Dela:

A class of origin: The school class as a social context and health disparities in a life-course perspective

Fakta
Disputation

2011-05-20

Titel (eng)

A class of origin: The school class as a social context and health disparities in a life-course perspective

Författare

Ylva Almquist

Handledare

Docent Viveca Östberg, Docent Michael Gähler

Opponent

Professor Bjørn Holstein

Institution

Sociologiska institutionen

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Ylva Almquist

Svenskt abstrakt:

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka olika aspekter av skolklasstrukturen och hur dessa är kopplade till hälsa i ett livsförloppsperspektiv. De empiriska studierna bygger på två kohorter födda under 1950-talet och som har följts upp till medelåldern.Den första studien visade på kontextuella effekter av den övergripande statusfördelningen i skolklassen på psykiska problem i barndomen och självskattad hälsa i vuxenlivet: ohälsa var vanligare bland individer som gick i skolklasser med större ojämlikhet i termer av status.Resultaten i den andra studien tydde på att det var vanligare bland dem med färre vänner i skolklassen att rapportera ohälsa som vuxna. Socioekonomisk karriär framträdde som en viktig förklaring för män medan ingen av de inkluderade omständigheterna i barndomen och vuxenlivet kunde förklara sambandet för kvinnor.Den tredje studien fokuserade på statusposition i skolklassen, kamratstatus, i relation till olika hälsoutfall i vuxenlivet. Lägre kamratstatus var kopplat till en högre risk för de flesta sjukdomar, som exempelvis psykiska sjukdomar och beteendestörningar, kardiovaskulära sjukdomar och diabetes. Social klass i barndomen förklarade inte dessa samband.I den fjärde studien undersöktes två typer av social isolering i skolklassen: marginalisering (låg kamratstatus) och avsaknad av vänskapsrelationer. Bland marginaliserade barn var det vanligare att bli inlagd på sjukhus i vuxen ålder oavsett sjukdom, medan det inte fanns något motsvarade samband för dem utan någon vänskapsrelation. För båda typer av isolerade var antalet sjukhusinläggningar större jämfört med dem som inte var isolerade. Av de barndomsfaktorer som undersöktes framstod skolrelaterad förmåga som en viktig mekanism.Sammanfattningsvis har den här avhandlingen pekat på vikten av skolklassen för hälsa över tid och på den komplexitet som omgärdar de vägar genom vilka hälsoeffekter av skolklassen kan tänkas verka.

Sidan publicerades 2011-05-02 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:23 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.