Dela:

A Nationwide Study of Asthma and Allergy in Swedish Preschool Children: with Special Reference to Environment, Daycare, Prevalence, Co-ocurrence and Incidence

Fakta
Disputation

2010-05-07

Titel (eng)

A Nationwide Study of Asthma and Allergy in Swedish Preschool Children: with Special Reference to Environment, Daycare, Prevalence, Co-ocurrence and Incidence

Författare

Kristina Bröms

Handledare

Professor Kurt Svärdsudd, Med dr. Margaretha Eriksson. docent Dan Norbäck, Professor Claes Sundelin

Opponent

Professor Nils Åberg

Institution

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och klinisk epidemiologi

Lärosäte

UU – Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs mer här
Läs Skolportens intervju med Krisitna Bröms

Svenskt abstrakt:

Sammanfattning av avhandlingens fyra delarbeten.Det första delarbetet är en kartläggning av inomhus och utomhusmiljön i allergiförskolor jämfört med vanliga förskolor.Första steget var att ta reda på var det fanns allergiförskolor. Via en förfrågan till alla kommuner och barn- och ungdomskliniker hittades 72 allergiförskolor och därefter valdes 2 vanliga förskolor i närheten ut som kontroller. Totalt 68 allergiförskolor ( 84 avdelningar) och 128 kontrollförskolor (355 avdelningar) besvarade en enkät med frågor om regler angående djurinnehav, rökning, parfym och städrutiner samt byggnadens konstruktion, inredning och fuktskador. Nästan alla allergiförskolor hade restriktioner mot pälsdjur i hemmet, rökning och parfym. Allergiförskolorna hade mer skåp som gick upp till taket, färre öppna hyllor, mindre gardiner och mycket frekventare städning och rengöring av textilier. Mer än hälften av de vanliga förskolorna dammtorkade mer sällan än en gång per vecka och 25% dammtorkade inte ens varje månad. 39% av kontrollförskolorna och 25% av allergiförskolorna hade tecken på aktuell eller tidigare fuktskada.Syftet med 2-a delarbetet var att undersöka betydelsen av ålder, kön och befolkningstäthet för förekomsten av astma. Föräldrarna till 1 000 allergiförskolebarn och 4 886 kontrollförskolebarn 1-6 år besvarade en enkät med frågor om astma, eksem, allergisk snuva och födoämnesallergi samt bakgrundsfaktorer. Astmaförekomsten ökade fram till 3 års ålder och minskade därefter hos båda könen. Pojkarna hade 1,5 procentenheter högre astmaförekomst än flickorna, och vid 3 års ålder hade 11,4% av pojkarna astma och 9,8% av flickorna. Astmaförekomsten ökade med befolkningstätheten med 2% per 100 invånare/km2 .Syftet med 3-e delarbetet var att analysera åldersspecifik förekomst av astma, allergisk snuva, eksem och födoämnesallergi och deras samvariation, bland barnen i delarbete 2. Förekomsten av astma, eksem och födoämnesallergi ökade fram till treårsåldern och minskade sedan, till skillnad från allergisk snuva som ökade kontinuerligt. Pälsdjursallergi hade störst samband med astma, pollenallergi med allergisk snuva och födoämnesallergi med eksem.Syftet med 4-e delarbetet var att studera nyinsjuknande i astma och riskfaktorer för att få astma, baserat på en 5-årsuppföljning av barnen i delarbete 2 och 3. En uppföljande enkät skickades ut efter 5 år och 4255 besvarade båda enkäterna. Av de 3715 barn som inte hade astma vid första enkäten hade nu 4,1% fått astma, dvs. ca 0,8% av barnen fick astma per år. Den faktor som hade störst betydelse för om barnet skulle få astma var om barnet vid första undersökningen vid 1-6 års ålder redan hade födoämnesallergi.

Sidan publicerades 2010-05-06 00:00 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Ändringar om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Säger bilden mer än tusen ord?

Ny forskning hjälper elever att förstå diagram om viktiga samhällsfrågor.

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Avrapportering av uppdraget att redovisa och analysera genomförda insatser för Skolverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Det går att minska studieavbrotten

Mellan 2012 och 2018 drev SKL metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In, tillsammans med åtta regioner.