på hur du kan få ditt barn intresserad av geografi.

Lotta på Mohedaskolan är Sveriges bästa geografilärare

Lotta Rahm är Sveriges bästa geografilärare 2018. Hon jobbar på Mohedaskolan och prisas för sitt sätt att undervisa i geografi.

Pedagogiskt pris till lärare som vill ha engagemang, utveckling och dialog tillsammans med sina studenter

Carina Sjödin, Daniel Hedin och Charlotta Hellström tilldelas pedagogiskt pris vid Mälardalens högskola.

”Vi gör kartmodeller i trolldeg”

Hallå där och grattis, Lotta Rahm på Mohedaskolan i Alvesta, utsedd till Sveriges bästa geografilärare 2018.

”Han lär oss att stoppa segregationen i skolan”

Årets svensk, Hamid Zafar, har gjort sig känd som rektorn som lyfte en av landets sämsta skolor. Tillsammans med skolledningen införde han en rad enkla rutiner och regler, och såg till att varje dumhet fick konsekvenser i form av skriftliga varningar och avstängningar. Notan för skadegörelse fick elevernas familjer själva betala, skriver DN på ledarsidan.

Läs fler