Forskning & Utveckling

Faktorer som avgör skolprestation ses redan i förskolan

Barn med koncentrationssvårigheter i förskolan har en ökad risk att prestera sämre i skolämnen. Det visar nya rön från Sofiastudien vid Karlstads universitet.

Hon ger nyanlända en rakare väg till språket

Marie Rödemark var sämst i skolan på franska. I dag är hon en av författarna till läroböcker i språket. Nu har hon utvecklat ett utbildningsmaterial för nyanlända som ska lära sig svenska.

Fördelen med autism

De studerar extraordinära hjärnor. Möt forskarna som fokuserar på autismspektrumets styrkor.

För dig som undervisar i
Slöjd

Slöjd

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som är slöjdlärare! Med avstamp i såväl forskning som praktik belyser vi flera olika utmaningar i slöjdlärarens arbete. Ta del av två intressanta dagar som ger dig inspiration och fördjupad kunskap om slöjdens möjligheter!

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Sociala medier utmanar studenters olika roller

Sociala medier utmanar studenters olika roller

Att parera mellan rollerna som student, privat och professionell är en balansakt. Det konstaterar Pernilla Josefsson som utforskat hur högskolestudenter förhåller sig till sociala medier när de integreras i lärmiljön.

Antipluggkultur kan brytas med normkritik och studieteknik

Antipluggkultur kan brytas med normkritik och studieteknik

Antipluggkulturer bland pojkar kan brytas med samtal om studieteknik men också om möjligheten att bli bra i sina skolämnen. Det visar Fredrik Zimmerman i sin forskning.

Svårt att förändra undervisningen i matematik

Svårt att förändra undervisningen i matematik

Trots höga ambitioner att förändra undervisningen fastnar lärare i matematikens traditionella uppgiftsdiskurs. Det visar Ann-Sofi Röj-Lindberg som forskat om matematiklärare som söker nya arbetssätt.

Se fler intervjuer
Konferens
Elevhälsa

Elevhälsa

Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande? Välkommen till två dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer och boka plats
Nya avhandlingar

Arabic in Home Language Instruction: Language Acquisition in a Fuzzy Linguistic Situation

Kursplanen i modersmål tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till språk med diglossi och språk som inte skrivs med  den latinska skriften och att detta kan leda till godtycklig bedömning. Det visar Amanda Waldoff i sin avhandling.

Gymnasielärares mentorshandlingar. En verksamhetsteoretisk studie om lärararbete i förändring

Helena Wallströms avhandling handlar om gymnasielärares arbete som elevmentorer i en förändrad och föränderlig gymnasieskola.

Undervisning i en komplex tid: att söka akademisk förändring och utveckling i högre utbildning

Claire Englund har forskat om de faktorer som påverkar akademisk förändring.

Se fler avhandlingar
Senaste forskningsnyheterna

Christer Fritzell: Pedagogikkritik en riskfri debattsport

Att pedagogiken som disciplin behöver utveckla sin teoretiska förklaringskraft och praktiska giltighet är en fråga som tagits upp tidigare inom fältet. Men den pedagogikkritik som idag formuleras på debattsidorna går i riktning mot manipulativt politiserad ideologi, avdemokratisering av skolan och obelagda påståenden, även i de fall kritiken framförs av forskare.

David Didau: Om kärlek till lärandet

Vår fysiska hälsa formas av arv och miljö och sätter begränsningar för vad vi kan prestera, men den som uppskattar fysisk träning kan övervinna och flytta fram dessa gränser. På motsvarande sätt förhåller det sig med vår intelligens, där en kärlek till lärande kan öka vår kognitiva kapacitet. Här har skolan en viktig roll.

Fördelen med autism

De studerar extraordinära hjärnor. Möt forskarna som fokuserar på autismspektrumets styrkor.

Forskning: 3 av 4 lärare saknar kunskap om NPF

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.

Hon ger nyanlända en rakare väg till språket

Marie Rödemark var sämst i skolan på franska. I dag är hon en av författarna till läroböcker i språket. Nu har hon utvecklat ett utbildningsmaterial för nyanlända som ska lära sig svenska.

Framgångsrikt forskningsprojekt ska inspirera matematiklärare

Matematiklärare i Norrköping och Linköping har samarbetat med forskare från Linköpings universitet i syfte att stärka inlärning och undervisning i matematik. I en utvärdering har projektet fått goda resultat, bland annat för att samarbetet gett lärare redskap som kunnat användas direkt i klassrummet.

Satsa på det som ­verkligen motiverar

Högre lön eller mer inflytande – vad är effektivast för att vi ska utföra stordåd på jobbet? Lär dig förstå vad som skapar riktig ­motivation för dina medarbetare.

Faktorer som avgör skolprestation ses redan i förskolan

Barn med koncentrationssvårigheter i förskolan har en ökad risk att prestera sämre i skolämnen. Det visar nya rön från Sofiastudien vid Karlstads universitet.

How reading novels in math class can strengthen student engagement

Integrating stories with math class in middle and high school can help students see the relevance and excitement of problem-solving.

Engagerade förskolebarn har lättare att lära och utvecklas

Vänta inte till förskoleklass! Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan. I en ny doktorsavhandling från Jönköping University, visar Madeleine Sjöman att barn som är aktivt engagerade i förskolans vardag mår bättre samt lär sig och utvecklas mer.

Sömnbrist stör vår utveckling

Sömnbrist påverkar vår förmåga att prestera och utvecklas, visar forskning från Uppsala universitet. Men lösningen på sömnbristen är oftast individuell och att försöka kontrollera sömnen riskerar att vara ångestframkallande.

Rektorer har dubbla känslor till Skolinspektionens tillsyn

Rektorerna känner sig pressade av Skolinspek­tionens ökade fokus på avvikelser och juridik. Men de ser också att rapporterna från den regelbundna tillsynen är en draghjälp för att komma till rätta med bristerna, konstaterar forskaren Judit Novak i en ny avhandling.

Forskare ifrågasätter digitala hjälpmedel i skolan

Digitala verktyg i skolan, som låter eleverna plugga multiplikation eller huvudstäder med hjälp av datorprogram kan göra nytta – men tekniken används oftast fel. Det hävdar forskare Vetenskapsradion har talat med.

Läs fler forskningsnyheter
Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolporten
  Nytt nr av Skolporten ute 7 februari

Tema: Förskola i Skolporten

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Så bryts pojkars antipluggkultur

Kulturen att inte plugga som ofta finns bland pojkar kan brytas. Tillåtande normer kring studier, där pojkar kan prata med varann om pluggande utan att tappa status, gynnar deras resultat i skolan.

Skolministeriet : Hur ska det gå med programmeringen?

Men många lärare saknar kompetens i programmering och en del varnar dessutom för att den ordinarie matematikundervisningen kommer att bli lidande när programmeringen tar värdefull undervisningstid. Vad är det egentligen som ska hända i höst och hur är det tänkt att det ska fungera?

Studie: Mobiler i klassrum stör inte eleverna

Nu visar forskning att mobiler inte skapar oro. I ett svensk-finskt forskningsprojekt har forskarna filmat elever under tre års tid.

Modeller skapar problem

Kemisk bindning är ett område som elever har extra svårt för. Det är viktigt att lärare får reflektera tillsammans för att utveckla ämnesdidaktiska kunskaper, anser forskare Anna Bergqvist.

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.