Acceptance and Commitment Therapy for Autism Spectrum Disorder: Evaluation of feasibility, effectiveness, and validity of a novel contextual behavioral treatment

Johan Pahnke har forskat om terapiformen acceptance and commitment therapy (ACT) som stresshantering vid autismspektrum (AST).

Fakta
Disputation

2022-05-12

Titel (eng)

Acceptance and Commitment Therapy for Autism Spectrum Disorder: Evaluation of feasibility, effectiveness, and validity of a novel contextual behavioral treatment

Författare

Johan Pahnke

Handledare

Docetn Tobias Lundgren, Karolinska Institutet Docent Markus Jansson-Fröjmark, Karolinska Institutet Professor Gerhard Andersson, Linköpings universitet Docent Benjamin Bohman, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Raimo Lappalainen, University of Jyväskylä

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Autism spectrum disorder (ASD) is characterized by challenges in social interplay, adapting to new situations, and over- and under-sensitivity to sensory impressions. Autistic individuals and reducing life quality. However, mental health treatments suited for autistic individuals are few. Acceptance and commitment therapy (ACT) is a psychotherapy helpful for chronic or complex problems but is not evaluated for autism. Questionnaires assessing ACT, such as Action and Acceptance Questionnaire (AAQ) and Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ), measuring flexibility and the ability to handle disturbing thoughts, are not assessed in autism. Therefore, this thesis evaluated ACT, AAQ, and CFQ in autistic individuals. In Study I, 28 autistic students (13-21 years) received group-based ACT adapted to autism (NeuroACT) or teaching as usual. The NeuroACT program worked well in a school environment and improved stress, anger, depression, prosocial behavior, and hyperactivity/inattention compared to teaching as usual. However, the program did not improve conduct problems, peer relationship problems, or anxiety. In Study II, ten autistic adults (25-65 years) with mental health problems received 12 NeuroACT group sessions. The program seemed logical and reasonable to the participants, and 90 % completed it. The participants experienced improved stress, life quality, depression, social ability, flexibility, and ability to handle disturbing thoughts directly after or after three months compared to before the program. However, anxiety or work and family-related disability did not improve. In Study III, 39 autistic adults (25-65 years) with mental health problems received 14 NeuroACT group sessions or standard care. NeuroACT seemed logical and reasonable to the participants, and 85 % completed the program. NeuroACT participants perceived improved
stress, life quality, sleep quality, and depression directly after or after six months compared to the standard care participants. Also, they were more flexible, could handle disturbing thoughts better, did not avoid stressful situations as much, and were more motivated to participate in social events compared to before the program. Participants in both NeuroACT and standard care were less anxious. No group difference was found in awakening difficulties, daytime tiredness, breathing problems, awareness of others, communication, or everyday functioning. In Study IV, 54 autistic adults (21-72 years) with mental health problems completed AAQ and CFQ questionnaires. The questionnaires were related to psychological distress, quality of life, and autism, and adequately measured flexibility and the ability to handle disturbing thoughts in autistic adults. In conclusion, ACT adapted to autism is appropriate and appears to improve stress and mental health in autistic adolescents and adults. Also, it may help overcome aspects of autistic core challenges. However, more research is needed to further evaluate ACT in autistic individuals.

Sidan publicerades 2022-04-26 14:46 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Lyhört bemötande får elever med autism att delta i läs- och skrivundervisning

Ett lyhört bemötande som rymmer både bekräftelse och utmaningar kan få elever med diagnos inom autismspektrum att delta i literacypraktiker, vilket skapar möjlighet till lärande. Det visar Stina Gårlins forskning om läs- och skrivpraktiker i en resursskola.

Skattningsinstrument bidrar till bättre lärmiljö för barn med autism 

Genom att använda ett skattningsinstrument kan förskolor skapa en bättre övergripande lärmiljö för barn med autismdiagnos. Det visar Hampus Bejnös avhandling.

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer