Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

Publicerad:2022-12-07
Uppdaterad:2023-04-04

Anita Grigic Magnusson vill med sin avhandling fördjupa kunskapen om användningen av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet och implementering av mobiltelefonförbud i klassrummet.

Författare

Anita Grigic Magnusson

Handledare

Professor Fritjof Sahlström, Department of Education, University of Helsinki.

Opponent

Professor Fritjof Sahlström, University of Helsinki

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2022-12-02

Titel (se)

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

Titel (eng)

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elever och lärares perspektiv

På ett övergripande plan problematiserar avhandlingen skolans digitalisering och dess konsekvenser för både elevers och lärares skolvardag. Mer specifikt syftar avhandlingen till att fördjupa kunskapen om användningen av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet och implementering av mobiltelefonförbud i klassrummet. Med utgångspunkt i fokusgruppintervjuer av högstadie- och gymnasieelever om deras användning av sina mobiltelefoner i klassrummet, både för pedagogiska och icke-undervisningsrelaterade syften och ljudinspelningar av lärares diskussioner i ett lärarlag om implementeringen av ett mobiltelefonförbud i sina klassrum ställdes avhandlingens forskningsfrågor och utforskas i 4 fallstudier. På ett generellt plan är arbetet grundat i sociokulturell teori om lärande och utveckling, där de teoretiska begreppen infrastruktur för lärande och gränsobjekt/gränsöverskridande har använts i avhandlingens studier och kappa. Avhandlingen visar att de utmaningar och möjligheter som följer med att eleverna tar med sig och använder sina mobiler i klassrummet till stor del handlar om hur denna komplexitet ska hanteras i klassrummet. I den digitaliserade skolan har digital teknologi kommit att bli en nödvändig och integrerad komponent både för lärares undervisning och för elevers lärande. Avhandlingens studier visar på vikten av att nyansera frågan om användningen av elevernas privata mobiltelefoner i klassrummet. Avhandlingens empiriska studier bidrar till kunskapsfältet och förtydligar att det inte finns en enkel lösning på den komplexa fråga om hur elevernas användning av sina privata mobiler ska hanteras i klassrummet i den digitaliserade skolan.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev