Forskning & Utveckling

Ny systematisk översikt från Skolforskningsinstitutet

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet med fokus på naturvetenskap är en ny systematisk översikt från Skolforskningsinstitutet. Här finns forskning om flerspråkiga elevers lärande, och hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. 

Ny forskning visar lärarens olika roller i skriftliga elevomdömen

Hur skriver lärare omdömen om sina elever? I sin avhandling har Annelie Johansson, doktorand i svenska språket med didaktisk inriktning, studerat grundskollärares bedömningsspråk i skriftliga omdömen.

Effekten av en lärare

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Aktuella intervjuer
Lärare från skolutvecklingsprojekt har hög kompetens om särskild begåvning

Lärare från skolutvecklingsprojekt har hög kompetens om särskild begåvning

Elisabeth Mellroth belyser lärarnas perspektiv på att inkludera särskilt begåvade elever i undervisningen. När lärare får chansen att ta del av kunskap och diskutera teorier kring särskild begåvning visar de att de har kompetens att både upptäcka, stödja och bedriva undervisning som inkluderar samtliga elever, konstaterar hon.

Många faktorer styr elevers känsla av delaktighet

Många faktorer styr elevers känsla av delaktighet

Funktionsnedsättningar ska inte underskattas men en diagnos i sig ger inte tillräcklig information om elevers känsla av delaktighet. I sin forskning om ungdomars upplevda delaktighet visar Frida Lygnegård att den beror på flera faktorer, som kompisar, stöd från syskon och atmosfären i familjen.

Se fler intervjuer
Lektionsbanken

Svenska för alla: Ta med karaktären hem

Fredrik Sandström tipsar om en annorlunda lektion: Gör små pappfigurer av bokens karaktärer. Eleverna får välja en liten figur, ca 20 centimeter hög, som de tar med hem. Eleverna dokumenterar vad de gör tillsammans en dag efter skolan.

Läskiga bildtips: Frankensteins monster

Anna Eriksson, Nya Åkeredsskolan, Göteborg, tipsar på Lektionsbanken om två spännande och läskiga bildidéer som går att kombinera med elevernas (fria) skrivande. Eleverna kan få i uppgift att gestalta en plats som förekommer i en riktigt fängslande historia.

Media åk 7-9: Engelska

Kortfilm som berör diskrimineringsgrunderna. Om kön och könsöverskridande identitet. Musikvideon handlar om en pojke som helst av allt vill gå klädd i klänning. Om att få vara sig själv.

För fritidshem och rastverksamhet: Spiken

Magnus Cederlöf tipsar om flera roliga aktiviteter där ålder och antalet deltagare inte spelar någon roll. Barnen leker tillsammans och på samma villkor. Eleverna kan också komma och gå eftersom lekarna går fort och snart kan börja om igen.

Läs mer om

Nya avhandlingar

Vem och vad kan man lita på? Ungdomars förhållningssätt till budskap om mat och ätande utifrån ett forskarinitierat rollspel.

Jenny Rendahl har undersökt hur ungdomar hanterar flödet av matrelaterade budskap.

Den kroppsliga läsningen: Bildningsperspektiv på litteraturundervisning

Djamila Fatheddines avhandling handlar om grundskolans litteraturundervisning med ett särskilt fokus på kroppslighet och bildningsaspekter.

Student Sustainability Consciousness: Investigating Effects of Education for Sustainable Development in Sweden and Beyond

Daniel Olsson har forskat om lärande för hållbar utveckling och elevers medvetenhet om hållbar utveckling.

Se fler avhandlingar
Senaste forskningsnyheterna

Lärarnas betydelse i den praktiknära didaktiska forskningen

Karim Hamza är universitetslektor och docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet, och forskningsledare för projektet RiskEdu II. ”Lärarnas fingertoppskänsla för praktiken och deras kännedom om skolans förutsättningar har på ett konkret sätt påverkat det här forskningsprojektet”, säger Karim Hamza.

Ny systematisk översikt från Skolforskningsinstitutet

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet med fokus på naturvetenskap är en ny systematisk översikt från Skolforskningsinstitutet. Här finns forskning om flerspråkiga elevers lärande, och hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Studierna som ingår omfattar elever i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Ny forskning visar lärarens olika roller i skriftliga elevomdömen

Hur skriver lärare omdömen om sina elever? I sin avhandling har Annelie Johansson, doktorand i svenska språket med didaktisk inriktning, studerat grundskollärares bedömningsspråk i skriftliga omdömen.

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet

Fullständig rapport (pdf).

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap

Sammanfattning. (pfd)

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet

Vi har valt att disponera resultaten i fyra huvudkategorier, baserat på studierna som ingår i översikten. Det finns dock inga vattentäta skott mellan kategorierna, utan de går in i varandra.

Helping Teachers Be Their Best

Schools are embracing coaching as a way to guide educators to success — but what makes a good coach?

What it’s really like to be a teacher on the front line, by Telegraph readers 

A new report released this week by the Policy Exchange think tank found that two thirds of teachers are currently, or have previously, considered quitting the profession due to poor pupil behaviour.

Opinion: Variations support reading instruction

7 points to consider about teaching students to read.

Taking beautiful risks in education

To support students’ creativity, educators must question assumptions and instill a sense of possibility, says Ronald A. Beghetto.

App uses songs to help students retain lessons

Here’s a secret for helping your students become deeper learners.

Teacher: Engage young students in STEM

The elementary grades can set students up with a powerful foundation in science, technology, engineering and math, teacher Anne Jolly writes. In this blog post, she offers five tips to make elementary STEM lessons engaging, including focusing on inquiry-based learning and centering activities around an engineering design process.

Empathy is academic

How do we help students lead with curiosity instead of judgment? Even when a practice or culture seems counter to students’ own values and beliefs, educators can take steps to frame inquiry with an empathetic lens.

Läs fler forskningsnyheter
Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Ta del av föreläsningar om matmyter och matlarm, bedömning inom HK, skuldkollen, mat-traditioner, ämnesdidaktik och specialpedagogik inom HK.

Se hela programmet
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Aktuella arbetsgivare
Ny fokussida
Kreativitet och skapande
  Kreativitet och skapande

Kreativitet och skapande

Här samlar vi allt som rör bild, dans, musik, slöjd och drama.

Till Kreativitet och skapande
Mest läst senaste veckan

Nya skollagar att hålla koll på 2019

Under 2019 träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.

”Yrkesutbildningarna behövs, M och KD”

Almega: Gå inte i samma fälla som den rödgröna regeringen.

Så påverkar budgeten dig som lärare

Riksdagen har röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Så här berörs du som lärare av den.

Lärarnas vanligaste frågor till SPSM om betyg och särskilt stöd

Hur fungerar pysparagrafen, alternativa verktyg, lathundar och strukturstöd vid betygsättning och bedömning? SPSM:s expert svarar på vanliga frågor om bedömning.

Varannan lärare förstår inte Skolverkets kunskapskrav

Ett problem med de nuvarande kunskapskraven i skolans kursplaner är att vissa lärare inte förstår dem. Det säger Skolverkets generaldirektör i Ekots Lördagsintervju i dag.

Fortbildning

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

Läs mer och boka plats
Nyhetskategorier