Forskning & Utveckling

4,4 miljoner till forskning om hur lärare pratar om kropp, vikt och hälsa

Forskare vid Örebro universitet, Högskolan Väst och Göteborgs universitet har fått 4,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur lärare förhåller sig till kropp, vikt och hälsa.

What makes a collaborative classroom work?

Here are three things to keep in mind as you build a culture of collaborative conversation.

Ingen vits stressa med språkträning

Barn som börjar tidigt med främmande språk blir inte bättre på språket än de som börjar senare, visar forskning. Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, slår hål på myten.

Konferens
Skolbibliotek 2018

Skolbibliotek 2018

Som central plats för kunskapsinhämtning och läsinspiration har biblioteket sin självklara plats. Under denna konferens fördjupar vi oss i det källkritiska uppdraget vilket följer som en röd tråd under båda dagarna. Välkommen till Skolportens årliga mötesplats för dig som är skolbibliotekarie!

Läs hela sammanfattningen
Aktuella intervjuer
Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

I idrott och hälsa gäller det att prestera här och nu. Ämnet ger ingen tid att öva och träna på färdigheter, visar Madeleine Wiker som forskat om elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan.

Preventiva metoder effektiva mot psykisk ohälsa hos skolungdomar

Preventiva metoder effektiva mot psykisk ohälsa hos skolungdomar

Ångest, depression och sociala problem minskar hos elever som får ta del av förebyggande metoder mot psykisk ohälsa. Det visar Hans Löfgrens forskning.

Vardagsfungerande hos barn som är för tidigt födda

Vardagsfungerande hos barn som är för tidigt födda

Anna Karin Anderssons forskning visar att för tidig födsel har mindre betydelse för barns vardagsfungerande än beteendeproblem som exempelvis hyperaktivitet.

Se fler intervjuer
För dig som undervisar i
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Denna konferens tar bland annat upp vilken kunskap som värderas när lärare sätter betyg i idrott och hälsa, dokumentation i idrottsämnet, hur fysisk aktivitet främjar hjärnans utveckling och hur man kan undvika beteendefällor på idrottslektionen för elever med låg impulskontroll. Varmt välkommen!

Läs mer och boka plats
Nya avhandlingar

Universal prevention of anxiety and depression in school children

Johan Åhlén har forskat om förebyggande åtgärder av ångest och depression hos barn i Sverige.

Higher education meets private use of social media technologies – an explorative study of students´ use

Pernilla Josefsson har utforska thur studenter upplever användningen av sociala medier i högre utbildning.

Se fler avhandlingar
Senaste forskningsnyheterna

Lärare vässar sin digitala kompetens i Singapore

Under hela hösten kommer William Jobe, universitetslektor på Avdelningen för informatik på EI, att vara tjänstledig från Högskolan Väst för att arbeta på National University of Singapore, NUS. Fokus kommer att vara digitalisering.

Det tar tid att införa programmering i Englands skolor

I början av november presenterade Royal Society sin rapport After the Reboot – Computing Education in UK Schools. Här tittar forskare närmare på hur det har gått sedan införandet av det datavetenskapligt inriktade ämnet computing i den engelska skolan 2014, skriver Stefan Pålsson, Omvärldebloggen.

Babblarna ska blir internationella stjärnor

Bakom de populära figurerna Babblarna står en formgivare i Kalmar, Anneli Tisell. Tillsammans med en professor har hon skapat ett språkpedagogiskt koncept som gjort succé i hem och på förskolor. ”Nu jobbar vi faktiskt med att lansera dem internationellt”, berättar Anneli Tisell.

Mellan förskolans lek och skolans inlärning​

Under förskoleåret är barnen i slutet av sin språkliga utveckling. Genom leken kan de få språkliga utmaningar och som pedagog behöver du ge dem stöd och verktyg i processen, skriver  Catarina Sjöberg, Leg. logoped och författare.

