Forskning & Utveckling

Nu samlas världens lärarutbildare i Gävle

Lärare från bland annat Japan, Australien, Kina, Iran, Nigeria, Brasilien, USA, Ryssland och Europa, kommer under konferensen ATEE vid Högskolan i Gävle att samtala om hur undervisning ska kunna ge en framtid för alla.

Snabba råd kring att investera i genomtänkta läromedel

Det klassiska när man väljer läromedel är att utgå från innehåll och pe­dagogik. Men andra viktiga aspekter är tillgänglighet och flexibilitet. Hur ska skolhuvudmän, rektorer och lärare arbeta för att göra smarta inköp?

Vetenskapens värld: Bästa skolan

Det finns tre punkter som gör lärare till bra ledare i klassrummet. Och i Köping finns en skola som har lyckats med sitt mål att ingen elev får komma efter i skolarbetet (webb-tv).

Leda & Lära
Publicera ditt utvecklingsarbete hos oss

Publicera ditt utvecklingsarbete hos oss

Visste du att Skolporten har en artikelserie där du som är förskollärare, lärare eller skolledare kan få ditt kvalificerade utvecklingsarbete publicerat? Kanske har du genomfört ett utvecklingsarbete du vill dela med dig av? Eller planerar ett till hösten? Publicera dig hos oss!

Läs mer
Aktuella intervjuer
Brist på resurser och kompetensutveckling sinkar läsundervisning

Brist på resurser och kompetensutveckling sinkar läsundervisning

Yngre lärare använder betydligt fler lässtrategier i sin undervisning jämfört med sina äldre kollegor. En förklaring är att lärare med längre erfarenhet inte fått tillräcklig kompetensutveckling, menar forskare Lena Eckerholm.

Digitalt berättande bjuder på möjligheter till kreativitet men också pedagogiska utmaningar

Digitalt berättande bjuder på möjligheter till kreativitet men också pedagogiska utmaningar

Digitalt berättande i förskolan ger utrymme för kreativitet och meningsskapande – men ibland har barn och lärare svårt att hitta gemensamt fokus, visar Ewa Skantz Åberg.

Muntligt berättande hos enspråkiga och flerspråkiga barn

Muntligt berättande hos enspråkiga och flerspråkiga barn

Barns förmåga att berätta är kopplad till goda språkkunskaper i ett specifikt språk. Men det är inte givet att berättarförmågan går att överföra till ett annat språk som barnet inte behärskar lika bra, visar Josefin Lindgren i sin avhandling.

Se fler intervjuer
Fortbildning
För dig som undervisar i psykologi

För dig som undervisar i psykologi

Varmt välkommen till en konferensdag som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på psykologiämnet! Dagen erbjuder föreläsningar kring flera aktuella och intresseväckande områden och ger dig möjlighet att inspireras av andras idéer och goda exempel.

Läs mer och boka plats
Nya avhandlingar

Children with blindness: Developmental aspects, comorbidity and implications for education and support

Kim de Verdier vill med sin avhandling fördjupa kunskapen om barn med blindhet, utvecklingsaspekter och konsekvenser för utformningen av utbildning och stöd.

Berättelseskrivande i skolan: Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande

Anja Thorsten vill med sin avhandling är öka kunskapen om hur elevers kunnande i berättelseskrivande kan beskrivas, studeras och utvecklas.

Se fler avhandlingar
Senaste forskningsnyheterna

De vanligaste kritikområdena inom yrkeshögskolan

Ny tillsynsrapport visar att kursplaner, undervisning och undervisande personal samt ledningsgruppens uppdrag är de oftast kritiserade områdena i 2017 års beslut.

Nu samlas världens lärarutbildare i Gävle

Lärare från bland annat Japan, Australien, Kina, Iran, Nigeria, Brasilien, USA, Ryssland och Europa, kommer under konferensen ATEE vid Högskolan i Gävle att samtala om hur undervisning ska kunna ge en framtid för alla.

Snabba råd kring att investera i genomtänkta läromedel

Det klassiska när man väljer läromedel är att utgå från innehåll och pe­dagogik. Men andra viktiga aspekter är tillgänglighet och flexibilitet. Hur ska skolhuvudmän, rektorer och lärare arbeta för att göra smarta inköp?

Clearing: how students use social media to choose their university

Students across the world are using social media to research and choose their university.

How one Chicago principal is leaning on data to help black boys

Chicago elementary-school principal Marilyn McCottrell has worked to close the academic gap between black girls and boys in her school since black boys were improving at a slower rate. ”Nothing is solved,” McCottrell said, but the school is making progress by focusing more time on boys, revamping grading standards and using restorative justice practices.

The 5 myths of project-based learning

Teachers often think successful project-based learning requires completely removing themselves from the equation. This mindset can lead to frustration and a lack of rigorous learning. Education consultant Jenny Pieratt debunks five myths about PBL that schools must face head on to honor teachers’ challenges and help them adapt student-driven learning in realistic ways.

How teachers can help kids find their political voices

Social justice belongs in our schools, says educator Sydney Chaffee. In a bold talk, she shows how teaching students to engage in activism helps them build important academic and life skills — and asks us to rethink how we can use education to help kids find their voices. ”Teaching will always be a political act,” Chaffee says. ”We can’t be afraid of our students’ power. Their power will help them make tomorrow better.”

Performance tasks make learning last

Why do students still sometimes look bored, even when teachers love what they’re teaching? Helping students to reflect meaningfully on why they’re learning can change that. Two educators use critical thinking and goal development related to real-world situations to develop performance tasks for students, moving them away from conventional projects to immersive experiences.

Terapeutisk indsats kan hjælpe børn med massivt skolefravær

Mindre studie viser, at terapi kan gøre, at børn med op til 100 procents fravær begynder at komme i skole igen.

How to make a civics education stick

In the age of fake news, civics learning involves a lot more than reading the Constitution. One teacher says she encourages her students to ”question everything.”

Vetenskaplig artikel inom FoU-programmet Undervisning i förskolan

Nu finns ytterligare en vetenskaplig artikel skriven inom ramen för Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Artikeln är skriven av universitetslektor Linda Palla och professor Ann-Christine Vallberg-Roth, Malmö universitet, och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Problems of Education in the 21st Century.

Teacher warns against lure of free edtech

Indiana educator Matt Miller cautions teachers against making decisions about classroom technology based on cost. In an interview, Miller advises teachers to advocate for tools they like by showing administration how it improves learning or by raising funds through a crowdsourcing platform.

10 ways to start shifting your classroom practices little by little

Joy Kirr implemented Geniur Hour in her classroom and it shifted almost everything about how she approaches the classroom. She shares what she has learned along the way.

Läs fler forskningsnyheter
Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Skärmtiden kan leda till närsynthet hos barn

Närsynthet hos barn i 4-7 års ålder har ökat med 179 procent de senaste sex åren i Jönköpings län. Denna ökning sker samtidigt som digitala skärmar blir populärare. Ögonläkaren Tomas Bro vill nu se om de två har ett samband.

What makes a good school culture?

Most principals have an instinctive awareness that organizational culture is a key element of school success. But like many organizational leaders, principals may get stymied when they actually try to describe the elements that create a positive culture.

Procrastinating? Still? How a tomato timer can help you stop putting things off

Procrastination is painful. But setting a timer for 25 minutes, focusing deeply and then rewarding yourself can help students accomplish their goals. According to educator Barbara Oakley, ”Anyone can do 25 minutes of studying.”

What video games in schools can teach us about learning

Southgate primary in West Sussex is one of many British schools bringing games into the classroom, with staff seeing benefits for parents as well as students.

Yrkesutbildningar utan teoretiska ämnen ger sämre läsförmåga i vuxenlivet

En färsk nordisk studie visar att läsförmågan är märkbart högre hos de som läst allmänna ämnen i sin yrkesutbildning jämfört med de som inte gjort det.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats