A Multimodal Seamless Learning Approach Supported by Mobile Digital Storytelling

En av forskningsfrågorna i Susanna Nordmarks avhandling handlar om vilka designfunktioner som är nödvändiga för att bygga mobila sömlösa inlärningsmetoder med stöd av mobilt digitalt berättande.

Fakta
Disputation

2018-11-23

Författare

Susanna Nordmark

Handledare

Professor Marcelo Milrad, Linnéuniversitetet Simon Winter, Linnéuniversitetet

Opponent

Docent Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet

Institution

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Susanna Nordmark

Abstract in English:

The use of digital tools such as smartphones, tablets and laptops have shown potential to enhance teaching and learning in a wide variety of contexts. 21st century skills such as creativity, problem-solving and innovation as means for supporting learning and knowledge creation, are considered fundamental proficiencies in today’s technology- driven society, and they are therefore considered essential to promote, already from the earliest of school years. Hence, there are a number of challenges related to how to design and implement innovative and varied strategies for teaching and learning supported by mobile technologies in educational settings. Moreover, it is also crucial to think about how to actively involve teachers into the processes mentioned above, inspiring and inviting them to implement new methods and technologies into their everyday educational practices. The work presented in this thesis embodies a series of co-design and design-based research efforts aiming at exploring the interplay between design, information and communication technologies and learning through mobile digital storytelling, guided by the theoretical frameworks of constructivism, multimodality, new media literacies, mobile seamless learning, and technology enhanced learning. Two main research questions have been identified as formulated below, and have served as the basis that guided my efforts: What design features are necessary to scaffold mobile seamless learning approaches with the support of mobile digital storytelling? Considering the role of mobile digital storytelling for educational settings: which design factors and learning requirements could guide and support similar initiatives? Over the years of my doctoral studies, a progression of research interventions involving teachers, pupils, and museum staff have been co-designed, developed, tested and validated. These efforts have resulted in a method, a mobile application, and a web service for mobile digital storytelling in educational contexts, named the mobile digital storytelling (mDS) system. The mDS system introduces learning technology approaches aiming to support teacher and pupil digital inclusion, mobile seamless learning and multimodal aspects, and serves as a reflective instrument for both collaborative and individual work. The validation of mDS in different educational settings indicates that it can be independent of subject matter, user age, locality and previous knowledge of technology enhanced learning, and is easy to access and manage for teachers as well as pupils. Hence, it proposes several innovative means on multiple levels for meeting the 21st century skills required for supporting contemporary learning and knowledge creation.

Sidan publicerades 2018-12-04 13:49 av
Sidan uppdaterades 2019-01-25 10:02 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.