Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

A novel approach to teaching emotional expression in music performance

Publicerad:2008-02-25
Uppdaterad:2017-10-25

Kommunikation av känslor är centralt i ett musikutförande, men trots det visar forskning att känslor ofta försummas i musikundervisningen. Jessika Karlssons avhandling visar att det går att lära sig spela uttrycksfullt med hjälp av feedback från ett datorprogram – det är till och med bättre än feedback från en lärare.

Författare

Jessika Karlsson

Handledare

Docent Patrik Juslin

Opponent

Professor Susan Hallam, Institute of Education, University of London, London, United Kingdom

Disputerat vid

UU – Uppsala universitet

Disputationsdag

2008-03-14

Titel (se)

En ny metod för undervisning i känslomässigt uttryck i musikutförande

Titel (eng)

A novel approach to teaching emotional expression in music performance

Institution

Institutionen för psykologi

En ny metod för undervisning i känslomässigt uttryck i musikutförande

En av de viktigaste aspekterna av musikutförande är förmågan att uttryckakänslor. Ändå tyder forskning på att musikundervisning försummar dennaaspekt. Syftet med denna avhandling var att presentera och utvärdera en nymetod för undervisning i känslomässigt uttryck i musikutförande.

Studie I undersökte hur musikundervisning går till i sin naturliga miljö, medsärskilt fokus på känslomässigt uttryck. Trots att det fanns skillnader mellanlärare utmärktes samtligas undervisning av en brist på tydliga mål, specifikauppgifter och informativ feedback.

Studie II presenterade och utvärderade ett nytt datorprogram som analyserarmusikutföranden för att ge informativ feedback med specifika förslag på hurdet känslomässiga uttrycket kan förbättras. Musiker delades slumpmässigt ini tre grupper: (1) feedback från datorprogrammet, (2) feedback från en läraresamt (3) repetition utan feedback. Lyssningsexperiment visade att den störstaförbättringen ägde rum i den grupp som fick feedback från datorprogrammet.Musikerna tyckte att programmet var lätt att förstå och lätt att använda, menville ändå inte använda det i sitt framtida lärande.

Studie III undersökte om oviljan att använda det nya datorprogrammet kundebero på generellt negativa attityder till datorer eller på att man ogillade självainnehållet i datorns feedback. Resultat från ett experiment med det egentligasyftet dolt för deltagarna visade att feedback bedömdes som bättre om mantrodde att den härrörde från en lärare än om man trodde att den härrörde frånen dator. Resultaten visade också att feedback bedömdes som bättre när denverkligen härrörde från en lärare. Musikerna uppskattade i synnerhet läraresexempel och förklaringar till varför deras förslag skulle fungera.

Avhandlingen visar att musiker kan förbättra förmågan att uttrycka känslorgenom datorstödd undervisning, men visar också att sådan undervisning kanvinna på att inkludera aspekter som uppmuntran, exempel och förklaringarför att göra metoden mer attraktiv för potentiella användare.

A novel approach to teaching emotional expression in music performance

One of the most important aspects of music performance is the expression of emotions, yet research has suggested that this skill is neglected in music education. The aim of this thesis was thus to develop and test a novel and empirically-based approach to teaching emotional expression in music performance.

Study I explored the nature of instrumental teaching in its natural context, with a focus on emotional expression. Although there were individual differences among teachers, a common feature was a lack of clear goals, specific tasks, systematic teaching patterns, and informative feedback.

Study II presented and tested a computer program that analyzes music performances and offers informative feedback, including specific suggestions on how to enhance the emotional expression. Performers were randomly assigned to one of three conditions: (1) feedback from the computer program, (2) feedback from music teachers, and (3) repetition without feedback. The results indicated the greatest improvements in communication accuracy for the computer feedback group, but although the computer program was rated as easy to understand and use, performers did not want to use it in the future.

Study III explored whether the negative views towards the computer program were due to negative attitudes towards computers or a dislike of the characteristics of the actual feedback contents. Results from a deception experiment revealed that the mere belief that the feedback derived from a teacher yielded higher quality ratings, but so did also feedback that did indeed derive from a teacher. The latter feedback was perceived as more detailed.

The thesis shows that it is possible for performers to improve their abilities to express emotions through computer-assisted teaching, but suggests that the feedback may benefit from including human-like aspects such as encouragement, examples, and explanations in order to make it more attractive in the eyes of its potential users.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev