Forskning & Utveckling
Den oumbärliga yrkesutbildningen

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!

Forskaren: Detta får lärarna att stanna

Arbetshälsa, motivation och stöd från kollegorna. Det är faktorer som kan få lärare att stanna i jobbet, enligt ny forskning från Karolinska institutet. "Det här är en arbetsgrupp där man kräver mycket men som man inte värnar om", säger doktoranden Jeffrey Casely-Hayford.

Tidigare erfarenhet avgörande för rektorsutbildning

Rektorer med ett organisatoriskt förhållningssätt till arbetet och tidigare erfarenhet av ledarskap vidareutvecklas genom att delta i rektorsprogrammet. Däremot lyckas inte programmet engagera deltagare som saknar erfarenhet eller som har en annan syn på rektorsrollen. Det framgår av en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Konferens hos Skolporten
Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet!

Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet!

Konferensen innehåller åtta föreläsningar om aktuell forskning och praktiska exempel som berör elevhälsoteamets viktiga arbete. Delta på plats i Göteborg eller online. Boka-nu-pris: 3 795 kr ex moms gäller t.o.m. 30 juni.

Läs mer och boka din plats här!
LÄRARPANELENS FAVORIT
Utmaningar i arbetet med skolövergångar
  Foto: Adam af Ekenstam.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Läs mer
Aktuella intervjuer
Fokus på textproduktion i skolans skrivundervisning

Fokus på textproduktion i skolans skrivundervisning

Elevers skrivande oftast stannar i klassrummet – de skriver för sig själva eller för att lämna in till läraren. Det medför att skrivande som kommunikation, deltagande och påverkan får liten plats i skrivundervisningen, visar Erika Sturk i sin avhandling.

Rätten till utbildning – mer än kunskapsmål

Rätten till utbildning – mer än kunskapsmål

Rätten till utbildning förstås bäst som en mänsklig rättighet som vi har i egenskap av att vara människa – snarare än att vara medborgare i en stat. Det menar Christian Norefalk, som forskat om utbildning som en mänsklig rättighet.

Lärare och lärarstudenter har svårt att fånga elevers matematikkunskaper

Lärare och lärarstudenter har svårt att fånga elevers matematikkunskaper

Lärare behöver utveckla sitt professionella ämnesspråk för att få syn på vad barn och elever lär i matematik. Det visar Christina Svensson som forskat om professionsutveckling inom matematikundervisning.

Se fler intervjuer
Konferens hos Skolporten
Konferens för dig som är specialpedagog i förskolan!

Konferens för dig som är specialpedagog i förskolan!

Ta del av sju föreläsningar om bland annat föräldraskapsstöd i förskolan, aggressivitet hos barn, att växa upp i en digital värld, barn som far illa och barn på flykt. Konferensen riktar sig till dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Boka-nu-pris: 3 795 kr ex moms t.o.m. 1 juni!

Läs mer och boka din plats här!
Senaste forskningsnyheterna

”Barn behöver språklig komplexitet”

Förskollärarens eget språkande är det främsta pedagogiska redskapet för att höja barnens språkliga nivå. Det handlar om så mycket mer än att bara vara pratsam, skriver logopeden Karolina Larsson.

Här bubblar det av språk

Förr fokuserade pedagogerna i Barnabro förskola i Varberg på språk i projekt ett par månader åt gången. Men nu jobbar de språkutvecklande hela dagen året om. De är också mer medvetna om hur de själva pratar.

”Kunniga pedagoger utmanar barnen”

Pedagogisk kompetens innebär att kunna omsätta kunskap om barns språkliga utveckling i praktisk handling genom att bekräfta och utmana barns språkande. Denna kompetens går att utveckla. Ytterst handlar det om att vilja förändras, skriver Polly Björk-Willén, fil.dr och biträdande professor i pedagogiskt arbete.

Forskaren: Detta får lärarna att stanna

Arbetshälsa, motivation och stöd från kollegorna. Det är faktorer som kan få lärare att stanna i jobbet, enligt ny forskning från Karolinska institutet. ”Det här är en arbetsgrupp där man kräver mycket men som man inte värnar om”, säger doktoranden Jeffrey Casely-Hayford.

