Forskning & Utveckling

Stöttande vuxna är viktigt när ensamkommande flyktingbarn börjar skolan

Lärare blir många gånger centrala vuxna för ensamkommande barn. I Sverige ansvarar skolan för att kartlägga barnens kunskaper och behov, och skolan är ofta spindeln i nätet som samordnar de system som finns runt barnen.

Snårig väg till jobb för nyanlända lärare

Snabbspåret för lärare är långt ifrån en rak väg till undervisning i ett klassrum. Det upplever lärare som kommit till Sverige och vill börja jobba.

Krönika av Karin Berg: Frågan om en kulturkanon är felställd

Krönika av Karin Berg: Frågan om en kulturkanon är felställd

Gör bemannade skolbibliotek obligatoriska, återinför litteraturhistoria som ämne och uppgradera svensklärarutbildningen – så ska politikerna nog få se att både den litterära bildningen och vår kulturkanon skapas och etableras helt organiskt. Det skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens – Rektor i fokus

Skolportens konferens – Rektor i fokus

Välkommen till Skolportens konferens för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet. JUST NU! Boka till boka-nu-pris t.o.m. 24 mars.

Läs mer och boka din plats här!
FORSKARINTERVJU
Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare
  Foto: Parenti Pacek/Pixabay

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Läs mer
Aktuella intervjuer
Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Se fler intervjuer
KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Konferens – Religionskunskap

Konferens – Religionskunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i religionskunskap! Ta del av den senaste forskningen, få ämnesfördjupning, pedagogiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Konferensen vänder sig till dig som arbetar på högstadiet, gymnasiet eller vuxenutbildningen. Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? Få 15% rabatt på konferenserna med bokningskod: RelHis (Ange koden på båda bokningarna) JUST NU! Boka-nu-pris t.o.m. 15 mars.

Läs mer och boka din plats här!
Senaste forskningsnyheterna

Knepet som kan få barnen att smaka på maten

”Du kan väl åtminstone smaka”, säger vi till matkräsna barn. Men vi borde låta dem lukta först, för att väcka deras nyfikenhet, menar doktoranden Linnea Apelman som nu ska testa metoden på elever. ”Luktsinnet är mer sofistikerat än smaksinnet”, säger hon.

Criminal behavior rises among those left behind by school lotteries

Public school choice appeared to increase overall arrests and days incarcerated for young men in Charlotte, North Carolina, according to a study by three economists,

Expert Q&A: Continuity of learning in the early years

In this Q&A we catch up with Dr Dan Cloney – a Senior Research Fellow in the Education Policy and Practice Program and a Member of the Centre for Global Education Monitoring at the Australian Council for Educational Research (ACER) – to discuss early years transitions, assessment and learning progressions. (webb-radio)

10 powerful ways to end your lessons

Instead of cleaning up or going over homework assignments, try these creative activities that can help students make sense of new material—and have fun in the process.

Bridging foundational reading gaps in middle school

An intense program in phonological awareness can help middle school students who are struggling to keep up with reading.

Meiner tavler i klasserommet gjer dei betre i matte

Ny matte-metode har gitt framgang på nasjonale prøver i Haugesund. Elevane synest dei lærer meir, og tavlene lèt dei jobbe slik matte er i dagleglivet, meiner studentar som forskar på metoden.

Mattetalanger-podden: Talangcenter för elever med stor lärandepotential

Mattetalanger-podden Talangcenter för elever med stor lärandepotential Avsnitt 11 I Norge finns det möjlighet att som elev med stor lärandepotential söka till olika talangcenter där man tre till fyra gånger på ett läsår får jobba med tvärvetenskapliga utmaningar.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Läsning i hemmen – fokus för ett nytt historiskt forskningsprojekt

Hur har läsningen i de svenska hemmen formats från 30-talet och framåt? Det undersöker forskarna Anna Lundh och Linnéa Lindsköld i ett nytt projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Pandemin slog hårdast mot utsatta ungdomar

Coronakrisen innebar en utmaning för många unga i början av arbetslivet, men framför allt drabbades lågutbildade ungdomar som varken jobbade eller pluggade. Det visar en rapport från Malmö.  

Bedre læring med samme etnisitet

Små barn utvikler bedre læringsevner når de undervises av lærere av samme etnisitet, ifølge amerikansk studie.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Växelvis boende kan stärka barnens relation till föräldrarna

Barn som bor varannan vecka hos en förälder mår inte sämre än barn som bor med båda föräldrarna. Växelboende kan också innebära en bättre relation med föräldrarna, visar en avhandling.

Senaste forskningsnyheterna
Nya avhandlingar

En bild säger mer än tusen ord. Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik

Catarina Wahlgren har i sin avhandling undersökt föreställningar om barn, och barns utrymmen för agens i förskolans fotodokumentation.

The construction of spaces for Saami language use: language revitalisation in educational contexts

David Kroik har undersökt hur samiska rum för språkanvändning kan bildas och hur förutsättningar för samisk språkrevitalisering kan skapas i formella utbildningssammanhang.

Kommer du att döma mig om jag berättar?: … om ungdomars sexuella beteende och utsatthet för våld

Carina Petersson har bland annat undersökt om våldsutsatta ungdomar valt att berätta om sin utsatthet.

Se fler avhandlingar
KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens – Specialpedagogik i förskolan

Skolportens konferens – Specialpedagogik i förskolan

Välkommen till Skolportens konferens för dig som möter barn i behov av stöd i förskolan! Ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Dessutom får du möta och nätverka med kollegor från hela landet. JUST NU! Boka-nu-pris t.o.m. 20 mars.

Läs mer och boka din plats här!


Poddagogen

En podcast där två forskare intervjuar nydisputerade pedagogikforskare. Podden produceras i samarbete med Skolporten. Lyssna här!Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Att börja på förskola – hur går introduktionen egentligen till?

När barnen för första gången ska lämna hemmiljön och skolas in på förskola är introduktionen mycket viktig. Detta betonas i förskolans läroplan men där står inget om vad en god introduktion är eller hur den bör gå till. Nu har forskare gjort en stor undersökning med förskolepersonal och har därmed fått en god bild över hur det ser ut i praktiken.

Finländska daghemsbarn får lyssna på högläsning oftare än sina nordiska grannar

Nordiska daghemsbarn får ofta lyssna på sagor men kunde få fler möjligheter att experimentera med skriftspråket. Det visar en studie utförd av forskare vid bland annat Åbo Akademi bland nordiska lärare inom småbarnspedagogik som också tyder på att tidiga läs- och skrivaktiviteter oftast är oplanerade och att sättet lärarna ordnar högläsning på skiljer sig mellan länderna.

Ett öppet klassrumsklimat är viktigt för elevers demokratilärande

Ett öppet klassrumsklimat där elever bjuds in att fråga, diskutera och komma med synpunkter på ämnesinnehållet är det i särklass viktigaste för att skapa förutsättningar för demokratilärande – oavsett skolämne. Det säger forskare som var med och tog fram Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning.

Sjuklig fetma bland barn ökade under pandemin

Allt fler fyraåringar är överviktiga och den sjukliga fetman, obesitas, ökar mest. Det visar en stor studie som undersökt barns hälsodata under pandemiåret 2020.

Snårig väg till jobb för nyanlända lärare

Snabbspåret för lärare är långt ifrån en rak väg till undervisning i ett klassrum. Det upplever lärare som kommit till Sverige och vill börja jobba.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Förskolans arbetsmiljö
  Skolportens magasin nr 1/2023

TEMA: Förskolans arbetsmiljö

Tema: Stora barngrupper och brist på utbildade förskollärare är några av förskolans utmaningar. Intervjun: En grundbult för att stävja mobbning är att arbeta med skolans ledarskap och sociala klimat, säger forskaren Robert Thornberg.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser