Ämnesliteracy i samhällskunskapsämnet: Ett ämnesspecifikt bidrag till ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Viktoria Waagard vill med sin forskning vidga och fördjupar sättet att synliggöra, diskutera och förstå ämnesliteracy i samhällskunskapsämnet i ett språkligt heterogent klassrum.

Fakta
Disputation

2023-05-05

Titel (sv)

Ämnesliteracy i samhällskunskapsämnet: Ett ämnesspecifikt bidrag till ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Författare

Viktoria Waagard

Handledare

Professor Jenny Wiksten Folkeryd, Uppsala universitet Charlotte Engblom, Uppsala universitet Professor Silvia Edling, Högskolan i Gävle

Opponent

Docent Pia Nygård Larsson, Malmö Universitet

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

This dissertation investigates teaching and learning in social studies, grades 7 to 9, in a linguistically heterogenous classroom. 26 % of the students have a foreign background, the same level as the average in Swedish compulsory school. The aim is to contribute with research that broadens and deepens ways to make visible, discuss and understand disciplinary literacy in social studies.

Theoretical perspectives used are critical-constructive Didaktik, a sociocultural view of literacy and disciplinary literacy and social semiotics, perspectives used to examine two disciplinary literacy areas: how subject words are processed with expansions and how second-order concepts in social science education are expressed in teaching and in student texts. The empirical material consists of 19 observations, 16 student texts and 24 interviews.

In the observed class, the social studies teaching is mainly oral and teacher-led: the teacher processes subject words and content in dialogue with the students. The analyses of how subject words are processed show that expansion-elaboration (e.g. exemplification) is the most common kind of processing subject words in oral teaching, whereas students more often use expansion-extension (e.g. addition) and expansion-enhancement (e.g. specification through time, place, circumstance) to process subject words in their texts.

The second-order concept social science causality (cause-effect) is expressed to the highest degree, in teaching as well as in student texts. The second-order concepts in social science education often appear in simple form at an individual level (locally) but could be a starting point for discussions of more subject-specific and global societal issues.

Students encounter disciplinary literacy in the form of processing subject words and expressing second-order concepts in social science education in an oral context. Everyday language is mainly used, both in teaching and in student texts. The results show that many multilingual as well as monolingual students need teacher support in different forms, to deepen reasoning and to express disciplinary literacy in social studies.

Some words emerge that may help to make visible, discuss and understand disciplinary literacy in social studies: content-building structural elements and activity chains, expansions, second-order concepts of social science and a subject-specific contribution to a Language-Oriented Content Teaching (LOCT).

Sidan publicerades 2023-04-17 11:06 av Susanne Sawander


Relaterat

Förenklad framställning av hållbar utveckling i läromedel

I läromedel framställs hållbar utveckling utifrån en tydlig mansnorm som osynliggör konflikter. Det konstaterar Elin Biström som undersökt hur hållbar utveckling beskrivs i tryckta läromedel.

Mellanmänskligt ansvar i fokus i undervisningen om mänskliga rättigheter

I lärares och elevers diskussioner om mänskliga rättigheter lyfts framför allt allas lika värde och individens ansvar och skyldigheter fram. Det visar Frida L Nilssons avhandling om mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i den svenska gymnasieskolan.

Religionskunskap

Välkommen till konferens för dig som undervisar i religionskunskap! Kunniga föreläsare ger fördjupning, forskning och verktyg för din undervisning. Delta i Stockholm den 22 november 2023 eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 28 nov–19 dec. Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? Få 20% rabatt vid bokning av båda konferenserna.

Skolbibliotek

Välkommen till årets konferens för dig som leder eller arbetar i skolbibliotek. Ta del av den senaste forskningen, få fördjupning, verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 25–26 april eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 2–23 maj. JUST NU! Sista-minuten-erbjudande. Ange bokningskoden KAMPANJ15 vid bokning och få 15% rabatt.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser