Forskning & Utveckling

Hör forskaren om varför tjejer är mer stressade i skolan

Att tjejer är mer stressade i gymnasieskolan än killar är en bild som stämmer väl in på Linda Hiltunens avhandling gjord vid Linnéuniversitetet.

Kunskapsspridning i programmering med skilda resultat

Kunskapsspridning i programmering med skilda resultat

Drastiska resultatskillnader mellan skolorna ledde till att skolledningen förlängde projektet. Lärarna Julius Jonasson, Malin Midander, Caroline Sandberg och Helena Terje i Åstorp har undersökt ett utvecklingsprojekt i syfte att sprida kunskap om programmering i undervisningen.

Hur kan elever lära bättre?

Forskarskolan Käkk, Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum, vänder sig till lärarutbildare med ett ämnesdidaktiskt intresse och finansieras av Vetenskapsrådet, VR.

Forskarintervju
Matematiklärares planering – en ständigt pågående process

Matematiklärares planering – en ständigt pågående process

Matematiklärares planering är en process, svår att avgränsa. Det konstaterar Helena Grundén som synliggör en allmän idé om matematikundervisning och hur den påverkar lärare.

Läs mer
Aktuella intervjuer
Talängsliga elever lägger skulden på sig själva

Talängsliga elever lägger skulden på sig själva

Talängslan bör ses som ett klassrumsfenomen och en didaktisk utmaning snarare än som ett problem för vissa individer. Det menar Maria Nilsson som har undersökt hur elever i årskurs 2-5 upplever muntlig interaktion i engelskundervisningen.

Förändrade villkor för barns lek i digitala gemenskaper

Förändrade villkor för barns lek i digitala gemenskaper

I sin forskning om barns digitala lek belyser Marina Wernholm hur den fysiska och den digitala leken har flätats samman. Något vi behöver förstå som en verklighet, menar hon.

Den läsande flickan – hyllad och kritiserad

Den läsande flickan – hyllad och kritiserad

Den bokslukande flickan både hyllas och kritiseras. Det konstaterar Sara Andersson som i sin forskning undersökt bilden av den läsande flickan genom 1900-talet.

Se fler intervjuer
Fortbildning
Webbkonferens Specialpedagogik för gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 10–19 februari 2021

Webbkonferens Specialpedagogik för gymnasiet

Välkommen till en konferens för dig som möter elever som är i behov av särskilt stöd på gymnasiet! Under tio dagar har du tillgång till sju förinspelade föreläsningar, som låter dig ta del av aktuell forskning och praktiska metoder med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka plats
Senaste forskningsnyheterna

EdTech Vision 2025

The EdTech Advisory Forum had responded to the Education Select Committee call for view on ‘The Impact of Covid-19 on education and Children’s Service’ by producing this report. EdTech Vision 2025 celebrates what we do well; but is frank about where we need to improve on support for education technology and digital skills. (pdf)

Hör forskaren om varför tjejer är mer stressade i skolan

Att tjejer är mer stressade i gymnasieskolan än killar är en bild som stämmer väl in på Linda Hiltunens avhandling gjord vid Linnéuniversitetet.

Att skapa närvaro på distans

Erfarenheter och framgångsfaktorer från distansundervisning på gymnasiet, gymnasiesärskolans nationella program och Studium i Göteborg vt 2020.

Hur kan elever lära bättre?

Forskarskolan Käkk, Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum, vänder sig till lärarutbildare med ett ämnesdidaktiskt intresse och finansieras av Vetenskapsrådet, VR.

Skolan och covid-19: del 8

Thor-Ivar Pute Eriksen, rektor Vettre skole, 1–7, Norge: ”Den 12. mars slo bomben ned. Vi skulle dagen etter stenge skolen – på ubestemt tid. Elevene skulle i ukene fremover få undervisning hjemme.”

Didaktik – ett huvudområde för lärarutbildning

Didaktik är ett för lärare centralt praktik-teoretiskt kunskapsområde. Området har en lång historia inom akademin, men har aldrig slagit igenom vare sig inom akademin eller i skolan. Det är dags att ändra på det – gör didaktik till huvudområde inom lärarutbildning, menar Jesper Sjöström, lärarutbildare, docent och biträdande professor i utbildningsvetenskap.

Risk att en annan skola blir lika segregerad

Det blir allt vanligare att skolor läggs ner för att förbättra skolresultaten, säger forskaren Jonas Larsson Taghizadeh. Därför har han studerat effekten av tidigare skolnedläggningar i Sverige och funnit att de inte gav någon effekt på skolresultaten, samt att de mottagande skolorna över tid blir mer lika de skolor som lades ner.

Läraren: ”Metoden är underordnad vår roll”

Hur man som lärare hanterar en undervisningsmetod är betydligt viktigare än valet av metod enligt läraren Svante Holmberg. ”Det är lärarens skicklighet i metoden man använder som ger betydelse till om det blir framgångsrikt”, säger han.

Så ökar elevers lärande med STL

STL – att skriva till sig lärande – främjar elevers inlärning mycket tack vare elevers återkoppling till varandra i det digitala skrivandet. Men också på grund av det kollegiala lärandet mellan pedagogerna. ”Eleverna befäster kunskaper genom skrivandet. Det är den stora vinsten och att det är ett språkutvecklande arbetssätt, säger läraren Kristin Quist.

Vill stärka språket i förskolan

Under ett år är det fullt fokus på språket på tio förskolor i Malmö. På Sofia förskola lyfter de relationen till vårdnadshavare som extra viktig. ”Där behöver vi bygga broar”, säger förskolläraren Djenana Gozic.

Mångspråksböcker i biblioteket stärker elevers identitet

Med ett flerspråkigt fokus och mångspråksböcker i biblioteket arbetar Sofielundsskolan enligt devisen “Alla språk är kunskapsspråk”. ”Det handlar om social rättvisa och det är identitetsstärkande”, menar Fredrik Lindskoug, skolbibliotikarie.

Bygger broar för ökad kunskap

Med strukturerna i kooperativt lärande skapar Sophia Oderup och Moa Danielsson mer fokus och arbetsro i klassrummen på Lindängeskolans högstadium. Att de två undervisar och planerar många arbetsområden tillsammans i skolans tvålärarsystem är en stor fördel.

Alla för en – om att organisera särskilt stöd i förskolan

Barn med behov av särskilt stöd måste vara utgångspunkten för hur pedagogerna i förskolan organiserar undervisning och utbildning varje dag. Det menar Ulrika Dahlberg, rektor i område väster.

Senaste forskningsnyheterna
Fortbildning
Modersmål Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 26 januari – 4 februari 2021

Modersmål Webbkonferens

Välkommen till en webbsänd konferens där vi fördjupar oss i flerspråkighet och modersmålsundervisningens komplexitet! Under tio dagar har du tillgång till fyra föreläsningar, som låter dig ta del av aktuell forskning och praktiska metoder med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Nya avhandlingar

Läromedel i praktiken: Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasiet

Tomas Widholm har undersökt läromedelsbruk i religionskunskap på den svenska gymnasieskolan.

Expansive design for teachers: An activity theoretical approach to design and work integrated learning

Dennis Augustsson undersökt hur utveckling av lärares designkompetens kan förstås och organiseras.

Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning: Lärares och föräldrars perspektiv

Anna-Lena Andersson har undersökt lärares och föräldrars perspektiv av utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Se fler avhandlingar


Poddagogen

En podcast där två forskare intervjuar nydisputerade pedagogikforskare. Podden produceras i samarbete med Skolporten. Lyssna här!Konferenser

Förändringar av höstens konferenser

På grund av rådande läge övergår samtliga höstens konferenser till digitalt format. Du som är anmäld till en fysisk konferens flyttas automatiskt över till webbkonferensen och behåller din plats. Vi kontaktar dig personligen för mer information. Läs mer här.

Betyg & Bedömning
Temabrev om betyg & bedömning
  Temabrev från 7 oktober 2020

Temabrev om betyg & bedömning

I vardagen närmar det sig skarpt läge för landets lärare när höstterminens betyg ska sättas. Under en pågående pandemi är det mer komplicerat än någonsin. I det här brevet har vi samlat de senaste nyheterna, debatterna, forskningsrönen men också lärarstöd om betyg och bedömning.

Läs hela brevet här
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
KONFERENS
Så hanterar du utmanande personalsamtal
  Foto: Marcus Gustafsson

Så hanterar du utmanande personalsamtal

Jakob Carlander, leg psykoterapeut, handledare och författare, ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i förskolan. Han ska tala om strategier som kan underlätta hanteringen av svåra personalsamtal, och vad rektorer bör undvika för att inte hamna i konfliktfyllda situationer med medarbetare.

Läs mer
Fortbildning
Skolporten satsar på digitala konferenser

Skolporten satsar på digitala konferenser

I höst storsatsar Skolporten på digital fortbildning. "Vi tror att vår digitala satsning kommer att komma många i skolan och förskolan till nytta", säger Birgitta Hartzell, Skolportens vd.

Läs hela artikeln
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Läsårstider
När börjar höstterminen?

När börjar höstterminen?

Vi har samlat hela Sveriges grundskolors läsårstider för 2020/2021.

Hitta din kommun
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Namn och Nytt

Rektor på Allbo lärcenter får lämna sin tjänst

Rektorn på Allbo lärcenter i Alvesta Daniel Söderberg får lämna sin tjänst efter att ha varit rektor där sedan 2013.

Skolchef Fredric Norlin slutar i Kristinehamns kommun

Efter snart åtta år som skolchef på skolförvaltningen i Kristinehamns kommun meddelar Fredric Norlin under måndagen att han nu går vidare till ett nytt uppdrag på Region Värmland och därmed avslutar sin anställning i Kristinehamn.

Efter rektorsbråket – han tar över på Bodaskolan

Bodaskolans förre rektor Lennart Forsman lämnade skolan efter ett bråk med politikerna, och Stefan Kristoffersen fick jobbet att ersätta honom.

”Mobilfria” rektorn blir skolchef i Hylte

Ulf Nilsson, rektor på Kalmarsundsskolan i Kalmar, blir skolchef i Hylte kommun. Han har gjort sig känd för sin kamp mot mobiltelefoner i skolmiljön. Vid årsskiftet börjar Ulf Nilsson sitt nya jobb.

Mattias Scandola slutar som skolchef vid årsskiftet

​Mattias Scandola meddelar att han slutar som skolchef efter nästan sex år i Orsa kommun. Den 1 januari 2021 tillträder han på sin nya tjänst som kanslichef i Falu kommun.

SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 4/2020 – ute 11 september

Skolportens magasin

Tema: Specialpedagogik. Större barngrupper och mindre resurser – hur ska specialpedagogiken i förskolan hinnas med? Intervju: Författaren och sfi-läraren Sara Lövestam letar efter kreativiteten – både hos sina elever och i sitt eget skrivande.

Läs mer här
Skolporten 20 år
Uppdrag: Att göra skillnad

Uppdrag: Att göra skillnad

Skolporten fyller 20 år! Det startade med ett enkelt faxbrev till Sveriges rektorer. I dag når vi mer än en tredjedel av skolans personal. Läs om Skolportens resa sedan starten år 2000.

Läs mer
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Utmärkelser

Sverige lärare tilldelas Guldäpplets Särskilda pris 2020

”Under vårterminen 2020 ställdes skolan inför extraordinära utmaningar. Vi har sett ett fantastiskt arbete i skolor för att hantera en svår och osäker situation som vi aldrig varit med om förut”, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Alla Sveriges lärare får Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020

Nu firar vi Sveriges lärare för deras insatser, engagemang, kompetens och kreativitet i mötet med pandemin. Guldäpplets Särskilda Pris 2020 tilldelas alla Sveriges lärare!

Bokmässan 2020 : Lärargalan hyllar lärare under covid-19

Beata Kull grundade Lärargalan för att hylla lärare på samma vis som vi prisar idrottare och skådespelare. Här presenterar hon en av 2020 års vinnare, gymnasieläraren Olle Linton, som delar med sig av sitt framgångsrecept för lyckad digital hemundervisning. (webb-tv)

Läs fler
Fjärr- och distansundervisning
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Läs mer
Nyhetskategorier