Forsker: Skal forældre virkelig bruge fire-fem fridage om året på skolearrangementer?

’Det grænseløse forældreskab’ hedder en ny bog af sociolog Maria Ørskov Akselvoll, som tidligere har skrevet ph.d. om skole-hjemsamarbejde. Hun opfordrer til, at man ser på, om de mange, mange forældrearrangementer virkelig gavner eleverne og opfordrer til, at lærernes tager kontrollen tilbage.

Vad har betydelse för en lyckad integration i skolan?

Vad är viktigt när nyanlända elever ska integreras i det svenska utbildningssystemet och vad innebär egentligen en lyckad integration? Ali Osman, docent i pedagogik, förklarar vad som både kan hjälpa och försvåra integration.

Så får lärarna barnen att gå eller cykla till skolan

Plocka skräp och samla kilo­meter – roliga uppdrag på vägen till skolan fick eleverna i Luleå att gå och cykla. Forskaren Anna-Karin Lindqvist ledde projektet.

Tidigare erfarenhet avgörande för rektorsutbildning

Rektorer med ett organisatoriskt förhållningssätt till arbetet och tidigare erfarenhet av ledarskap vidareutvecklas genom att delta i rektorsprogrammet. Däremot lyckas inte programmet engagera deltagare som saknar erfarenhet eller som har en annan syn på rektorsrollen. Det framgår av en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Nu ska kunskapsbristen om rörelse åtgärdas

En ny forskarskola ska råda bot på kunskapsbristen om fysisk aktivitet i lärarutbildningen. ”Vi vill ge lärarna verktyg att jobba med rörelse”, säger idrottsprofessorn Suzanne Lundvall.

Varför låter vissa som infödda talare och andra inte?

Språkbegåvning, en mer introvert personlighet och vistelsetiden i landet. Det är tre faktorer som spelar störst roll för hur inföddlikt svenskar i Frankrike talar. Fynden är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Second Language Research.

Tidigare erfarenhet avgörande för rektorsutbildning

Rektorer med ett organisatoriskt förhållningssätt till arbetet och tidigare erfarenhet av ledarskap vidareutvecklas genom att delta i rektorsprogrammet. Däremot lyckas inte programmet engagera deltagare som saknar erfarenhet eller som har en annan syn på rektorsrollen. Det framgår av en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Skrivundervisningens dilemman och möjligheter

I återkommande debatter diskuteras om och hur elever i grundskolan får en skrivundervisning som förbereder dem för vidare studier. I en ny avhandling vid Umeå universitet har Erika Sturk undersökt skrivande och skrivundervisning i grundskolan.

Därför väljer lärare att stanna inom yrket

En ny studie visar att arbetshälsan är den viktigaste faktorn för att få lärare att stanna inom yrket. ”Detta visar hur viktigt det är att skolledningarna tar arbetsmiljöarbetet på allvar,” säger Gunnar Bergström, professor inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Senaste forskningsnyheterna
Nya avhandlingar

Att få tillträde till lärprocesser: professionell utveckling för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism i grundsärskolan

I sin avhandling belyser Kamilla Klefbeck strategier som kan underlätta lärares möjlighet att utveckla lärande och delaktighet i möte med eleverna i grundsärskolan.

Creating sustainable citizens?: constructions of sustainable development in textbooks

Den ekologiska dimensionen får stort utrymme i läroböcker om hållbar utveckling, visar Elin Biström i sin avhandling.

A landscape of values – a study of non-epistemic values in Swedish upper secondary science education

Ola Nordqvist har undersökt hur lärares och gymnasieelevers attityder och värderingar påverkar undervisningen i naturvetenskapliga ämnen.

Se fler avhandlingar


Poddagogen

En podcast där två forskare intervjuar nydisputerade pedagogikforskare. Podden produceras i samarbete med Skolporten. Lyssna här!Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Time-tested activities to build community in elementary school

Strengthening community bonds in elementary school can start with simple ideas like celebrating personal and academic milestones.