Forskning & Utveckling

Spretigt uppdrag får fritidslärarna att välja skolan

Förutsättningar för att kombinera ämnesundervisning med ansvar för fritidshemmet saknas ofta på skolorna. – Det gör att lärare i fritidshem upplever att de måste välja mellan uppdragen, säger forskaren Helena Ackesjö.

"Överdrivna slutsatser om gymnasieelevers demokratikunskaper"

Rapporten från Stiftelsen Rättsfonden om gymnasieelevers kunskaper om demokrati har både metodologiska och teoretiska brister. Det skriver flera forskare och lektorer inom ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnena.

Skolforskningsprojekt ska främja läsutvecklingen för elever som är döva

Skolforskningsinstitutet har beviljat Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten cirka fyra miljoner kronor för ett nytt skolforskningsprojekt som ska främja läsningen för elever som är döva och har undervisning på svenskt teckenspråk.

KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens – Kemi!

Skolportens konferens – Kemi!

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i kemi på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör kemiundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Säkra din plats till konferensen idag!

Läs mer och boka din plats här!
Forskarintervju
Känsla av utanförskap hos unga som har intellektuell funktionsnedsättning
  Foto: Andrew Neel/Unsplash

Känsla av utanförskap hos unga som har intellektuell funktionsnedsättning

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning upplever ett starkt utanförskap, och ser sig inte inkluderade på samma villkor som andra medborgare i samhället. Det visar Jenny Rosendahls forskning.

Läs mer
Aktuella intervjuer
”Kvalitet” – ett begrepp som ofta konstrueras som en ”brist”

”Kvalitet” – ett begrepp som ofta konstrueras som en ”brist”

Kvalitet verkar ofta konstrueras som en ”brist” eller som ett ”problem” i diskussionen om vuxenutbildning, visar Johanna Mufics avhandling. 

Fritidshemmet fångar inte upp elever i behov av extra stöd

Fritidshemmet fångar inte upp elever i behov av extra stöd

Fritidshemmet behöver göra mer för att fånga upp elever som behöver extra stöd. Det konstaterar Birgitta Lundbäck som undersökt hur specialpedagogiken får plats i fritidshemmets verksamhet.

Ensidig syn på nyanlända elever

Ensidig syn på nyanlända elever

Skolor betraktar nyanlända elever som en homogen grupp, snarare än enskilda elever med olika kunskaper och behov. Det konstaterar Denis Tajic i sin avhandling om nyanlända elevers inkludering i skolan.

Se fler intervjuer
KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Konferens för dig som är rektor i förskolan!

Konferens för dig som är rektor i förskolan!

Välkommen till Skolportens konferens för dig som arbetar som rektor i förskolan. Ta del av forskning som rör förskolan samt utvecklas i din roll som ledare. Dessutom kommer du att kunna möta och nätverka med kollegor från hela landet. Delta på plats i Stockholm 2–3 februari eller via webbkonferensen, 9 februari–2 mars!

Läs mer och boka din plats här!
Senaste forskningsnyheterna

Gruppdiskussioner ökar elevernas lärande

Smågruppsdiskussioner kan öka elevernas möjligheter att lära sig det som är målet för lektionen. En viktig förutsättning är att smågruppsdiskussionerna är planerade och integrerade i helklassundervisningen. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Att skriva sig till ämneskunskaper

Detta avsnitt av Skolforskningspodden handlar om att lära ämneskunskaper genom att skriva. Gäster är Sofia Hillenborg, lärare på Norrängsskolan i Jönköpings kommun, och Åsa af Geijerstam, docent vid Uppsala universitet. Programledare är Anna Hedman. (webb-radio)

”Ge barnen tid, och utrymme att ställa frågor”

Det är viktigt att ha en dialog med barnen och anpassa den naturvetenskapliga undervisningen efter barnens tidigare erfarenheter och deras uppmärksamhetsinriktning. Naturvetenskap behöver inte vara svårt, utan kan utgå från vardagen där ni går och står. Utforska och lär tillsammans med barnen.

Lärorika och spännande laborationer

Resultaten i forskningssammanställningen Laborationer i naturvetenskapsundervisningen visar tydligt att laborationer kan bidra till att utveckla elevers kunskaper både i ämnena och om hur man gör naturvetenskapliga undersökningar. Sammanställningen belyser såväl möjligheter som utmaningar med laborationsundervisningen.

”Demokratilärande på vetenskaplig grund”

Skolan har ett viktigt uppdrag som syftar till att alla elever ska utveckla kunskaper och värden som gör dem till unga demokrater. Men hur lyckas skolan med detta och hur kan skolans demokratifrämjande arbete stärkas och utvecklas? skriver Pontus Wallin, Skolforskningsinstitutet.

Att lära demokrati

Nu lanserar Skolforskningsinstitutet en systematisk forskningssammanställning om skolans demokratiuppdrag. Forskningssammanställningen ger lärare goda möjligheter att arbeta med skolans demokratiuppdrag på vetenskaplig grund.

5 tips för att skriva matematik

Forskning visar att elever som skriver under studierna förstår ett ämnesinnehåll bättre än de som inte skriver.

Hon forskar om de särskilt begåvade barnen

Särskilt begåvade barn riskerar att bli uttråkade och underprestera i skolan. Doktoranden Malin Ekesryd Nordström hoppas kunna synliggöra att de särskilt begåvade barnen behöver kunskapsmässiga utmaningar och anpassad undervisning.

Forsker bag inklusionsundersøgelse: Vi har brug om for mere forskning i, hvad der virker for hvem

Hvis vi skal kunne forudsige, hvilke elever der vil have gavn af at blive inkluderet i almenundervisningen, har vi brug for mere forskning i de forskellige typer af diagnoser, siger forsker, som har samlet en række forskningsstudier om inklusion.

Forskningsrapport kartlägger de samhällskostnader obesitas hos barn medför

En ny forskningsrapport har beräknat kostnader för obesitas och övervikt bland barn och unga sett i ett livstidsperspektiv. Kostnaderna utgörs till största delen av produktionsförluster i vuxenlivet, till följd av en hög sjukfrånvaro.

Skolforskningsprojekt ska främja läsutvecklingen för elever som är döva

Skolforskningsinstitutet har beviljat Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten cirka fyra miljoner kronor för ett nytt skolforskningsprojekt som ska främja läsningen för elever som är döva och har undervisning på svenskt teckenspråk.

Spretigt uppdrag får fritidslärarna att välja skolan

Förutsättningar för att kombinera ämnesundervisning med ansvar för fritidshemmet saknas ofta på skolorna. – Det gör att lärare i fritidshem upplever att de måste välja mellan uppdragen, säger forskaren Helena Ackesjö.

”Överdrivna slutsatser om gymnasieelevers demokratikunskaper”

Rapporten från Stiftelsen Rättsfonden om gymnasieelevers kunskaper om demokrati har både metodologiska och teoretiska brister. Det skriver flera forskare och lektorer inom ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnena.

Senaste forskningsnyheterna
Nya avhandlingar

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

Det inte finns en enkel lösning på frågan om hur elevernas användning av sina privata mobiler ska hanteras i klassrummet i den digitaliserade skolan. Det konstaterar Anita Grigic Magnusson i sin avhandling.

Autism: educational outcomes and self-harm in adolescents and young adults

Isidora Stark har forskat om elever med autism utan intellektuell funktionsnedsättning i relation till utbildningsresultat och självskadebeteende.

Children retelling stories. Responding, reshaping, and remembering in early childhood education and care

Tar förskolebarn hänsyn till den upplevda förståelsen av sina lyssnare när de återberättar berättelser, och i så fall hur görs detta? Det är en av frågorna som Agneta Phil undersöker i sin avhandling.

Se fler avhandlingar
KONFERENS HOS SKOLPORTEN
För dig som undervisar i modersmål!

För dig som undervisar i modersmål!

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i modersmål! Ta del av den senaste forskningen som rör modersmålsundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Möt och nätverka med kollegor från hela landet. Delta på plats i Malmö eller via webbkonferensen. Nyhet! Bjud in din rektor gratis!

Läs mer och boka din plats här!


Poddagogen

En podcast där två forskare intervjuar nydisputerade pedagogikforskare. Podden produceras i samarbete med Skolporten. Lyssna här!Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Stärker Skolinspektionen kvalitén i svensk skola?

Skolinspektionen ska bidra till att stärka kvaliteten i skolan genom sin inspektionsverksamhet. Hittills har dock få utvärderingar gjorts på hur väl Skolinspektionen möter denna målbild och de flesta av dessa är av en deskriptiv natur. I denna artikel analyseras effekterna av skolinspektioner mellan åren 2017–21. (pdf)

Poddagogen #14: Forskaren Sophie Landwehr Sydow om makerspace och makerkulturer

Sophie Landwehr Sydow gästar Poddagogen och berättar om sin doktorsavhandling om så kallade makers, makerspace och makerkulturer, både i skolans värld och i andra sammanhang.

Ibis ska ge eleverna mer stöd

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och strukturerade dagar ska ge bra klassrumsmiljö, goda resultat och låg frånvaro i skolan. Nu startar IBIS-studien i Sverige.

Så kan vi prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet visar en studie från Stockholms universitet.