Assidere Necesse Est. Necessities and complexities regarding teachers’ assessment practices in technology education

Förutsättningarna för lärarna att arbeta med bedömning – på ett för lärande fruktsamt sätt – måste förbättras. Det skriver Eva Hartell i en slutsats i sin avhandling om bedömning i grundskolans teknikämne.

Fakta
Disputation

2015-03-06

Titel (eng)

Assidere Necesse Est. Necessities and complexities regarding teachers’ assessment practices in technology education

Författare

Eva Hartell

Handledare

Professor Inga-Britt Skogh, Dr. Lena Gumaelius, Professor Emeritus Richard Kimbell

Opponent

Professor Kay Stables, Goldsmiths University of London

Institution

Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE), Lärande, Teknikdidaktik

Lärosäte

KTH

Länkar
Läs avhandlingen här (pdf)
Läs Skolportens intervju med Eva Hartell

Abstract in English:

This thesis focuses on teachers’ assessment practices in primary and lower secondary schools for technology education (Sv. Teknik). It is grounded in my prior experience as a teacher but also addresses the national and international research fields of technology education and assessment.

The thesis is based on four papers covering different aspects of teachers’ assessment practices in technology. Its aim is to contribute to knowledge regarding how teachers use assessments in primary and lower secondary school. The thesis explores: teachers’ formal documenting practices; primary teachers’ minute-by-minute classroom assessment; teachers’ views on assessment and finally teachers’ statements and motives relating to criteria for success while assessing students’ e-portfolios.

The choice of methods varies, depending on the focus of each sub-study, including quantitative data, collected from official governmental databases, software-generated statistical data and questionnaires as well as qualitative methods such as observations and interviews.

Formal documents proved to be unsupportive for teachers’ assessment practices. Lack of instruction and deficiencies in design templates made these documents practically useless. The classroom study shows that the studied teachers have great ambitions for their pupils to succeed but lack collegial support concerning their assessment practices. Findings also show that teachers who are specifically trained in technology show higher self-efficacy regarding their assessment practices. Based on the results from the teachers’ assessments of e-portfolios, it is concluded that there is consensus among the teachers to focus on the whole rather than on particular details in student’s work. The overall results strengthen the importance of designing activities and that students should be taught and not left to unreflective doing in technology.

Teachers’ assessment practices are complex. This thesis shows that teachers work with assessment in different ways. It is also shown that the educational environment is not supportive enough. Assessment is a necessity in the endeavour of bridging teaching and learning in technology, thus affordance for teachers’ assessment practices must be increased.

Sidan publicerades 2015-02-24 14:38 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2015-09-16 15:48 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Skolan bör ha fler test – men inte för bedömning utan för inlärning

Att använda test vid inlärning är mycket effektivt. Det visar Carola Wiklund-Hörnqvist i sin avhandling, och genom magnetröntgen förklarar hon också varför.

Lärare behöver hitta nya sätt att bedöma

Forskaren Anna Åkerfeldt har i sin avhandling undersökt hur digitala resurser skapar möjligheter och begränsningar för eleverna att presentera sina kunskaper.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

”Ja bare skrivar som e låter”: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

I Anna Greggas Bäckströms avhandling ""Ja bare skrivar som e låter": En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science and other discourses

Syftet med Mats Lundströms avhandling "Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses" är att utveckla kunskap om unga individers resonemang och hur de motiverar sina ställningstaganden avseende tillförlitlighet och beslutsfattande i frågor med anknytning till hälsa.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.