Forskning & Utveckling

Rapport: Rekordstort förtroende för svenska universitet och högskolor

En ny rapport från Vetenskap & Allmänhet, VA, visar att svenska folkets förtroende för universitet och högskolor är större än någonsin: 61 procent. Det rekordstora förtroendet kan vara ett tecken på att svenskar vill värna forskningens betydelse för samhället, säger Gustav Bohlin, utredare på VA.

Forskare måste delta i den politiska debatten

Lagom till Almedalsveckans 50 års-jubileum slår antalet evenemang rekord. Arrangörerna räknar med över fyra tusen programpunkter och många rör demokrati och årets val. "Almedalen är en otroligt viktig plats för det demokratiska samtalet och där kan vi forskare bidra med expertkunskap", säger Kajsa Falasca.

Örebroforskare får över tre miljoner för att studera unga som skadar sig själva

Självskadebeteende i ungdomen är relativt vanligt. Runt 18 procent av världens ungdomar beräknas någon gång ha skadat sig själva. Listan toppas av Sverige och Tyskland med 42 respektive 35 procent. Psykologiforskaren Delia Latina vid Örebro universitet har nu fått drygt tre miljoner av Vetenskapsrådet för att studera självskadebeteende hos ungdomar.

Aktuella intervjuer
Muntligt berättande hos enspråkiga och flerspråkiga barn

Muntligt berättande hos enspråkiga och flerspråkiga barn

Barns förmåga att berätta är kopplad till goda språkkunskaper i ett specifikt språk. Men det är inte givet att berättarförmågan går att överföra till ett annat språk som barnet inte behärskar lika bra, visar Josefin Lindgren i sin avhandling.

Komplext uppdrag att vara lärare på sfi

Komplext uppdrag att vara lärare på sfi

Att vara lärare inom sfi är ett komplext uppdrag. Utöver att lära sig svenska, behöver många elever även lära sig att läsa och skriva. Det påverkar lärarnas yrkesidentitet, konstaterar Helena Colliander.

Barns sätt att hantera moraliska frågor synliggjort

Barns sätt att hantera moraliska frågor synliggjort

Magnus Karlsson har i sin avhandling synliggjort förskolebarns moraliska arbete. Resultaten visar att barn tar över vuxnas regler och perspektiv men hanterar också moraliska frågor på egen hand.

Se fler intervjuer
Fortbildning
För dig som undervisar i psykologi

För dig som undervisar i psykologi

Varmt välkommen till en konferensdag som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på psykologiämnet! Dagen erbjuder föreläsningar kring flera aktuella och intresseväckande områden och ger dig möjlighet att inspireras av andras idéer och goda exempel.

Läs mer och boka plats
Nya avhandlingar

School Choice, School Performance and School Segregation: Institutions and Design

När man reserverar platser för olika grupper blir skolorna mindre segregerade både vad gäller föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund jämfört med lotteri- och närhetsbaserade prioritetsstrukturer. Det visar Dany Kessel i sin avhandling.

Visual Attention to Faces, Eyes and Objects: Studies of Typically and Atypically Developing Children

Johan L. Kleberg har utforskat uppmärksamhet hos barn i skolåldern med autismspektrumtillstånd och tonåringar med social ångest.

English-medium instruction for young learners in Sweden: A longitudinal case study of a primary school class in a bilingual English-Swedish school

Hur betraktar personal och elever undervisning och lärande vad gäller språk och innehåll i den engelskspråkiga undervisningen på mellanstadiet i en svensk grundskola? Det är en av av huvudfrågorna i Jeanette Toths avhandling.

Se fler avhandlingar
Senaste forskningsnyheterna

Aktiva åskådare motverkar våld

På Snösätraskolan har årskurs fyra arbetat med metoden Agera tillsammans för att motverka våld och destruktiva beteenden. I metoden ingår det att tala om olika sorters våld, att vara en aktiv deltagare och att bryta begränsande genusnormer.

”Alla kan inte anpassa sig”

Allt fler elever med milda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får en diagnos. Att ta hand om dem är inte främst psykiatrins ansvar utan skolans, menar professor Sven Bölte. Men ansvaret behöver inte vara betungande. ”Små förändringar kan göra stor skillnad”, säger han.

Mattebegåvningar tänker utanför boxen

Skolan är bra på att ta hand om musikbegåvade och idrottsbegåvade elever. Men det är sämre ställt med de intellektuellt begåvade. Det menar Attila Szabo, forsknings- och utvecklingssamordnare på utbildningsförvaltningen, som nyligen disputerade på en avhandling om begåvade matematikelever.

Skola på vetenskaplig grund – så ska Göteborgsregionen arbeta kring praktiknära forskning

Nu har de kommunala skolhuvudmännen i Göteborgsregionen och Göteborgs universitet kommit överens om det kommande arbetet med försöksverksamheten kring praktiknära forskning i regionen.

Ny VA-rapport: Rekordstort förtroende för svenska universitet och högskolor

Begrepp som ”postsanning” och ”alternativa fakta” har använts flitigt på senare tid – främst i den amerikanska debatten, men även internationellt. Tyder detta på en förtroendekris för forskningen? Inte i Sverige i alla fall. En ny rapport visar att svenska folkets förtroende för universitet och högskolor är större än någonsin.

Örebro universitets forskarutbildning i pedagogik får omdömet hög kvalitet

Ett starkt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter inom pedagogikämnet är en av anledningarna till bedömningen. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ser det som en styrka att Örebro universitets forskarutbildning har särskilt fokus i ett brett ämne som pedagogik.

Ny professor: Torulf Palm forskar om formativ bedömning för ökat lärande

Flera forskningsstudier har visat att formativ bedömning kan leda till avsevärda ökningar av elevers lärande. Torulf Palm studerar hur olika egenskaper hos formativ bedömning påverkar lärande, och vilket stöd lärare behöver för att kunna vidareutveckla sin formativa bedömningspraktik på ett sådant sätt att den får önskvärda effekter.

Forskare måste delta i den politiska debatten

Lagom till Almedalsveckans 50 års-jubileum slår antalet evenemang rekord. Arrangörerna räknar med över fyra tusen programpunkter och många rör demokrati och årets val. ”Almedalen är en otroligt viktig plats för det demokratiska samtalet och där kan vi forskare bidra med expertkunskap”, säger Kajsa Falasca.

Vetenskapen har gott rykte

Hur stort är svenskarnas förtroende för forskning och forskare? Enligt senaste rapporten Vetenskapen i samhället är den större än någonsin.

Rapport: Rekordstort förtroende för svenska universitet och högskolor

En ny rapport från Vetenskap & Allmänhet, VA, visar att svenska folkets förtroende för universitet och högskolor är större än någonsin: 61 procent. Det rekordstora förtroendet kan vara ett tecken på att svenskar vill värna forskningens betydelse för samhället, säger Gustav Bohlin, utredare på VA.

De ska dissekera bilden av den läsande medborgaren

Åse Hedemark vid Uppsala universitet ska, tillsammans med två forskare från Högskolan i Borås, titta på hur politiker har försökt skapa en medborgare som läser, hur synen på god litteratur har vuxit fram och varför diskussionen kring läsning ser ut som den gör. – Den övergripande frågan är vilka problem som läsningen anses och har ansetts kunna lösa, säger hon.

Speciallærere forebygger vold ved at justere på kravene til eleverne

Lærere på specialskoler opfatter ikke nødvendigvis spyt, spark og slag som vold, men som udtryk for at eleven ikke trives. Derfor er forebyggelse af vold på specialskoler ikke et særskilt tiltag, men en integreret del af undervisningen, viser ny forskning.

De fleste plejebørn har behov for støtte

Når et barn eller en ung bliver anbragt i en plejefamilie, følger der ofte støtte med. Det viser en ny rapport fra forsknings- og analysecentret Vive. 38 procent får specialstøtte i skolen eller går i specialskole.

Läs fler forskningsnyheter
Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Så blir betygen i skrivning rättvisa

Att betygssätta en elev är svårt, inte minst när det handlar om komplexa handlingar som skrivande. Nyckeln till rättvisa betyg är att ge lärare möjlighet att kontinuerlig diskutera och utvärdera elevers skrivande i relation till den undervisning som ges, menar Per Blomqvist som forskat om lärares normer, beslut och samstämmighet när det gäller bedömning av gymnasieelevers skrivande.

Bättre skolresultat med män i förskolan

Forskning från Norge visar att barn presterar bättre i skolan om andelen män varit hög i förskolan. ”Det här visar att det är viktigt med mångfald”, säger Tobias Skogsberg, barnskötare och Kommunals huvudskyddsombud i Luleå.

Flexibel kunskapssyn viktig i en värld av ”fake news”

Din kunskapssyn är inte min kunskapssyn. Kunskapssyn är ditt eget unika förhållningssätt till kunskap och kunnande. Viktigast för dagens elever är att utveckla en flexibel kunskapssyn, visar forskning från Umeå universitet.

Från psykisk ohälsa till framtidstro tack vare SIS-medel och följeforskning

Hur kan man vända en negativ spiral av psykisk ohälsa bland unga kvinnor på gymnasiet? Det går, även om det är lättare sagt än gjort. Det vet man på Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet på Jämtlands gymnasium i Östersund.  

Forsker: Talent findes ikke

Vi aner ikke, hvad vi mener, når vi taler om, at nogle har talent. Og forsøget på at ’dyrke talentet’ hos udvalgte mennesker kan have en hæmmende effekt for andre, mener forsker.