2004-10-08 00:00  3854 Dela:

Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen.

I sin doktorsavhandling ”Ännu icke godkänt”, framlagd vid Malmö högskola 2004, hävdar Bengt Selghed att det är många olika missförstånd och misstag som ligger bakom dagens oordnade, för att inte säga omöjliga, situation i den svenska betygsverkligheten.

Fakta
Disputation

2004-10-08

Titel (sv)

Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen.

Titel (eng)

Not yet passed: How teachers’ experience a criterion-referenced grading system and what they say about its use in Swedish secondary school

Författare

Bengt Selghed

Handledare

Professor Torgny Ottosson, Högskolan i Kristianstad

Opponent

Professor Ingemar Wedman, Idrottshögskolan i Stockholm

Institution

Lärarutbildningen, Malmö högskola

Lärosäte

Hej världen!

Länkar
Beställ avhandlingen här (endast tryckt)
Pressmeddelande (HKr)

Svenskt abstrakt:

Ett nytt betygssystem infördes i grundskolan i Sverige 1995. Det tidigare relativa eller normrelaterade systemet ersattes av ett kriterierelaterat, benämnt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Övergången till kriterierelaterade bedömningsprinciper ställer nya och andra krav på lärare. I denna studie undersöks lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen. Studien bygger på intervjuer med 30 behöriga lärare i ämnena engelska, matematik och svenska, verksamma vid 10 olika grundskolor i södra Sverige våren 2000.

Resultaten visar att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fem år efter införandet, fungerar otillfredsställande. Lärare tycks inte ha erbjudits tillräckliga möjligheter att skapa sig en förståelse av de antaganden och de principer systemet vilar på och de intentioner som statsmakten avser med betygssystemet. Övergången, från normrelaterade till kriterierelaterade bedömningsprinciper i kombination med en förändrad kunskapssyn, förefaller vara alltför komplicerad.

Sidan publicerades 2004-10-08 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-02-25 18:05 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)