Att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld

Att leva under hedersrelaterat förtryck och våld innebär att ens familj och omgivning kontrollerar ens beteende under hot om konsekvenser. Det ingår i skolans demokratiska uppdrag att arbeta mot denna typ av förtryck genom att främja demokrati och jämställdhet i skolan. Som pedagog kan du ta kontakt med Origo som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld för att få stöd hur du kan undervisa om det eller hjälp att möta en elev som utsätts för det.

Fredrik Alvén: Skolans värdegrund begränsar historieämnet

Värdegrunden ska inte ligga till grund för betygssättningen menar Skolverket. Ändå är det uppenbart hur de går in i varandra och kan motverka varandras syften. Det skriver Fredrik Alvén, filosofie doktor i historia och historiedidaktik, och föreslår förändring.

Kunskapssyn, några fakta

Det sägs att “kunskapssynen” förstört svensk skola. Kan det vara så? Hur har det i så fall gått till? Det skriver Magnus Hultén, redaktör för Skola och samhälle.

Tre forskare slår hål på myter om läsning

Blir man en bättre människa av att läsa skönlitteratur? Kan intensiv lästräning ge långtgående effekter? Och varför ska man modersmålsundervisning? Tre forskare slår hål på vanliga ”myter” och förutfattade meningar om läsning och skrivande.

Samma innehåll på varje stadium i matteundervisningen

Elevernas förståelse för matematiken ökar inte tillräckligt över stadierna, enligt pedagogikforskaren Caroline Nagy. Hon efterlyser samarbete i nya lärarlag.

What makes a collaborative classroom work?

Rich, focused discussions don’t just spring from seating arrangements. To close the skill gap that limits academic conversations in the classroom, teachers must explicitly teach the communication skills that create productive discussion and prepare students for collaborative work. Here are three things to keep in mind as you build a culture of collaborative conversation.

From punitive to positive: Flipping the principal’s office

When principals have to play the ”bad guy” role, the respect and authority of the classroom teacher is undermined, and students see school leaders as an adversary, rather than an ally. To break negative stereotypes, this principal follows four tips for turning discipline referrals into opportunities to connect.

Educators: We need more from education technology

The rare criticism of the sector was aimed at bringing innovators and investors on to the same page as educators.

Aiding reading comprehension with Post-its

A simple, low-stress strategy that helps students engage with, understand, and remember what they read.

Läs fler forskningsnyheter
Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Magasin Skolporten
Tema: Inkludering

Tema: Inkludering

Vad innebär inkludering? Stor temaartikel. Dessutom: Intervju med Gloria Ray Karlmark som skrev historia som den första svarta eleven i en helvit skola. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Film: Tips för att må bra

Inspirera dina elever att göra hälsofrämjande aktiviteter för att må bra. Visa och sprid gärna filmen till alla elever på skolan.  Filmen är framtagen för Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet.  

Västeråsforskning om cerebral pares: Skolidrott ger ofta effekt hela livet

Sannolikheten att en person med cerebral pares ska bli fysiskt aktiv som vuxen fördubblas om personen var fysiskt aktiv i tonåren. Det visar en ny studie från Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Viktig å diskutere barnehagekvalitet, selv når voksne kan bli støtt

Barnehageforskning er et minefelt i et land der nesten alle barn er i barnehage. Mange aktører ønsker helst å få bekreftet at alt står bare bra til.

IQ i Norden: Uppgång och fall

Våra samhällen blir allt bättre, så mycket bättre att till och med intelligensen ökar bland medborgarna. Så har den utvecklingsoptimistiska bilden sett ut – och den bekräftades också länge av IQ-mätningar i flera länder. Men nu faller intelligensen i de nordiska länderna. Det är en stark varningssignal för det svenska samhället, skriver Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet.

Fysisk aktivitet skyddar mot symptom på depression

Det är nu tio år sedan forskare genomförde en stor undersökning av tusen fyraåringar i Trondheim. Här är studiens senaste forskningsresultat om bland annat övervikt hos barn.

Rikskonferens
För högstadielärare i svenska

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!