Forskning & Utveckling

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. "Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist", säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Ojämlik fördelning av kvalificerade lärare i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ibland mindre kvalificerade lärare än elever i mer välbärgade områden. Men det är framför allt den ökande sociala segregationen som påverkar elevernas skolprestationer. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läsning i hemmen – fokus för ett nytt historiskt forskningsprojekt

Hur har läsningen i de svenska hemmen formats från 30-talet och framåt? Det undersöker forskarna Anna Lundh och Linnéa Lindsköld i ett nytt projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens – Rektor i fokus

Skolportens konferens – Rektor i fokus

Välkommen till Skolportens konferens för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet. JUST NU! Boka till boka-nu-pris t.o.m. 24 mars.

Läs mer och boka din plats här!
FORSKARINTERVJU
Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan
  Foto: Dave Goudreau/Unsplash

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz avhandling om skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Läs mer
Aktuella intervjuer
Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Se fler intervjuer
KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Konferens – Religionskunskap

Konferens – Religionskunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i religionskunskap! Ta del av den senaste forskningen, få ämnesfördjupning, pedagogiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Konferensen vänder sig till dig som arbetar på högstadiet, gymnasiet eller vuxenutbildningen. Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? Få 15% rabatt på konferenserna med bokningskod: RelHis (Ange koden på båda bokningarna) JUST NU! Boka-nu-pris t.o.m. 15 mars.

Läs mer och boka din plats här!
Senaste forskningsnyheterna

En komplett och nyanserad karta: Om elever i pedagogiska kartläggningar

Studien bygger på en tematisk innehållsanalys av tjugo pedagogiska kartläggningar av elever, vilka, trots extra anpassningar, bedöms inte nå kunskapskraven. Kartläggningarna gäller elever i grundskolan, av varierande ålder och kön.

Sydsamisk språkrevitalisering i skolan är möjlig

Det formella utbildningssystemet har möjlighet att bidra i större utsträckning till sydsamiskans livskraft. Det visar en ny avhandling i språkdidaktik av David Kroik vid Umeå universitet.

Så kan lärare öka elevers trygghet på rasten

I den här artikeln synliggörs elevers perspektiv på vad lärare kan göra för att öka elevers trygghet på rasten.

ADHD in children linked to social isolation later on – study

Researchers have called for better support for children with ADHD symptoms.

How to turn your math classroom into a ‘thinking classroom’

The researcher Peter Liljedahl evangelizes for practices that prioritize and stimulate more hard thinking in classrooms.

Lita lagom mycket på experter

Att lita alltför mycket på experter kan leda oss fel. Det kan till och med göra skada, menar forskaren Emma Frans. Så när ska vi lyssna på experter? Och hur blir vi mer forskningssmarta?

Språkforskare ser fördelar med arbetssätt på SFI i Trelleborg

Sedan en tid tillbaka arbetar SFI i Trelleborgs kommun med yrkesintegrering i all sin undervisning, där branschpraktik kopplas ihop med ordinarie språkundervisning. Robert Walldén, Malmö universitet, har följt arbetet med branschpraktik och publicerade nyligen sin forskningsrapport där han kan se fördelar med arbetssättet.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför hot. De som är barn idag kommer att behöva bidra till lösningar när de blir vuxna, men riskerar också att gripas av hopplöshet inför framtiden. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Lesson study bra verktyg vid undervisning av elever med autism och IF

Läraren Kamilla Klefbeck har i flera studier undersökt hur metoden lesson study kan bidra till en bättre undervisning för dessa elever. Hon presenterar resultaten i sin avhandling från Malmö universitet. (s.14)

Slöjdämnet viktig möjlighet till bildning

Anna Sjöqvist har studerat slöjdämnets roll som bildningsämne i grundsärskolan, och har publicerat resultaten i sin avhandling ”Slöjdundervisning i grundsärskolan – en didaktisk studie om förutsättningar för Bildning” från Karlstads universitet. (s. 3-5)

Utveckling av det sociala klimatet i klassrummet

Ett positivt och stödjande klimat i klassrummet har alla elever nytta av – inte minst de som är i behov av särskilt stöd.

Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

När en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska skolan göra en utredning. Syftet med en sådan utredning är att bedöma om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte. Utredningen ska också ge underlag för att förstå vilka särskilda stödåtgärder skolan behöver sätta in för eleven.

Poddagogen #15: Forskaren Denis Tajic om nyanlända elever

Denis Tajic gästar podcasten Poddagogen och berättar om sin avhandling som handlar om inkludering av nyanlända elever i grundskolan.

Senaste forskningsnyheterna
Nya avhandlingar

Formative assessment and problem solving in mathematics

Sharmin Söderström har undersökt hur resonemang i problemlösning kan stödjas i matematikundervisningen och vilka faktorer som är associerade med detta stöd.

Sustainable inclusion without sustainability – Working on equal participation and unforeseen movement in physical education, sports, and research

Åsa Andersson vill med sin avhandling  bland annat inspirera lärare, tränare och forskare att ompröva hur vi definierar och fördelar roller till deltagare i olika aktiviteter inom ämnet idrott och hälsa och organiserad idrott.

Social rörlighet i en socialt rörig tid: Eleverna och deras utbildning vid Brunnsvik, Väddö och Hola folkhögskolor, 1906–1921

Jonas Söderqvist har i sin avhandling undersökt vertikal social rörlighet för elever på tre folkhögskolor, Brunnsvik, Väddö och Hola, under perioden 1906-1921.

Se fler avhandlingar
KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens – Specialpedagogik i förskolan

Skolportens konferens – Specialpedagogik i förskolan

Välkommen till Skolportens konferens för dig som möter barn i behov av stöd i förskolan! Ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Dessutom får du möta och nätverka med kollegor från hela landet. JUST NU! Boka-nu-pris t.o.m. 20 mars.

Läs mer och boka din plats här!


Poddagogen

En podcast där två forskare intervjuar nydisputerade pedagogikforskare. Podden produceras i samarbete med Skolporten. Lyssna här!Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer