Hoppa till sidinnehåll
Specialpedagogik

Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

Publicerad:2011-08-19
Uppdaterad:2012-04-02
Författare

Petra Dewrang

Handledare

Professor Annika Dahlgren Sandberg

Opponent

Professor Sven Bölte

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2011-06-17

Titel (eng)

Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

Institution

Psykologiska institutionen

Abstrakt

Det övergripande syftet med de fem studierna var att undersöka beteendemässiga och kognitiva egenskaper och förmågor vid AS. Detta både när det gällde tidiga markörer på funktionshindret i ett retrospektivt föräldraperspektiv och samtida beskrivning genom ungdomarnas egna berättelser och skattningar och där även föräldrarnas erfarenheter var centrala. Undersökningsgrupperna bestod av 23-27 ungdomar och unga vuxna med AS (varav 5 var flickor/kvinnor) och 13-14 normalutvecklade ungdomar och unga vuxna (varav 6 var pojkar/män), 14-24 år samt deras föräldrar som skulle skatta sina barn. Samma grupp men med lite olika antal ingick i alla studierna. Skälet till att studierna har olika antal deltagare beror på tekniska problem samt att vissa deltagare inte skickade tillbaka skattningsformulären men deltog i de tester och intervjuer som gjordes av författaren. Resultaten som redovisas är i form av jämförelser mellan ungdomarna med AS och jämförelsegruppen.
I studie I var syftet att undersöka om det var möjligt att urskilja några skillnader i beteende och utveckling under de två första åren hos barn med AS och normalutvecklade barn.
Studie II hade som syfte att ta reda på hur det repetitiva beteende som hör till kriterierna för AS, under barndomen och i nutid skattades av föräldrar och ungdomar. Syftet var också att ta reda på om det kunde vara relaterat till tvångstankar och tvångshandlingar av det slag som kan ses vid fullt utvecklad OCD.
I studie III var syftet att ta reda på hur unga personer med AS och en jämförelsegrupp med typiskt utvecklade tonåringar och unga vuxna ser på sig själva när det gäller självförståelse och självvärdering. Ungdomarna blev intervjuade inom följande områden: 1.) Definition av mig själv, 2.) Utvärdering av mig själv, 3.) Jag själv när jag var yngre respektive när jag blir äldre 4.) Sådant som är intressant och bra för mig 5.) Kontinuitet 6.) Eget handlande och hur jag blev den jag är, samt 7.) Särskiljande från andra.
I studie IV undersöktes om det fanns uppmärksamhetsproblematik och problem med exekutiva funktioner som detta skattades av ungdomar och föräldrar med likadana skattningsformulär. I resultaten framkom att det fanns påtagliga problem med att fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet men också med de andra fyra områdena som mättes i samma formulär: organisation och aktivering, vakenhet och energi, minnesfunktioner samt att hantera emotioner. Det sistnämnda området ansåg däremot inte ungdomarna själva att det fanns något problem med, det skattades i linje med jämförelsegruppen.
I den V:e studien undersöktes social kognition och exekutiva funktioner med hjälp av tester som till skillnad från skattningsformulär gav en mer direkt bild av hur personerna hanterade dessa företeelser.
I studierna kunde man finna att föräldrarna och deras betydelse för barnen med AS, både när barnen var mycket små, tonåringar eller unga vuxna var mer påtaglig än för de typiskt utvecklade barnen. De allra flesta bodde fortfarande hemma och föreföll att tillbringa mycket tid med familjen och hade också behov av deras hjälp och stöd. En annan röd tråd i studierna var stabiliteten i beteendet. Skillnader i beteendet som var påtagliga under de tidiga åren var också tydliga även i nutid även om de i viss mån har skiftat karaktär. I de flesta fall kvarstår problemen och en tidig diagnos ökar möjligheten för föräldrarna att vara till stöd och hjälp för sina barn.

Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

Abstract Dewrang, P. (2011). Asperger syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood. Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden. Asperger syndrome (AS) is a disorder within the autism spectrum and it is a lifelong disability that affects life in an amount of aspects. It is primarily characterized by impairment in social interaction, restricted patterns of interests and behaviour, speech and language peculiarities,and non-verbal communication problems. In this thesis the overall aim was to explore aspects of behavioural and cognitive qualities in a group of 14-24 year old individuals. A more specific aim was to retrospectively find, with help from the parents, if there had been early markers related to the diagnosis. Another was to analyse how the young persons perceive themselves, and a third and fourth, to explore the quality and intensity of repetitive behaviour and obsessive-compulsive features and investigate what impact deficits in attention may have on AS. The final aim was to investigate cognitive traits and understanding of social interaction. Tests, interviews, self- and parental evaluations were used. The results showed that there were significant differences in infancy between the AS group and a comparison group in all measured fields. Food/feeding and sleep and Contact and social activity were found to be the fields that caused most parental concern. The AS group had showed significant difficulties with repetitive and obsessive-compulsive features during the preschool and school years as reported by the young persons and their parents. This could be noticed in social settings of different kinds but also at home. No signs of obsessive-compulsive disorder or anxiety could be found. The young persons with AS revealed a qualitative different style when describing and discussing themselves. Their statements were more straightforward and less socially adjusted than comparisons. They also revealed lower self-worth and the most problematic area was Relations to other people . The AS group showed significant symptoms of attention deficits and executive dysfunction but not on all tests that measured executive functions. The field Managing frustration and modulating emotions was considered by the young persons to be without problems but the parental evaluation showed disagreement. On the social cognition tests the AS group revealed social knowledge almost as good as the comparisons with two exceptions; white lie and empathy. In those tasks a relational aspect that seemed difficult to grasp. On the whole it was possible to find the special features of AS in infancy and the features are in many cases also present in adolescence and young adulthood. Social tasks proved to be solved successfully in a laboratory setting but in a real life setting other aspects like body language and hidden messages are present and complicate the scene.

 

Specialpedagogik
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

AI i undervisningen

Skolportens digitala TEMA-föreläsning för dig som vill lära dig mer om artificiell intelligens och hur den nya teknologin påverkar arbetet i skolan. På vilka sätt är AI användbart i klassrummet, och vilka utmaningar kan du behöva hantera i den digitala skolan? Föreläsningen är av intresse för alla som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
16 okt – 23 nov
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev