Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling

Vi bevakar forskningsnyheter inom utbildningsvetenskap. Varje år intervjuar vi ett 100-tal forskare som disputerar inom ämnet och samlar nyheter från tidningar och vetenskapliga tidsskrifter.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med forskningsinstitutet Ifous.

Konferenser

Läs mer
Konferens i Stockholm

Anpassad grund- och gymnasieskola

Välkommen till Skolportens konferens för dig som arbetar inom anpassad grund- och gymnasieskola. Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Boka nu till bästa pris, 4 295 kr ex. moms t.o.m. 24 september!

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Forskning och utveckling kategorier

Skönlitteratur i engelskundervisningen fyller många funktioner på gymnasiet

8 min sedan
Enligt Skolverket ska skönlitteratur användas i engelskundervisningen på gymnasiet. Men hur den kan användas och varför är inte tydligt. En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att det finns ett stort eget tolkningsutrymme för lärarna och att skönlitteraturens roll inte är begränsad till språkinlärning och övning av läsförståelse.
Forskning och utveckling kategorier

Nytt läromedel ska främja läsutvecklingen för elever som är döva

21 september
Nu inleds ett skolforskningsprojekt som ska undersöka, dokumentera och utvärdera användningen av ett nytt läromedel, Handalfabetet – vägen till läsning. Tidigare forskning i USA och Australien visar att läromedlet främjar läsningen för elever som är döva och har undervisning på teckenspråk.
Forskning och utveckling kategorier

Boken som ska skapa hopp i klimatkrisen

21 september
I en tid av klimatförändringar och oro behövs hopp. I en nyskriven antologi samlas berättelser om möjliga positiva framtider. – Vi har arbetat fram en metod för att skapa hopp och framtidsberedskap med hjälp av fantasi och kreativt skrivande, säger Camilla Brudin Borg, projektledare och forskare i litteraturvetenskap vid Göteborg universitet.

Skolporten jobb

Se alla jobb

I samarbete med Ifous – innovation, forskning och utveckling i skolan ger Skolporten verksamma i förskola och skola möjligheten att sprida sina goda erfarenheter och vara med och utveckla skolan.

Fler betyg på kortare tid med språkfokus och samarbete över ämnen

20 mars
Med ett målinriktad språkundervisning och samarbete över ämnesgränserna lyckades fler elever på Nacka gymnasiums språkintroduktionsprogram nå gymnasiebehörighet. Det visar lärarna Louise Silfverberg, Ingrid Bröijersén, Sofia Eriksson, Mirjam Vallin och Åsa Vestlund i sin utvecklingsartikel.

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

AI i undervisningen

Skolportens digitala TEMA-föreläsning för dig som vill lära dig mer om artificiell intelligens och hur den nya teknologin påverkar arbetet i skolan. På vilka sätt är AI användbart i klassrummet, och vilka utmaningar kan du behöva hantera i den digitala skolan? Föreläsningen är av intresse för alla som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux
Dela via: 

Nyhetsbrev