Forskning & Utveckling
Systematik saknas i förändringsarbete inom högre utbildning

Systematik saknas i förändringsarbete inom högre utbildning

Cormac McGrath har undersökt förändringsarbete inom högre utbildning. Resultaten visar att lärare, kollegiala ledare och chefer ofta saknar systematiska metoder, och brister i återkoppling.

”Sextrakasserier mot unga eftersatt inom forskningen”

Sexuella trakasserier mot unga tas inte på tillräckligt stort allvar – och forskningen kan i dagsläget inte svara på hur många som egentligen utsätts eller om utsattheten ökar eller minskar. Det menar Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitet

”Problem när lärare ständigt byter jobb”

Skolforskaren Ulf Blossing har undersökt vad som gör en skola framgångsrik. Och vad som inte gör det.

Hur trygg är du i ditt bedömningsarbete?
Bedömningsprocessen i åk 1-3

Bedömningsprocessen i åk 1-3

Denna konferens behandlar bedömningsprocessen i skolans tidiga årskurser. Vi lyfter fram kunskapskravet i åk 1 och de obligatoriska bedömningsstöden. Vi reder ut svårigheter och vanliga missförstånd, men vi fokuserar främst på de möjligheter och positiva effekter ett framgångsrikt bedömningsarbete har.

Läs mer & boka plats
Aktuella intervjuer
Glapp mellan forskning och undervisning i kemi

Glapp mellan forskning och undervisning i kemi

När lärare deltog i en learning study ändrade de sitt sätt att organisera lektionerna kring området kemisk bindning – vilket underlättade elevernas förståelse för ämnet, visar forskaren Anna Bergqvist i sin avhandling.

Sveriges historia genom läroböckerna

Sveriges historia genom läroböckerna

Mycket är sig likt i läroböckerna i historia mellan år 1870 och år 2000. "Det överraskade mig att det är en så trög genre", säger Jörgen Gustafsson som forskat i ämnet.

För lite sömn ger högre skolfrånvaro

För lite sömn ger högre skolfrånvaro

Gymnasieelever som sover för lite har tre gånger högre skolfrånvaro jämfört med jämnåriga som sover bra. Serena Bauduccos forskning visar också att många unga befinner sig i ständig jetlag efter långa sovmornar på helgerna.

Se fler intervjuer
Nya avhandlingar

Short- and Long-Term Influences of Education, Health Indicators, and Crime on Labor Market Outcomes: Five Essays in Empirical Labor Economics

Elisabeth Lång har utforskat hur flera enskilda egenskaper såsom utbildning  hälsoindikatorer,  kriminellt beteende och brottsoffer, påverkar arbetsmarknaden resultat på kort och lång sikt.

Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden

De stora barngrupperna  på många fritidshem inverkar negativt, dels på relationerna mellan personal och barn, dels på personalens möjligheter att erbjuda en god pedagogisk verksamhet, konstaterar Catarina Andishmand i sin avhandling.

Återkoppling i interaktion: En studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen

Anna Öhman visar hur bedömning och återkoppling utgår både från lärares professionella yrkeskunnande och från elevernas egna initiativ på specifika områden där något problem behöver redas ut i relation till deras pågående arbeten.

Se fler avhandlingar
Senaste forskningsnyheterna

Välkomna alla känslor

Boken Medkänslans pedagogik av Maria-Pia Gottberg lyfter barns rätt att vara ägare av sina känslor och ha rätten till sina känslor.

Faktafyllt om naturvetenskap

Boken Naturvetenskapens bärande idéer – för förskollärare är tänkt som kurslitteratur för blivande förskollärare och ämnesfördjupning för redan yrkesverksamma. Den är fylld med naturvetenskaplig fakta; materia, energi, liv och hälsa, genetik och evolution, kraft och rörelse, universum och vårt solsystem.

”Hur får jag tid till fördjupning?”

Anneli undrar hur hon ska hinna läsa in sig på forskningen och vem som kan hjälpa henne att sålla bland den. Experten Ingrid Rosell ger sina råd.

Mönster lär barnen matte

Urskilja och undersöka. Sortera, jämföra, upprepa. Att leta och upptäcka mönster är ett sätt att närma sig algebra för barn i förskolan och i förskoleklassen.

Drama i förskolan

Osäker på dina kunskaper i drama? Låt inte det stoppa dig. Med små medel kan drama användas för att utveckla barns språk, empati och självkänsla.

Häng med in bakom kulisserna

Förskollärarna Linda Bjällerstedt och Sara Bergström berättar om arbetet bakom barnens äventyr. De passar också på att tipsa om hur du kan komma igång med drama och digitala verktyg.

Mönster lär barnen matte

Urskilja och undersöka. Sortera, jämföra, upprepa. Att leta och upptäcka mönster är ett sätt att närma sig algebra för barn i förskolan och i förskoleklassen.

”3-åringar är samhällets våldsammaste grupp”

Psykologen och experten Bo Hejlskov Elvén är aktuell med en bok om problemskapande beteende i förskolan.

Filmtipset – en spellista med inspiration för lärare

Visste du att vi har filmer som visar hur andra jobbar med digitala verktyg i undervisningen? Vi har samlat några av dem i en spellista som vi kallar Filmtipset. Kika på filmen om Filmtipset eller gå direkt till spellistan på Youtube.

Internationellt: Why a key research finding is ruining teaching in Texas

Three Texas researchers spent a year watching and then recording Hispanic first-graders from low-income families as they experienced an unusual approach to learning. They were encouraged to initiate projects, ask questions without raising their hands, give feedback to one another, and decide where and with whom to work.

Läs fler forskningsnyheter
Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 24/10

Nytt nr ute 24/10

Nästa nummer av Skolportens forskningsmagasin har tema Likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Läraren: ”Så blir din skola bättre på särskilt stöd”

Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till särskilt stöd och får toppbetyg av Skolinspektionen i att stötta barn med särskilda behov.

Snabb hjärna kräver utmaningar

En eller två elever i varje klass är särskilt begåvade inom ett eller flera ämnen. Som lärare måste du utmana även dem.

Så hjälper du dina elever att plugga smartare

Forskning visar att rätt sorts studieteknik är avgörande för var information placerar sig i hjärnan – och hur eleven då skapar varaktiga minnen. Så här kan du hjälpa dina elever.

Ny stol ska hjälpa barn med adhd

Chair of attention. Så heter stolen som designats för att hjälpa flickor med adhd och andra barn som kan vara för blyga för att be läraren om hjälp i skolan.

Skolan där trygghet, trivsel och relationer står i fokus

Ekhamraskolan i Mariestad är en högstadieskola med spännande syn på extra anpassningar. Alla pedagoger ska ha en god relation till alla elever. Aktiva pedagoger skapar trygghet. Visionen är att extra anpassningar och särskilt stöd hör till det dagliga arbetet.