Forskning & Utveckling

Deras plattform blev guld värd i distansarbetet

När covid-19 tvingade gymnasieskolorna att införa distansundervisning över en natt var Ådalsskolan i Kramfors välrustad. Tack vare en bra digital infrastruktur och en skräddarsydd plattform kunde skolan snabbt ställa om och hitta lösningar för elever i behov av stöd.

Anette Jahnke: Likvärdighet eller inte likvärdighet, det är frågan

Överskattar vi olika skolaktörers förmåga att skapa ökad likvärdighet genom lagar och policybeslut? Det skriver Anette Jahnke, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare vid forskningsinstitutet Ifous.

Mellanstadieflickor har gott självförtroende

Svenska mellanstadietjejer sticker ut med sitt goda självförtroende. Deras värdering av sig själva har rakat i höjden, medan högstadieflickornas självbild försämrats sedan 80-talet. Det visar en jämförande studie från Lunds universitet.

Forskarintervju
Fortbildning för lärare grundbult för lyckad digitalisering

Fortbildning för lärare grundbult för lyckad digitalisering

En pedagogisk modell och fortbildning för lärare i digitalisering ökar elevernas resultat. Det visar Annika Agélii Genlotts avhandling om hur en skolorganisation kan utveckla och driva digitalisering.

Läs mer här
Fortbildning
Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben 14 dagar fr.o.m. 24 mars

Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens

Ta bland annat del av föreläsningar om hur du skapar förutsättningar för goda samtal med elever med npf eller som är nyanlända. Du får även nyheter från Skolverket, information om ett digitalt kartläggningsverktyg, samt om hur du kan arbeta med studie-och yrkesvägledning i alla årskurser.

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Flerspråkiga barn särbehandlas i förskolans matematikundervisning

Flerspråkiga barn särbehandlas i förskolans matematikundervisning

För flerspråkiga barn blir förskolans matematik mer som språkundervisning. Därmed reproducerar förskolan skillnader snarare än att plana ut dem. Det konstaterar Laurence Delacour som undersökt hur förskollärare tolkar och implementerar de matematiska målen i förskolans läroplan.

Fortbildning för lärare grundbult för lyckad digitalisering

Fortbildning för lärare grundbult för lyckad digitalisering

En pedagogisk modell i kombination med fortbildning för lärare ökade elevernas resultat med hela 20 procent. Det visar Annika Agélii Genlott som forskat om hur en skolorganisation kan utveckla och driva digitalisering.

”Adhd som diagnos avhumaniserar”

”Adhd som diagnos avhumaniserar”

Genom diagnosen adhd reduceras förståelsen för vad det är att vara och bli till som människa, ett slags avhumanisering. Det menar Mattias Nilsson Sjöberg som utifrån ett pedagogiskt-filosofiskt perspektiv kritiskt granskat diagnosen adhd och hur den påverkar vår syn på mänskligt beteende.

Se fler intervjuer
Senaste forskningsnyheterna

En ny berättelse för klimatets skull

Ger en ostsmörgås verkligen mer klimatavtryck än en äggmacka? Hur kommer det sig att nötkött leder till större påverkan än kyckling? Och vilka andra effekter får det egentligen? Betyder det att vi ska ändra vårt sätt att jobba? Och hur förmedlar vi detta till barnen? I forskningsprojektet Världen behöver en ny berättelse möts forskare och förskolor för fördjupad kunskap.

Forskare: Så blir idrotten tillgänglig för alla

Bygg tillitsfulla relationer, arbeta med struktur och stöd och skapa ett utvecklande klimat. Det är råden som ska hjälpa idrottslärare att utforma en tillgänglig undervisning för alla elever, enligt en ny forskningssammanställning.

Hur blir man en bra ledare i klassrummet?

Trygghet, tydlighet och goda relationer är otroligt viktiga förutsättningar för lärares ledarskap, menar Jonas Nilsson, aktuell med boken Handbok i klassrumsledarskap som han skrivit med skolforskaren Martin Karlberg.

Black metal – ett sätt att tala om smärta och ondska i skolan

Den kan tyckas skränig, men framförs skickligt av självlärda musiker som hellre talar om budskap än om själva spelandet. Black metal är en genre som kan lära skolans musikundervisning att kommunicera svåra och jobbiga känslor, menar forskaren Ketil Thorgersen.

Anna Brodin och Daniel Berlin: Mer samverkan behövs för en kvalitativ VFU

Skolhuvudmän bör öka sitt åtagande i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och se till att höja attraktionskraften i VFU-handledaruppdraget. Det bör därtill tas fram tydliga ramverk på lokal och nationell nivå för VFU-samverkan, skriver Anna Brodin och Daniel Berlin, Göteborgs universitet.

Mellanstadieflickor har gott självförtroende

Svenska mellanstadietjejer sticker ut med sitt goda självförtroende. Deras värdering av sig själva har rakat i höjden, medan högstadieflickornas självbild försämrats sedan 80-talet. Det visar en jämförande studie från Lunds universitet.

Tuff barndom ökar risken för sämre livsvillkor

En svår uppväxt leder ofta till sämre förutsättningar och sämre hälsa som vuxen. Det visar en ny undersökning gjord av forskare vid Uppsala universitet.

Anette Jahnke: Likvärdighet eller inte likvärdighet, det är frågan

Överskattar vi olika skolaktörers förmåga att skapa ökad likvärdighet genom lagar och policybeslut? Det skriver Anette Jahnke, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare vid forskningsinstitutet Ifous.

Deras plattform blev guld värd i distansarbetet

När covid-19 tvingade gymnasieskolorna att införa distansundervisning över en natt var Ådalsskolan i Kramfors välrustad. Tack vare en bra digital infrastruktur och en skräddarsydd plattform kunde skolan snabbt ställa om och hitta lösningar för elever i behov av stöd.

After Covid, will digital learning be the new normal?

Schools have embraced apps and remote classes in the past year. Some see benefits in virtual learning but others fear the impact on disadvantaged children and privatisation by stealth.

Forskare: Stora brister i niornas historiekunskaper

Varannan niondeklassare har stora problem med historieämnet, visar ny forskning. Det gör förslaget att öka antalet timmar i historia helt nödvändigt, menar forskaren David Rosenlund.

Forskare: Svenska mattelärare kan lära mycket av finländska kollegor

Helklassundervisning kontra enskilt elevarbete. Skillnaden i hur matematik lärs ut skiljer sig stort mellan Finland och Sverige, visar Tuula Koljonens doktorsavhandling. – Den svenska undervisningen riskerar att bli enkelspårig, säger hon.

Hon ser positiva effekter av mer studier hemifrån

Nu under pandemin är det allt fler som jobbar och studerar hemifrån, vilket kan innebära en stor omställning för många. Anna Thorén, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, menar att även om hemstudier kan vara svårt, kan det ge positiva effekter.  

Senaste forskningsnyheterna
Fortbildning
Engelska för högstadiet och gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 1-22 april 2021

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till en konferens där du får ta del av ämnen som bedömning av muntliga NP, transspråkande som resurs för ordförrådsutveckling, hur du undervisar eleverna i konstan att ta anteckningar och strategier för läsning inline och offline.

Läs mer och boka din plats här!
Nya avhandlingar

Teacher Identity as Discourse: A Case Study of Students in Swedish Teacher Education

Johan Christensson har forskat om hur lärarstudenter navigerar mellan akademi och yrke i sin lärarutbildning.

Monolingual Policy, Bilingual Interaction: English-taught Education in Bangladesh

Rizwan-Ul Huq vill med sin avhandling om tvåspråkig undervisning i skolor i Bangladesh bidra med kunskap om två- och flerspråkig pedagogik.  

Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning

Hur tar sig olika typer av kommunikation i uttryck i slöjdlärares instruktioner? Det är en av frågorna som Joakim Andersson utforskar i sin avhandling.

Se fler avhandlingar


Poddagogen

En podcast där två forskare intervjuar nydisputerade pedagogikforskare. Podden produceras i samarbete med Skolporten. Lyssna här!Konferenser

Förändringar av våra konferenser

På grund av rådande läge kan vi tvingas besluta om förändringar av våra konferenser. Läs om eventuella förändringar här.Högt betyg till webbkonferenser

Flera deltagare vittnar om att Skolportens webbkonferenser fungerar bra eller till och med bättre än fysiska konferenser. Hör mer i filmen nedan.
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu

Nytt nr ute nu

Tema: Nationella prov. Intervju: Forskaren Maria Jarl vill ge mer makt åt professionen.

Läs mer och prenumerera här!
Fokussida
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Till fokussida fjärr- och distansundervisning
KONFERENS
Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?
  Mattias Nylund

Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?

Mattias Nylund, universitetslektor, Göteborgs universitet, ska föreläsa på Skolportens konferens Lärare i yrkesämnen. Han kommer att tala om hur man kan tänka kring kritiskt tänkande på yrkesprogram.

Läs mer
Fokussida
Fokus på förskola

Fokus på förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussidan förskola
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fortbildning
Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

När coronakrisen slog till i Sverige ställde Skolportens konferensavdelning om till digitala konferenser – en lösning som har visat sig vara väldigt uppskattad. "En klar majoritet av deltagarna är väldigt positiva, och det känns fantastiskt", säger Birgitta Hartzell som är vd på Skolporten.

Läs hela artikeln
Namn och Nytt

Han kom in som ny kulturskolechef mitt under pandemin

Michael Bäck är ny verksamhetschef på kulturskolan i Hässleholm.

Förändringar i AcadeMedias koncernledning

Paula Hammerskog har utsetts till ny kommunikationsdirektör för AcadeMedia. Nuvarande kommunikationsdirektör Annette Lilliestierna har bestämt sig för att lämna bolaget. Ändringen gäller från och med den första februari 2021.

Rekryterar skolchef från Lidköping

Ulf Karlsson, som i flera år haft ledande befattningar inom gymnasieskolan i Lidköping har rekryterats till posten som VD för friskolan Olinsgymnasiet med verksamhet i Skara och Götene, och framöver kanske också i Falköping.

Hon blir rektor för nya Realgymnasiet i Borlänge

Hösten 2021 startar Lärande i Sverige AB upp ett nytt Realgymnasium i Borlänge. Rektor för skolan blir Maria Hag, som tillträder sin tjänst i april 2021.

Mats Strandler ny rektor för Viktor Rydbergs skola Fisksätra

Den kommunala rektorn Mats Strandler har efter en gedigen rekryteringsprocess anställts som ny rektor för Viktor Rydbergs skola Fisksätra, verksamhetsstart hösten 2021.

Fokus Covid-19 och skolan

Vill du hitta nyheter och forskning om skolan och Covid-19? Besök vår fokussida där vi samlar det nya på området.

Till fokussida
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
Utmärkelser

Raija Ikonen är årets rektor

Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan i Tensta, har utsetts till årets rektor i Stockholms stad.

Hyllat lärarlag sprider tips och arbetssätt

Ett lärarlag på Observatorielundens skola fick nyligen utmärkelsen Årets lärarlag 2020. Det goda samarbetet i lärarlaget har bland annat lett till att flera av lagets modeller och arbetssätt – till exempel schema för fritidsplaneringen – har spridit sig över hela skolan.

Dibber Rullen särskola får Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

Även i år får en friskola Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola – Dibber Rullen särskola i Solna. ”När nu Rullen särskola får utmärkelsen igen, blir de ett lysande exempel på att kvalitetsarbete handlar om ständiga förbättringar”, konstaterar Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Läs fler
Nyhetskategorier