Adolescent mental health: time trends and validity of self-report measures

Under de senaste  trettio åren har psykisk ohälsa ökat hos ungdomar, framför allt bland flickor. En förklaring är att förmågan att vara ”sin egen lyckas smed” blivit alltmer viktigt, vilket ökar stressen på unga, visar Idag Blomqvist.

Fakta
Disputation

2021-11-19

Titel (sv)

Psykisk ohälsa hos ungdomar : tidstrender och validering av självskattningsskalor

Titel (eng)

Adolescent mental health: time trends and validity of self-report measures

Författare

Ida Blomqvist

Handledare

Docent Eva Henje, Umeå universitet Inga Dennhag, Umeå universitet Professor Anne Hammarström, Umeå universitet

Opponent

Phd Lotte Haverman, Amsterdam University Medical Center

Institution

Institutionen för klinisk vetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Background: Studies of time trends of adolescent self-reported mental health suggest an increase of mental health symptoms globally. Unfortunately, several studies within the field have methodological problems, such as short time-period between measurements and different mental health measures over time. When estimating mental health through self-report measures, the measures need to be both valid and reliable. Reports from the Swedish National Board of Health and Welfare have shown that several self-report scales used in Child- and Adolescent Psychiatry lack validation in Swedish, and some are direct translations of adult self-report scales without proper age- adaption.

Aims: This thesis aims to add to previous knowledge regarding time trends of self-reported mental health among Swedish youth and to validate internationally used reliable self-report measures for use in Sweden.

Methods: In Study I, we investigated changes in self-reported mental health symptoms, both internalized and externalized, in two samples: The first sample in 1981 and the second in 2014, both samples including all grade 9 students of Luleå. The same composite self-report measures were used at both time points. In study II we translated and validated the Reynolds Adolescent Depression Scale second edition (RADS-2) with classical test theory. In study III, eight pediatric Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS®) item banks were translated to Swedish and culturally adapted using the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) methodology. Study IV describes the item response theory (IRT) validation of two item banks, the PROMIS Pediatric Bank v2.0 – Anxiety and the PROMIS Pediatric Bank v2.0 – Depressive Symptoms, in a school- and Child- and Adolescent Psychiatry patient sample.

Results: Study I: There has been an increase in internalizing symptoms, especially among girls. Externalizing symptoms have decreased, especially among boys, and in 2014 compared to 1981; there is no significant difference between girls and boys. Study 2: The factor structure of the Swedish version of RADS-2 was confirmed and measurement invariance for sex and age-group. Reliability was acceptable to excellent for all subscales and the RADS-2 total scale. Concurrent, convergent, and discriminant validity was acceptable. Study III: All of the eight pediatric PROMIS item banks had translation issues to resolve. However, the translated and adapted versions were linguistically acceptable. Study IV: After removing a few items, the pediatric PROMIS item banks of anxiety and depressive symptoms showed good IRT fit statistics and no differential item functioning. A computer adaptive test (CAT) simulation supports the idea of the item banks to be appropriate to use with CAT.

Conclusion: This study supports the previous knowledge pointing to a rise in self-reported mental health, especially among girls. Valid and reliable diagnostic measures are needed in Child- and Adolescent Psychiatry. RADS-2 is an internationally established measure, and the Swedish version is now validated in a relatively large school sample. Item response theory has several advantages compared to classical test theory. We have translated eight PROMIS item banks to Swedish, and two of them, anxiety and depressive symptoms, have been validated with IRT in a school- and patient sample.

Sidan publicerades 2021-11-05 09:38 av Susanne Sawander


Relaterat

Rätt tekniskt stöd kan stärka lärande och närvaro hos gymnasieelever

Gymnasieelever i behov av stöd är sällan nöjda med de anpassningar de får och känner därmed begränsad delaktighet i skolarbetet. Moa Yngves forskning visar att individanpassad information- och kommunikationsteknik (IKT) kan öka både närvaro och delaktighet i skolaktiviteter.

Samband mellan god hälsa och hög status i skolan

Det finns en tydlig koppling mellan ungdomars mående och deras sociala status i skolan. Överlag mår killarna bättre men de har också generellt en högre status, visar Junia Joffer som forskat om ungas hälsa.

Specialpedagogik för gymnasiet

Välkommen på en konferens som vänder sig till dig som möter elever i behov av särskilt stöd eller anpassningar på gymnasiet! Ta del av sju föreläsningar om bland annat perfektionism och prestationsångest, aktuell forskning om teknikanpassning för ökad närvaro och delaktighet samt tydliggörande pedagogik för elever med autism och adhd.

Elevhälsa

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam! Ta del av föreläsningar om bl.a. friskvårdsfaktorer som förebygger ohälsa, aktivt arbete för återgång till skolan samt hur pandemin påverkat eleverna. Välkommen till konferensen som fokuserar på elevhälsoteamets viktiga arbete!

Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school

Det främsta syftet med Birgitta Kimbers avhandling " Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school" var att beskriva och utvärdera konsekvenser av SET programmet på psykiska hälsoresultat.

Warriors and Worriers: Development, protective and exacerbating factors in children with behavior problems. A study across the first six years of school

Det har Lisbeth Henricsson undersökt i avhandlingen "Warriors and Worriers". Hon har tittat närmre på lärare-elev relationen och vilka faktorer som förbättrar eller förvärrar möjligheterna till anpassning för barn med beteendemässiga störningar.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Ny rapport visar att barn och ungdomar inte får stöd för depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Forte.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.