Forskning & Utveckling

Karriärstegen som öppnar för karriär i skolan

Möjligheten till karriär och att kunna utvecklas i jobbet är viktigt för både lärare och rektorer. Ett steg på vägen är det förslag till professionsprogram som tagits av regeringen i det så kallade januariavtalet.

Vetenskapsrådet visar vägen framåt för forskningen

Den fria forskningens betydelse för samhällets utveckling och behovet av att satsa mer på nationella infrastrukturer. Det är några av frågorna som uppmärksammas i Vetenskapsrådets vägvalsrapport som pekar ut vägen framåt för svensk forskning.

”Spelen gör att jag får med mig alla i samtalen”

Livliga diskussioner och ökad motivation till att läsa mer. Det är några vinster som bibliotekarien Tobias Gard märker när han gör spel av böcker.

Aktuella intervjuer
Stora skillnader på teknikundervisning i förskolan

Stora skillnader på teknikundervisning i förskolan

Det är stora skillnader på teknikundervisningen i förskolan. Pernilla Sundqvist visar att förskolepersonal stundom missförstår innehållet i ämnet teknik.

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk har en tendens att underskatta sina ordkunskaper. Det visar Richard LaBontee som forskat om ordförråd och språkinlärning.

Begränsade förutsättningar för problemlösning i matematik

Begränsade förutsättningar för problemlösning i matematik

Att själv konstruera lösningsmetoder är viktigt för att utveckla kunskaper i matematik. Likväl får de flesta gymnasieelever begränsade möjligheter att träna på just det, konstaterar Johan Sidenvall i sin forskning.

Se fler intervjuer
Fortbildning

Vilka är faktorerna som påverkar elevernas hälsa och lärande? Hur utnyttjar vi elevhälsans alla kompetenser rätt för att samverka och bli den viktiga brygga som länkar samman lärandet och hälsa? Välkommen på årets konferens om elevhälsa - för hela elevhälsoteamet.

Läs mer och boka plats
Nya avhandlingar

Play, Culture and Learning: Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

Robin Samuelsson har undersökt hur andraspråks- och begreppsutveckling kan uppstå genom interaktion i förskolans miljöer. 

The meaning(s) of inclusion in mathematics in student talk: Inclusion as a topic when students talk about learning and teaching in mathematics

Vad inramar elevers mening om inkludering i lärande och undervisning i matematik? Det är en av frågorna som Helena Roos undersöker i sin avhandling.

Essays on Educational Choices and Integration

I sin avhandling utforskar Elisabet Olme bland annat vad som påverkar föräldrars val av grundskola och vilka konsekvenser det får för fördelningen av elever mellan skolor.

Se fler avhandlingar
Lektionsbanken

Åk 7-9 Svenska/Svenska som andraspråk: Skapa ett omslag till sin text

Att formge och gestalta innehållet i en text med en bild och text är en kreativ och rolig process som eleverna brukar uppskatta. Att leta ”rätt” typsnitt, teckenstorlek, disposition och färg blir viktigt när eleven ska skapa ett omslag till sin text.

ÅK 1-3 Svenska/Svenska som andraspråk: 24 idéer till det fria skrivandet

Ibland får eleverna skriva helt fritt. Då kan det vara bra att få idéer och inspiration. Här är 24 roliga och spännande skrivuppgifter av läraren Clara Höglund, Brattåsskolan, i Mölndal.

Svenska ÅK 4-6: Att gestalta

Genom att uttrycka karaktärers handlingar, till exempel i en berättelse, framträder olika tillstånd och egenskaper. Eleverna tycker att det är lite knepigt att gestalta, men när man samlar exempel tillsammans och skriver ner dem blir det mycket enklare, tipsar Lisa Wigforss Amanius.

Läs mer om

Senaste forskningsnyheterna

School effectiveness and student cheating

Studien undersöker sambanden mellan skolkontextuella faktorers (ledarskap, lärarsamarbete och skoletos) betydelse för graden av fusk bland elever på gymnasieskolan, samt huruvida dessa samband medieras av elevernas moral och betyg. (pdf)

Visuellt lugn lärmiljö bra för alla elever

Med enkla medel och stort engagemang har Uggleskolan förenklat och rensat i sin fysiska lärmiljö. Resultatet är att eleverna fokuserar bättre på undervisningen.

Att leka är att lära visar SIS-projekt i Älvkarleby

I Älvkarleby kommun i Uppland tar man leken på allvar för barnens bästa. Sedan 2017 arbetar man kommunövergripande med leklotsar i förskolan för att på så sätt inkludera alla barn i leken.

Tydlighet och inkludering ger trygghet och självförtroende

Lunchrasten är slut. Eleverna kommer in i klassrummet där Ida Jonsson och Maria Pettersson tar emot för en mattelektion i halvklass. De arbetar strukturerat med tydlighet och inkludering. Det ger eleverna trygghet och självförtroende

Från oro till ro i skolan

Det är möjligt att med små medel vända utvecklingen i en klass och i en hel skola. Det är Assaredsskolans erfarenhet efter att ha fått rådgivning och fortbildning i att hantera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Pokémon ökade motivationen

Poängjakt och utomhuslärande i ett – en riktig morot för mellanstadieelevers motivation i Härnösand. Genom spelet Pokémon lärde de sig kyrkohistoria, lokalgeografi och matematik.

Svenska Vetenskapsakademin oroad över den akademiska friheten

En grupp medlemmar från den svenska Vetenskapsakademin reser till Ungern efter sommaren för att studera vad som händer med den akademiska friheten där.

”Spelen gör att jag får med mig alla i samtalen”

Livliga diskussioner och ökad motivation till att läsa mer. Det är några vinster som bibliotekarien Tobias Gard märker när han gör spel av böcker.

Visuellt lugn lärmiljö bra för alla elever

Med enkla medel och stort engagemang har Uggleskolan förenklat och rensat i sin fysiska lärmiljö. Resultatet är att eleverna fokuserar bättre på undervisningen.

Träning i att bli schyst

På Fredrika Bremerskolans fritidshem har alla brädspel som finns på hyllorna ett särskilt lärandesyfte som personalen medvetet har tänkt igenom.

Michael Walls och Jan Nilsson: Skolutveckling urholkar lärares autonomi

Effektivisering, kvalitetssäkring och evidens kan låta bra, men Michael Walls och Jan Nilsson menar att dessa delar av vad som ofta kallas New Public Management i själva verket urholkar både lärarnas professionella autonomi och i förlängningen själva demokratin. De hävdar att vi vet för lite om konsekvenserna av olika skolutvecklingstrender, inte minst vad det innebär för lärares friutrymme.

Undvik fallgropar

Tro inte att spel i klassrummet är lösningen på skolans alla problem. Som enskilda verktyg kan de bidra med mycket, men tekniken är fortfarande en utmaning.

Spel med flera vinster

Spring, bygg, rita, kolla på videoklipp och svara på faktafrågor. Läraren Henrik Isacsson har designat det digitala upplevelsespelet Escape room, med målet att repetera vad eleverna har lärt sig under tidigare lektioner.

Läs fler forskningsnyheter
Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Fördjupning
Dags att växa?

Dags att växa?

Våren är i antågande och just nu är det många som funderar på sin arbetssituation och möjligheten till nya utmaningar. Går du i samma tankar? Vi har samlat ett antal nyheter om lön, karriär och yrkesutveckling i ett särskilt temabrev för dig som funderar över dina karriärmöjligheter.

Till Tema Karriär
Mest läst senaste veckan

Allt större besparingskrav på skolorna plågar rektorerna

Kommunerna behöver spara in 31 miljarder kronor fram till år 2022, enligt SKL:s ekonomirapport från förra året. Besparingarna lägger sten på börda på skolledarna, som redan måste vända på slantarna.

Motivation måste komma inifrån

Stenkulaskolan ligger i ett socioekonomiskt tufft område i Malmö. De senaste fyra åren har skolan genomgått en förändring. Allt fler elever kvalar in till gymnasiet, skolan ligger 15 procent över förväntansvärdet som Malmö stad satt upp.

Så mycket ökar lärarlönerna

Lärares löner fortsätter öka. Enligt ny statistik fick både gymnasielärare och grundskolelärare en tusenlapp mer i plånboken varje månad under 2018.

Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Se när årets ”Min lärare” överraskas av sina elever

Rekordmånga, drygt 2 100, nomineringar till årets ”Min lärare” har skickats in till SVT:s Lilla Aktuellt från elever i hela landet.  Nu är det klart att utmärkelsen går till en mycket omtyckt lärare i Borrby.

Prisad rektor håller hårt i kompassen

Huddingerektorn Stefan Vilkman har tre grundpelare. Medarbetarna ska känna att de är bra, att de har ett visst mått av självständig­het och schysta kompisar på jobbet. Nyligen valdes han till Årets chef 2019.

Svenska Akademiens svensklärarpris

Svenska Akademien har till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2019 utsett Camilla Edvardsson Lundmark, Hortlax skola i Piteå, Sara Persson, Gunnebo skola i Gunnebo och Daniel Sandin, Katedralskolan i Lund, med 50 000 kronor var, samt till mottagare av ett gemensamt pris Anki Källman och Anneli Wahlsten, Gunnarsboskolan i Mullsjö, med totalt 50 000 kronor.

Camilla tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris

Camilla Edvardsson Lundmark, svensklärare på Hortlax skola, är en av fem lärare som får ta emot Svenska Akademiens svensklärarpris 2019 för att hon i sin yrkesroll stimulerat intresset för läsning hos unga killar genom att de läser tillsammans med sina pappor.

Peter Tabichi är världens lärare

I år tilldelades läraren Peter Tabichi från Kenya The global teacher prize. Prissumman är en miljon dollar.

Läs fler