Forskning & Utveckling

Tidiga insatser i förskolan – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Förskolan når de allra flesta barn och där finns därför goda möjligheter att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Men vad vet vi om de faktorer som påverkar de små barnens psykiska mående? 

Forskning: Destruktiva chefer vanligare i offentlig sektor

Mer än var tredje svensk anser sig ha en destruktiv chef, visar ny forskning. Och läget är värst inom offentlig sektor. ”Jag är förvånad över att så lite görs åt ett så omfattande problem”, säger forskaren och psykologen Robert Lundmark vid Umeå universitet.

"Tänk igenom vad ni vill förmedla"

Hur vi kommunicerar med vårdnadshavare påverkar yrkets status. Vi kan bedriva en verksamhet med hur hög kvalitet som helst, men det krävs också att andra ser och förstår vad vi egentligen gör, skriver universitetslektor Linn Eckeskog.

Forskarintervju
Elevers språkliga normkritik skapar nya normer

Elevers språkliga normkritik skapar nya normer

I syfte att inkludera, undvika sexism och utpekande av kön utvecklade gymnasieelever ett vardagsspråk som utmanar normer. Samtidigt skapade de nya språknormerna en oro för att råka säga fel. Det konstaterar Henning Årman som undersökt gymnasieelevers syn på vardagsspråk i relation till bland annat sexualitet och kön.

Läs mer
Aktuella intervjuer
Lag om kränkande behandling tolkas olika

Lag om kränkande behandling tolkas olika

Skollagen om kränkningar tolkas på ett sätt av rektorer och ett annat av Skolinspektionen. Maria Refors Legge belyser i sin avhandling en rad otydligheter om skolans juridiska ansvar mot kränkande behandling.

Gymnasier profilerar sig med omtanke och gemenskap

Gymnasier profilerar sig med omtanke och gemenskap

Mindre av hårdnackad konkurrens. Mer av mjuka värden kring omtanke och tillhörighet. Cia Gustrén har undersökt gymnasieskolors självpresentationer på webben.

Skolan som plats har stor betydelse vid mobbning

Skolan som plats har stor betydelse vid mobbning

Mobbning måste förstås som ett socialt sammanflätat fenomen där skolans sociala kontext har betydelse för vad som anses och värderas som normalt eller annorlunda. Det menar Joakim Strindberg som forskat om mellanstadieelevers erfarenheter av och reflektioner kring mobbning.

Se fler intervjuer
Konferens hos Skolporten
Konferens om specialpedagogik för gymnasiet!

Konferens om specialpedagogik för gymnasiet!

Välkommen på en konferens som vänder sig till dig som möter elever i behov av särskilt stöd eller anpassningar på gymnasiet! Ta del av sju föreläsningar om bland annat perfektionism och prestationsångest, aktuell forskning om teknikanpassning för ökad närvaro och delaktighet samt tydliggörande pedagogik för elever med autism och adhd.

Läs mer och boka din plats här!
Senaste forskningsnyheterna

Ny avhandling om text, idrott och hälsa

Vad har texten för betydelse i ämnet idrott och hälsa? Det är en av frågorna i en ny doktorsavhandling av Anna-Maija Norberg, lektor på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Anna-Maija Norberg har bland annat kommit fram till att texter kan bidra till det kroppsliga lärandet.

Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Här hittar du inspirerande filmer för klassrummet

Att visa film är ett enkelt sätt att göra undervisningen bättre. Här är åtta sajter med spännande videoklipp för ditt klassrum.

Making hour of code work with or without computer science experience

Online tutorials and a little practice make it possible for all teachers—regardless of background—to lead lessons on coding.

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

Projekt lär elever om cybersäkerhet och teknik: ”Många råkar ut för övergrepp online”

I alla kommuner utom en har elever utbildats i cybersäkerhet. Nu går projektet ”Är du säker?” vidare med målet att trygghet på nätet och kunskap om digital teknik ska bli en del av alla skolämnen.

‘AI’ in education: two sides of a conversation

Much of the ‘controversy’ around AI stems from fundamental differences in how tech developers and tech critics see the world. How can we stop talking at cross purposes?

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Här hittar du stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasial nivå i kombination med sfi eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux.

Svenska som andraspråk – ett behovsprövat ämne

Ta del av hur man kan få reda på om en elev behöver undervisning utifrån ämnet svenska som andraspråk. Du får också veta hur en behovsprövning kan gå till. Materialet ger stöd i hur man kan organisera så att elever utvecklar det svenska språket mot en avancerad nivå.

Children harmed by school streaming into lower ability groups, UK study shows

Primary school children who are placed in the bottom ability group in their class go on to show increased levels of hyperactivity and emotional problems throughout childhood and early adolescence, groundbreaking new research shows.

Benefits of early math experiences add up

Studies show that mathematical reasoning ability is crucial in early education, and when children understand math before entering elementary school, they have higher achievement on both reading and math tests later in their school years.

Harvard EdCast: Giving thanks in the classroom

How bringing gratitude into the classroom can have a positive impact on student learning.

Senaste forskningsnyheterna
Konferens hos Skolporten
Rikskonferens för musiklärare!

Rikskonferens för musiklärare!

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i musik i grundskolan! Ta del av den senaste forskningen kring musikundervisning och lyssna på kollegor från andra skolor som berättar om spännande projekt och nya arbetssätt. Konferensen innehåller också en workshop där vi sjunger tillsammans!

Läs mer och boka plats
Nya avhandlingar

Särskiljande som möjlighet och utmaning: en studie om konstruktionen av den särskilda undervisningsgruppen

Hur beskrivs eleverna som placeras i särskild undervisningsgrupp för att få stöd? Det är en av frågorna som Vicktoria Westerberg undersöker i sin avhandling.

Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv: en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

Hur beskriver yrkeslärarne att de gör för att skapa kontinuitet mellan de skolförlagda delarna av utbildningen och elevernas apl? Det är en av frågorna som Åsa Mårtensson undersöker i sin avhandling.

”Man vill ju ha med sig alla eleverna i undervisningen”: Didaktiska val och genusmönster i skolämnet Idrott och hälsa

Inga Oliynyk har bland annat undersökt hur lärare i idrott och hälsa beskriver sin undervisning utifrån sina didaktiska val.

Se fler avhandlingar


Poddagogen

En podcast där två forskare intervjuar nydisputerade pedagogikforskare. Podden produceras i samarbete med Skolporten. Lyssna här!Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska/ekonomiska, sociala och etiska aspekter.

Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn

Det finns visst vetenskapligt stöd för att flera föräldraskapsprogram samt skolprogram kan förebygga psykisk ohälsa hos barn.