Dela:

A class of origin: The school class as a social context and health disparities in a life-course perspective

Fakta
Disputation

2011-05-20

Titel (eng)

A class of origin: The school class as a social context and health disparities in a life-course perspective

Författare

Ylva Almquist

Handledare

Docent Viveca Östberg, Docent Michael Gähler

Opponent

Professor Bjørn Holstein

Institution

Sociologiska institutionen

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Ylva Almquist

Svenskt abstrakt:

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka olika aspekter av skolklasstrukturen och hur dessa är kopplade till hälsa i ett livsförloppsperspektiv. De empiriska studierna bygger på två kohorter födda under 1950-talet och som har följts upp till medelåldern.Den första studien visade på kontextuella effekter av den övergripande statusfördelningen i skolklassen på psykiska problem i barndomen och självskattad hälsa i vuxenlivet: ohälsa var vanligare bland individer som gick i skolklasser med större ojämlikhet i termer av status.Resultaten i den andra studien tydde på att det var vanligare bland dem med färre vänner i skolklassen att rapportera ohälsa som vuxna. Socioekonomisk karriär framträdde som en viktig förklaring för män medan ingen av de inkluderade omständigheterna i barndomen och vuxenlivet kunde förklara sambandet för kvinnor.Den tredje studien fokuserade på statusposition i skolklassen, kamratstatus, i relation till olika hälsoutfall i vuxenlivet. Lägre kamratstatus var kopplat till en högre risk för de flesta sjukdomar, som exempelvis psykiska sjukdomar och beteendestörningar, kardiovaskulära sjukdomar och diabetes. Social klass i barndomen förklarade inte dessa samband.I den fjärde studien undersöktes två typer av social isolering i skolklassen: marginalisering (låg kamratstatus) och avsaknad av vänskapsrelationer. Bland marginaliserade barn var det vanligare att bli inlagd på sjukhus i vuxen ålder oavsett sjukdom, medan det inte fanns något motsvarade samband för dem utan någon vänskapsrelation. För båda typer av isolerade var antalet sjukhusinläggningar större jämfört med dem som inte var isolerade. Av de barndomsfaktorer som undersöktes framstod skolrelaterad förmåga som en viktig mekanism.Sammanfattningsvis har den här avhandlingen pekat på vikten av skolklassen för hälsa över tid och på den komplexitet som omgärdar de vägar genom vilka hälsoeffekter av skolklassen kan tänkas verka.

Sidan publicerades 2011-05-02 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:23 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Stärker Skolinspektionen kvalitén i svensk skola?

Skolinspektionen ska bidra till att stärka kvaliteten i skolan genom sin inspektionsverksamhet. Hittills har dock få utvärderingar gjorts på hur väl Skolinspektionen möter denna målbild och de flesta av dessa är av en deskriptiv natur. I denna artikel analyseras effekterna av skolinspektioner mellan åren 2017–21. (pdf)

Poddagogen #14: Forskaren Sophie Landwehr Sydow om makerspace och makerkulturer

Sophie Landwehr Sydow gästar Poddagogen och berättar om sin doktorsavhandling om så kallade makers, makerspace och makerkulturer, både i skolans värld och i andra sammanhang.

Ibis ska ge eleverna mer stöd

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och strukturerade dagar ska ge bra klassrumsmiljö, goda resultat och låg frånvaro i skolan. Nu startar IBIS-studien i Sverige.

Så kan vi prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet visar en studie från Stockholms universitet.