Dela:

Adult Education at Auction: On Tendering-Based Procurement and Valuation in Swedish Municipal Adult Education

Kommuner använder upphandling för att iscensätta en rad olika former av samverkan kring kommunal vuxenutbildning. Det visar Diana Holmqvist i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2022-06-03

Titel (sv)

När komvux upphandlas : Värdekonstruktioner och organisering i kommunal vuxenutbildning

Titel (eng)

Adult Education at Auction: On Tendering-Based Procurement and Valuation in Swedish Municipal Adult Education

Författare

Diana Holmqvist

Handledare

Professor Andreas Fejes, Linköpings universitet Associate Professor Erik Nylander, Linköpings universitet

Opponent

Professor Gun-Britt Wärvik, Göteborgs universitet

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Föreställningar om vuxenutbildningens syfte och värde hänger ihop med föreställningar om hur ”bra” utbildning bör organiseras och tillhandahållas. Denna studie utforskar samspelet mellan organisering och värdekonstruktion genom att undersöka hur användandet av offentlig upphandling inverkar på aktörers föreställningar om kommunal vuxenutbildnings syfte och värde.

Studien utforskar hur kommuner som använder sig av upphandling för att organisera kommunal vuxenutbildning därmed konstruerar syftet med och värdet av utbildningen. Här fokuseras särskilt föreställningar och värdekonstruktioner som framkommer i förfrågningsunderlag från offentliga upphandlingar när kommuner beställer utbildning från privata leverantörer. Vidare utforskar studien hur lärare som arbetar i denna typ av kommuner reflekterar över värdet och syftet med kommunal vuxenutbildning. Studiens empiriska underlag består av upphandlingsdokument och intervjumaterial.

Resultaten visar att kommuner använder upphandling för att iscensätta en rad olika former av samverkan kring kommunal vuxenutbildning. Därigenom konstrueras vuxenutbildningens syfte och värde på olika sätt – exempelvis som kvasi-offentlig tjänst eller som marknadsvara. På nationell nivå skapar således denna variation av iscensättningar en brokig karta av värdekonstruktioner och utbildningsorganisering. Vidare visar studien på spänningar mellan de värdekonstruktioner som framhålls i styrdokument eller konstrueras under upphandlingen och komvuxlärares egna föreställningar om utbildningens syfte och syn på sitt lärarskap. Genom att analysera hur lärare navigerar igenom dessa spänningar visar studien att lärare motstår förändring samtidigt som de också blir delaktiga i att främja de värdekonstruktioner som framhålls i styrdokument och i upphandling.

Sidan publicerades 2022-05-09 13:00 av Susanne Sawander


Relaterat

Ny modell för individualisering av matematikundervisning för vuxna

För att kunna individualisera undervisningen för vuxna behöver läraren kunskap om de studerandes förkunskaper och drivkrafter. Det konstaterar Linda Ahl som har tagit fram en modell för matematikundervisning för vuxna i Kriminalvården.  

Sfi-studenter anpassar språket efter testsituationen

Maria Rydell har i sin avhandling utforskat synen på språklig kompetens hos vuxna sfi-studerande. Vuxnas andraspråksinlärning är ett laddat område rent ideologiskt. Att bli bra på det nya landets språk har ett starkt symboliskt värde, konstaterar hon.

Källkritik

Välkommen på konferens om källkritik för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen! Kunniga föreläsare ger dig som är lärare, bibliotekarie eller rektor kunskap om ny forskning och praktiska verktyg att använda på skolan. Delta på plats i Stockholm 13 oktober eller på distans 18 oktober–4 november. JUST NU! Boka-tidigt-pris 2 695 ex. moms gäller t.o.m 30 juni!

Skolbibliotek

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som arbetar med eller i skolbibliotek från förskoleklass till gymnasiet, nu med möjlighet att välja anpassade spår! Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten. Bjud med din rektor på webbkonferensen utan kostnad!

Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science and other discourses

Syftet med Mats Lundströms avhandling "Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses" är att utveckla kunskap om unga individers resonemang och hur de motiverar sina ställningstaganden avseende tillförlitlighet och beslutsfattande i frågor med anknytning till hälsa.

Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school

Det främsta syftet med Birgitta Kimbers avhandling " Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school" var att beskriva och utvärdera konsekvenser av SET programmet på psykiska hälsoresultat.

Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study

Lisa Björklund Boistrup vill med sin avhandling Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study bidra till en förståelse av klassrumsbedömning i matematik i Sverige.

Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education

Syftet med Lovisa Bergdahls avhandling Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education, är att omförhandla relationen mellan utbildning, demokrati och religion.

Bedömningsmakten: berättelser om stat, lärare och elev, 1960-1995

Pär Widéns avhandling "Bedömningsmakten: berättelser om stat, lärare och elev, 1960-1995" handlar om hur bedömningssystemet i bred bemärkelse presenterades i samband med de politiska besluten om betygssystemet i gymnasiet mellan 1960 och 1995.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Time-tested activities to build community in elementary school

Strengthening community bonds in elementary school can start with simple ideas like celebrating personal and academic milestones.

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.