Acceptance and Commitment Therapy for Autism Spectrum Disorder: Evaluation of feasibility, effectiveness, and validity of a novel contextual behavioral treatment

Johan Pahnke har forskat om terapiformen acceptance and commitment therapy (ACT) som stresshantering vid autismspektrum (AST).

Fakta
Disputation

2022-05-12

Titel (eng)

Acceptance and Commitment Therapy for Autism Spectrum Disorder: Evaluation of feasibility, effectiveness, and validity of a novel contextual behavioral treatment

Författare

Johan Pahnke

Handledare

Docetn Tobias Lundgren, Karolinska Institutet Docent Markus Jansson-Fröjmark, Karolinska Institutet Professor Gerhard Andersson, Linköpings universitet Docent Benjamin Bohman, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Raimo Lappalainen, University of Jyväskylä

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Autism spectrum disorder (ASD) is characterized by challenges in social interplay, adapting to new situations, and over- and under-sensitivity to sensory impressions. Autistic individuals and reducing life quality. However, mental health treatments suited for autistic individuals are few. Acceptance and commitment therapy (ACT) is a psychotherapy helpful for chronic or complex problems but is not evaluated for autism. Questionnaires assessing ACT, such as Action and Acceptance Questionnaire (AAQ) and Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ), measuring flexibility and the ability to handle disturbing thoughts, are not assessed in autism. Therefore, this thesis evaluated ACT, AAQ, and CFQ in autistic individuals. In Study I, 28 autistic students (13-21 years) received group-based ACT adapted to autism (NeuroACT) or teaching as usual. The NeuroACT program worked well in a school environment and improved stress, anger, depression, prosocial behavior, and hyperactivity/inattention compared to teaching as usual. However, the program did not improve conduct problems, peer relationship problems, or anxiety. In Study II, ten autistic adults (25-65 years) with mental health problems received 12 NeuroACT group sessions. The program seemed logical and reasonable to the participants, and 90 % completed it. The participants experienced improved stress, life quality, depression, social ability, flexibility, and ability to handle disturbing thoughts directly after or after three months compared to before the program. However, anxiety or work and family-related disability did not improve. In Study III, 39 autistic adults (25-65 years) with mental health problems received 14 NeuroACT group sessions or standard care. NeuroACT seemed logical and reasonable to the participants, and 85 % completed the program. NeuroACT participants perceived improved
stress, life quality, sleep quality, and depression directly after or after six months compared to the standard care participants. Also, they were more flexible, could handle disturbing thoughts better, did not avoid stressful situations as much, and were more motivated to participate in social events compared to before the program. Participants in both NeuroACT and standard care were less anxious. No group difference was found in awakening difficulties, daytime tiredness, breathing problems, awareness of others, communication, or everyday functioning. In Study IV, 54 autistic adults (21-72 years) with mental health problems completed AAQ and CFQ questionnaires. The questionnaires were related to psychological distress, quality of life, and autism, and adequately measured flexibility and the ability to handle disturbing thoughts in autistic adults. In conclusion, ACT adapted to autism is appropriate and appears to improve stress and mental health in autistic adolescents and adults. Also, it may help overcome aspects of autistic core challenges. However, more research is needed to further evaluate ACT in autistic individuals.

Sidan publicerades 2022-04-26 14:46 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Skattningsinstrument bidrar till bättre lärmiljö för barn med autism 

Genom att använda ett skattningsinstrument kan förskolor skapa en bättre övergripande lärmiljö för barn med autismdiagnos. Det visar Hampus Bejnös avhandling.

Lyhört bemötande får elever med autism att delta i läs- och skrivundervisning

Ett lyhört bemötande som rymmer både bekräftelse och utmaningar kan få elever med diagnos inom autismspektrum att delta i literacypraktiker, vilket skapar möjlighet till lärande. Det visar Stina Gårlins forskning om läs- och skrivpraktiker i en resursskola.

Elevhälsa

Välkommen till vår årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela elevhälsoteamet! Delta på plats i Göteborg 1–2 december eller på distans 8 december–5 januari. JUST NU! Boka-nu-pris 3 795 kr ex. moms gäller t.o.m 30 juni!

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen på vårens fortbildning för dig som arbetar som specialpedagog eller speciallärare i grundskolan. Ta bl.a. del av fördjupande föreläsningar om matematikundervisning för elever med språkstörning och om stöd till de som är särskilt begåvade men även har har autism eller adhd. Välj att delta i Stockholm, Göteborg eller online!

Gymnasielärarens uppdrag som mentor: En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

I avhandlingen "Gymnasielärarens uppdrag som mentor: En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet" kartlägger, beskriver och analyserar Elisabeth Nordevall lärarens uppdrag som mentor såväl när det gäller innehåll som funktion.

Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken – En deltagarorienterad studie

Syftet med Eva Siljehags avhandling "Igenkännande och motkraft" har varit att beskriva, förklara och förstå betydelsen av förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Time-tested activities to build community in elementary school

Strengthening community bonds in elementary school can start with simple ideas like celebrating personal and academic milestones.

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.