Hoppa till sidinnehåll

Adult Education at Auction: On Tendering-Based Procurement and Valuation in Swedish Municipal Adult Education

Publicerad:2022-05-09
Uppdaterad:2022-06-09

Kommuner använder upphandling för att iscensätta en rad olika former av samverkan kring kommunal vuxenutbildning. Det visar Diana Holmqvist i sin avhandling.

Författare

Diana Holmqvist

Handledare

Professor Andreas Fejes, Linköpings universitet Associate Professor Erik Nylander, Linköpings universitet

Opponent

Professor Gun-Britt Wärvik, Göteborgs universitet

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2022-06-03

Titel (se)

När komvux upphandlas: Värdekonstruktioner och organisering i kommunal vuxenutbildning

Titel (eng)

Adult Education at Auction: On Tendering-Based Procurement and Valuation in Swedish Municipal Adult Education

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

När komvux upphandlas: Värdekonstruktioner och organisering i kommunal vuxenutbildning

Föreställningar om vuxenutbildningens syfte och värde hänger ihop med föreställningar om hur ”bra” utbildning bör organiseras och tillhandahållas. Denna studie utforskar samspelet mellan organisering och värdekonstruktion genom att undersöka hur användandet av offentlig upphandling inverkar på aktörers föreställningar om kommunal vuxenutbildnings syfte och värde.

Studien utforskar hur kommuner som använder sig av upphandling för att organisera kommunal vuxenutbildning därmed konstruerar syftet med och värdet av utbildningen. Här fokuseras särskilt föreställningar och värdekonstruktioner som framkommer i förfrågningsunderlag från offentliga upphandlingar när kommuner beställer utbildning från privata leverantörer. Vidare utforskar studien hur lärare som arbetar i denna typ av kommuner reflekterar över värdet och syftet med kommunal vuxenutbildning. Studiens empiriska underlag består av upphandlingsdokument och intervjumaterial.

Resultaten visar att kommuner använder upphandling för att iscensätta en rad olika former av samverkan kring kommunal vuxenutbildning. Därigenom konstrueras vuxenutbildningens syfte och värde på olika sätt – exempelvis som kvasi-offentlig tjänst eller som marknadsvara. På nationell nivå skapar således denna variation av iscensättningar en brokig karta av värdekonstruktioner och utbildningsorganisering. Vidare visar studien på spänningar mellan de värdekonstruktioner som framhålls i styrdokument eller konstrueras under upphandlingen och komvuxlärares egna föreställningar om utbildningens syfte och syn på sitt lärarskap. Genom att analysera hur lärare navigerar igenom dessa spänningar visar studien att lärare motstår förändring samtidigt som de också blir delaktiga i att främja de värdekonstruktioner som framhålls i styrdokument och i upphandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör bland annat AI-litteracitet och kontextualiserad grammatikundervisning. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
6–7 feb 2024
Digital temaföreläsning

Bedömning, betyg och reviderade kursplaner

Skolportens digitala föreläsning med Anna Karlefjärd, för dig som vill lära dig mer om bedömning och betygssättning. Föreläsningen diskuterar och förklarar de förändringar som har skett gällande styrdokument och betygsprinciper, både i grundskolan och gymnasieskolan. Du får tydliga svar på dina frågor och en bra grund för bedömningsarbetet!
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
18 mar – 29 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev