Forskning & Utveckling

Forskare undersöker hur skolan kan bli excellent

I ett skolutvecklingsprojekt i Halland, From Great To Excellent, arbetar fyra kommuner gemensamt för att förskolebarn och skolelever ska kunna prestera bättre. Arbetet studeras av ett forskarlag på Högskolan i Halmstad. 

Forskaren: Fria skolvalet ökar segregationen

Det fria skolvalet bidrar till att öka segregationen, visar forskning. "De som väljer en annan skola kommer ofta från socioekonomiskt starka familjer med hög utbildningsnivå", säger Anders Trumberg, som forskat på skolval de senaste 14 åren.

Både möjligheter och svårigheter med digitalt berättande i förskoleklassen

Digitala verktyg i förskoleklassen innebär både möjligheter och svårigheter när barn instrueras att skapa berättelser. Det innebär också en utmaning för förskollärarna, visar en studie.

Aktuella intervjuer
Lärare saknar kunskap om användning av digitala skrivtavlor

Lärare saknar kunskap om användning av digitala skrivtavlor

Många lärare saknar kunskap om hur digitala skrivtavlor kan användas i undervisningen. Det är förvånande att skolhuvudmän investerar stora summor i digital teknik utan att veta hur den ska användas, konstaterar forskaren Tor Ahlbäck.

Juridiska processer förväntas lösa skolans problem

Juridiska processer förväntas lösa skolans problem

Judit Novak har forskat om Skolinspektionen och kontrollen av skolväsendet. Resultaten visar att juridiska processer tar allt större plats i skolan och att fokus riktas alltmer på lagefterlevnad än pedagogiska frågor.

Frustration över att inte kunna inkludera elever med beteendeproblem

Frustration över att inte kunna inkludera elever med beteendeproblem

Lärare känner sig ofta frustrerade över att inte kunna inkludera elever med beteendepropblem. Men problemen tillskrivs ändå eleverna, konstaterar Ulrika Gidlund i sin avhandling.

Se fler intervjuer
Konferens
Elevhälsa

Elevhälsa

Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande? Välkommen till två dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer och boka plats
Nya avhandlingar

Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft

Vilken betydelse har olika typer av tillgångar för individers banor inom humaniora och samhällsvetenskap? Det är en av huvudfrågorna i Tobias Dalbergs avhandling.

Going places: Local settings and global horizons in young people’s education and work trajectories

Sara Forsbergs avhandling visar att betyg, utbildning och val av yrke påverkar ungdomars rörlighet. Särskilt valet av huruvida man ska stanna eller lämna hemområdet.  

Children at risk Securitization theory and special education reforms

Helen Dwyer visar i sin avhandling  hur reformer kan bidra eller försvåra utbildningssituationen för barn som är i riskzonen.

Se fler avhandlingar
Senaste forskningsnyheterna

Yrsa Walldén: ”Att vara blyg ska inte vara något man måste förändra”

För tio år sedan gav Yrsa Walldén ”den blyga flickan” en röst i P1:s Sommar. Hon berättade om stark blyghet och ångest inför att stå i centrum. I dag skriver hon ungdomsböcker som hon hoppas ska öka acceptansen för blyga. Hon är kritisk mot att blyghet ofta ses som något som måste ”åtgärdas”.

Barnpsykologen: Det är för tyst om de tysta

Vem ser de blyga? Barnpsykologen Malin Gren-Landell menar att dagens utåtriktade samhälle där man får status om man syns och hörs blir svårt för de tystlåtna. Och det börjar redan i skolan.

Sveriges skolgårdar krymper!

Skolgården är en central utemiljö för barn och unga. Att ha tillgång till en kvalitativ utemiljö på skolgården eller i närheten av den, är viktigt för barns lek, lärande och hälsa.

Jan Lenander: En mer rationell diskussion om skolan

Den aktuella skoldebatten präglas av förödande kritik av betygssystemet. Lärare har arbetat med olika betygskriterier i nästan ett sekel och diskuterat dess utformning. Trots lärares erfarenheter har våra skolmyndigheter på sin egen kammare suttit och hittat på värdeord som kan tolkas på helt olika sätt.

Gemensamt arbetssätt skapar delaktighet

På Sörböleskolan i Skellefteå arbetar Svea med samma sak som klasskamraterna, men på sin nivå. Det går bra eftersom alla i arbetslaget har gedigen yrkeskompetens och är öppna för nya arbetssätt.

Så blir ett barnbibliotek om barn själva får bestämma

När den nya barnavdelningen på Malmö stadsbibliotek skulle utformas var barnen delaktiga i processen. Forskare från Centrum för konsumtionsvetenskap följde arbetet och har utvecklat en modell för delaktighet.

K12 students print their future

In a Washington state school district, students must learn 3D printing to enroll in a Boeing manufacturing program as students nationwide are increasingly using the technology. Christopher Nesmith, career and technical education director with the district, describes the technology as a ”regular part of the curriculum.”

How bringing trampolines into schools could improve literacy results

Educators and therapists at a small Australian school serving students with special needs are using a trampoline and swing set to help students regulate their behavior through exercise. When students return to their mainstream schools, they can use the outdoor playground, indoor exercise equipment or fidget tools for the same purpose.

Texas shooting renews debate about American school design

The design of US schools is in the spotlight following the latest shooting at a Texas high school. Texas Lieutenant Governor Dan Patrick said the state’s schools have too many exits and entrances, which make them vulnerable to attacks.

Two studies point to the power of teacher-student relationships to boost learning

Two recent studies link student-teacher relationships to students’ academic outcomes. Roland Fryer of Harvard University in one study found that elementary students who were taught by different specialists – instead of having the same teacher who knew them well across most subjects – had lower scores in math and reading.

3 great tips for experiential learning

Experiential learning can help engage students, suggests Shawna Stueck, an elementary-school teacher at an online public school. In this article, she writes about three strategies for integrating experiential learning, including letting students lead and make more choices in the classroom.

4 digital tools for teacher mentors

Digital tools can help seasoned teachers mentor first-year educators, asserts instructional technology coordinator Claudio Zavala Jr. In this blog post, Zavala suggests four digital tools to support new teachers with critiques, communication and demonstrations

Ta dig tid att förundras

Det räcker inte med att flåsa på löpbandet, och göra yoga för att må bra. Vi behöver också ge vår själ lite utmaning på det existentiella gymmet. Det menar Cecilia Melder, forskare och universitetslektor som skrivit en avhandling i, just det, existentiell hälsa.

Läs fler forskningsnyheter
Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Engagerade vuxna ökar små barns inlevelseförmåga

För att människor ska fungera socialt är det viktigt att kunna förstå andras perspektiv. Forskare är oeniga om när barn utvecklar den inlevelseförmågan. Många anser att det sker först i fyraårsåldern, men forskning vid Lunds universitet visar att barn kan visa denna förmåga tidigare – om de upplever situationerna tillsammans med engagerade vuxna.

Vad lär sig eleverna av din undervisning?

Mei Kuin Lais forskning visar att elever inte alltid lär sig vad läraren tänkt av undervisningen. Hon betonar vikten av att samla in och studera data från det egna klassrummet för att undersöka vad eleverna de facto lär sig.

Why teens should understand their own brains (and why their teachers should, too!)

Human brains are still developing throughout our teenage and early adult years. Knowing more about the way they work can teach us about how schools can work, too.

6 tips for picking the right projection tech

Choosing interactive projection technology is an important decision that can affect students’ learning environment and their collaborative activities, writes Chad Lewis, director of technology at Tampa Preparatory School. Lewis explains how his school used a six-question criterion to evaluate projection technology, considering both compatibility and student needs.

Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legoleken

Problemlösning är en viktig matematisk aktivitet som barnen utför i legoleken och en förutsättning för matematisk utveckling. För att barn ska ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla denna matematiska aktivitet behövs det matematisk kompetent förskolepersonal som är närvarande och deltagande i barns lekaktiviteter som kan stötta och utveckla barns problemlösande, menar Anders Albinsson, LiU.