Hoppa till sidinnehåll

Forskning

Forskning och utveckling

Vi bevakar forskningsnyheter inom utbildningsvetenskap. Varje år intervjuar vi ett 100-tal forskare som disputerar inom ämnet och samlar nyheter från tidningar och vetenskapliga tidsskrifter.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med forskningsinstitutet Ifous.

Konferenser

Läs mer

Skolportens konferenser har ett starkt forskningsfokus. De innehåller en bredd av föreläsningar med inbjudna experter, riktade mot just din yrkesroll. Du väljer om du vill delta på plats under en till två dagar, eller via våra webbkonferenser. Där får du ta del av de inspelade föreläsningarna när det passar dig under en treveckorsperiod. Båda alternativen ger möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Skolportens magasin

Skolporten är ett populärvetenskapligt forskningsmagasin med fokus på förskola och skola.

Skolportens magasin

Läs mer
Forskning och utveckling kategorier

Cirkelmodellen stöttar i alla ämnen

24 november
Eleverna har blivit säkrare på engelska, inte bara på att skriva utan också på uttal och förståelse, vilket syns på de nationella proven. ”Cirkelmodellen gör eleverna kreativa utan att de tänker på det. Och jag får syn på fler elevers tankar och funderingar”, säger läraren Rebecka Ungh Wolf.

6,7 miljoner till forskning om ungas språkval

24 november
Andrea Schalley, professor i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet, får 6 663 000 kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet ”Svenska eller engelska? – Språktycke och -färdigheter hos högfungerande elever inom autismspektrumtillstånd”.

Skolporten jobb

Se alla jobb

Nästa steg i din karriär!

Här hittar du din nya utmaning
Hitta ditt drömjobb idag

I samarbete med Ifous – innovation, forskning och utveckling i skolan, ger Skolporten verksamma i förskola och skola möjligheten att sprida sina goda erfarenheter och vara med och utveckla skolan.

Bok för reflektion ökar motivation

Igår 13:37
En reflektionsbok som följer eleverna från årskurs 4 till 6 ökar motivationen, särskilt hos killar. Det ser Helena Häger, lärare på Järla skola i Nacka och som skrivit en artikel om ett sätt att få elever att fundera över sitt lärande.
Forskning och utveckling kategorier
FoU utvecklingskällor

Mjuk övergång kräver systematik och struktur

11 oktober
Det brister ofta vid övergångar från låg- till mellanstadiet. I regel beror det på att det saknas systematik kring överlämning av elevinformation mellan stadierna, visar Sara Eklund och Monica Rundqvist i sin utvecklingsartikel. Artikeln har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Datadriven skolutveckling.

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux
Dela via: 

Nyhetsbrev