Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

Publicerad:2022-12-07
Uppdaterad:2023-04-04

Anita Grigic Magnusson vill med sin avhandling fördjupa kunskapen om användningen av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet och implementering av mobiltelefonförbud i klassrummet.

Författare

Anita Grigic Magnusson

Handledare

Professor Fritjof Sahlström, Department of Education, University of Helsinki.

Opponent

Professor Fritjof Sahlström, University of Helsinki

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2022-12-02

Titel (se)

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

Titel (eng)

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

På ett övergripande plan problematiserar avhandlingen skolans digitalisering och dess konsekvenser för både elevers och lärares skolvardag. Mer specifikt syftar avhandlingen till att fördjupa kunskapen om användningen av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet och implementering av mobiltelefonförbud i klassrummet. Med utgångspunkt i fokusgruppintervjuer av högstadie- och gymnasieelever om deras användning av sina mobiltelefoner i klassrummet, både för pedagogiska och icke-undervisningsrelaterade syften och ljudinspelningar av lärares diskussioner i ett lärarlag om implementeringen av ett mobiltelefonförbud i sina klassrum ställdes avhandlingens forskningsfrågor och utforskas i 4 fallstudier. På ett generellt plan är arbetet grundat i sociokulturell teori om lärande och utveckling, där de teoretiska begreppen infrastruktur för lärande och gränsobjekt/gränsöverskridande har använts i avhandlingens studier och kappa. Avhandlingen visar att de utmaningar och möjligheter som följer med att eleverna tar med sig och använder sina mobiler i klassrummet till stor del handlar om hur denna komplexitet ska hanteras i klassrummet. I den digitaliserade skolan har digital teknologi kommit att bli en nödvändig och integrerad komponent både för lärares undervisning och för elevers lärande. Avhandlingens studier visar på vikten av att nyansera frågan om användningen av elevernas privata mobiltelefoner i klassrummet. Avhandlingens empiriska studier bidrar till kunskapsfältet och förtydligar att det inte finns en enkel lösning på den komplexa fråga om hur elevernas användning av sina privata mobiler ska hanteras i klassrummet i den digitaliserade skolan.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev