Forskning & Utveckling

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Barn till högutbildade föräldrar överrepresenterade i Kulturskolan

Barns ursprung och föräldrarnas utbildningsnivå och kulturella kapital har stor betydelse för om barn deltar i Kulturskolan. Den typiska svenska kulturskoleeleven är en svenskfödd flicka med välutbildade föräldrar, visar en ny studie.

Stora könsskillnader i skolan i Norge

Flickor klarar skolan bättre än pojkar, generellt sett. Enligt en ny rapport är Norge ett av de västländer som har störst könsskillnader i skolan.

Skrivutveckling för gymnasiet
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs hela intervjun
Aktuella intervjuer
Regnbågsbarn osynliggörs i skolan

Regnbågsbarn osynliggörs i skolan

Det finns en stor okunskap i skolan om regnbågsbarn och de problem som uppstår på grund av deras familjeförhållanden. Det menar Per Nordén som forskat om barn som har en eller flera föräldrar som definierar sig som homosexuella, bisexuella eller transpersoner.

Lärare okritiska till entreprenöriellt lärande

Lärare okritiska till entreprenöriellt lärande

Det entreprenöriella lärandet påverkar också lärarrollen, men få lärare reflekterar över konsekvenserna. Carina Holmberg hoppas att hennes avhandling kan bidra till en mer nyanserad bild av entreprenörskapets intåg i skolan.

Yrkesutbildning inom skönhetsvård kämpar med legitimitet

Yrkesutbildning inom skönhetsvård kämpar med legitimitet

Som ett sätt att vinna erkännande lyfter studerande vid yrkesutbildningar inom hud- och spaterapi fram teoretiska kunskaper snarare än omvårdnad och det praktiska hantverket. Det är ett av resultaten i Eleonor Bredlövs forskning.

Se fler intervjuer
Fortbildning

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

Läs mer och boka plats
Nya avhandlingar

Historia i futurum : Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012

Helén Persson har bland annat utforskat hur kunskapsutveckling i historia kan definieras och vilka olika typer av progression kan identifieras i styrdokument och lärobokstexter mellan 1919 och 2011.

Using Learning Analytics to Understand and Support Collaborative Learning

Mohammed Saqr har undersökt hur social nätverksanalys kan användas för att förutsäga studenters framsteg och utmaningar i sina utbildningar och därmed främja samarbetet mellan studenter och mellan lärare och studenter i högre utbildning för att nå bättre resultat.

Student experience of vocational becoming in upper secondary vocational education and training. Navigating by feedback.

Martina Wyszynska Johansson vill med sin avhandling bidra till en fördjupad förståelse för unga elevers agens i yrkespersonsblivandet under den tid som de genomför sin gymnasieutbildning.

Se fler avhandlingar
Senaste forskningsnyheterna

Så kan skolan stötta elever med adhd

Stärka elevens självbild, arbeta på gruppnivå och ha höga förväntningar. Det är sådant som fungerar för att hjälpa elever med adhd, visar en ny forskningsöversikt.

Bra för diskussioner om särbegåvade barn

Vi förstår sällan hur begåvade de är. Den här boken är skriven för alla dem som har rätt att vara barn på sina egna villkor, skriver specialpedagog Veronica Ferm.

”Skolan är i många fall den allra värsta boven, men det är inte lärarnas ’fel’ att det är så”

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri, har vigt sitt liv åt att förstå och hjälpa unga med npf. Nu vill han sätta ljuset på hur olika svårigheter ofta överlappar varandra.

Perspektiv på arbetet med elever med autism

Boken är full av konkreta exempel som ökar förståelsen för elever med autism. Den sätter också problematiken i ett sammanhang som ger nya perspektiv, skriver specialpedagog Margot Zakariasson.

Pärmskärmen ger eleverna studiero

När Annelie Holm lade ut en bild av sin uppfinning på Facebook fick den över tusen likes under en helg. ”Jag blev chockad. Det visar verkligen behovet av billiga lösningar”, säger hon

Forskartrion om nya läroplanen

Okej, eller till och med bra, men fortfarande för otydligt om undervisning. Så kan man sammanfatta några förskoleforskares reaktioner på den nya läroplanen.

Dysleximässan – ett forum för att hämta kunskap om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Den 19-20 oktober arrangerar Dyslexiförbundet den årliga Dysleximässan. I år kommer mässan att äga rum på Karlstad Congress Culture Center. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är en samarbetspartner.

Dålig kunskap om sexuella trakasserier på högskolan

Det är stor brist på kunskap om hur problemet med sexuella trakasserier inom svenska högskolor och universitet ser ut enligt en ny rapport.

Vad är Open Access och varför är det bra?

Internationella Open access-veckan uppmärksammas runt om i världen 22-28 oktober. Pernilla Andersson på högskolebiblioteket i Västerås berättar vad Open Access innebär och varför det är något som ökar alltmer internationellt.

Bråttom, men till vilket pris? Om undervisning för nyanlända

Som stöd till huvudmän, rektorer och lärare finns styrdokument och riktlinjer för hur undervisningen av nyanlända ska gå till. Frågan är om dokumenten ger det stöd som behövs? Maria Lim Falk och Gustav Westberg har undersökt det.

Lärares oro för beröring överdriven

En ny studie tyder på att elever ser positivt på lärares fysiska beröring i idrott och hälsa, om övningen motiverar det. ”Det handlar om kontexten”, säger Annica Caldeborg, doktorand och idrottslärare.

Stora könsskillnader i skolan i Norge

Flickor klarar skolan bättre än pojkar, generellt sett. Enligt en ny rapport är Norge ett av de västländer som har störst könsskillnader i skolan.

Särskolans hemkunskap bygger på gammalt recept

Missriktad omsorg gör att alltför mycket bakande och fikastunder tränger ut en mer vardagsnära matlagning som hade kunnat rusta elever på grundsärskolan för ett mer självständigt vuxenliv, visar kostvetaren Albina Granberg i en färsk avhandling.

Läs fler forskningsnyheter
Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Finska rektorer måste undervisa

För att jobba som rektor i Finland krävs förutom formell behörighet även att man bedriver viss klassundervisning. – Men mängden administration och praktiska vardagsuppgifter är förvånansvärt stor. Att få mer tid för pedagogiska diskussioner står högt på rektorernas önskelista, berättar Siv Saarukka som doktorerat på vad det innebär att vara skolledare i Finland.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

Chefen är ingen undergörare

Fundera över ditt ledarskap och var beredd till nytänkande. Det är budskapet i en av de två böcker som Peter Fowelin denna gång skriver om.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats