Att bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan.

Learning Study kan ses som en kompetensutvecklingsmodell för lärare, säger forskaren Laila Gustavsson: genom att samarbeta med kollegor och forskare kan lärare hitta de kritiska aspekterna av lärandeobjektet och anpassa undervisning efter det - vilket gagnar lärandet hos både elever, lärare och forskare.

Fakta
Disputation

2008-04-04

Titel (sv)

Att bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan.

Titel (eng)

Becoming a better teacher. Ways of dealing with the content made a topic of conversation among teachers.

Författare

Laila Gustavsson

Handledare

Docent Mona Holmqvist samt Professor Ference Marton

Opponent

Professor Ingrid Carlgren, Stockholms universitet.

Institution

Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen vid lärarutbildningen

Lärosäte

UmU – Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (HKr)
Läs Skolportens intervju med Laila Gustavsson

Abstract in English:

This thesis reports results from a study that focuses on teachers professional developmentduring an in-service training period.

The aim is to analyse and describe how the teachers talk about and handle lessoncontent. The first question concerns changes in relation to a specific object of learning.The second question concerns how they relate to a theoretical framework and thethird question concerns differences in the students learning outcome and if it can beunderstood in relation to the teachers development.

The variation theory is the theoretical framework that is used for lesson planningas well as when analysing results. The basis of the study is that learning always is thelearning of something and that the teachers activity as well as the students activityconstitutes the space of variation that decides what is possible to learn concerning adelimited object of learning, i.e. the enacted object of learning. The object of learningis seen as a capability and it can be defined by its critical features. The constitutionof the meaning aimed for the critical features of the object must be discerned. Theintentional object of learning describes the teachers intention with the lesson, andthe lived object of learning is what the students really discerned. The theoreticalassumption is that learning always assumes an experienced variation where learningis seen as a change in the learners possibility to experience the world in a certain way.You have to have experienced a phenomenon s variation to understand its meaning,i.e. what we experience is how something differs from something else.

The method is Learning study and it can be described as a hybrid of the JapaneseLesson study and Design experiment. A Learning study is theoretically grounded andthe primary focus is on an object of learning. The learning study group consisted ofthree teachers and most often two researchers. Each member had equal status in thegroup. The object of learning seen from the teachers perspective was the variationtheory that was gradually introduced by the researchers. The empirical material wasgenerated from audio-taped discussions and from videotaped lessons.

The findings should be seen as a contribution to the discussion about teachers professional development. The teachers participated in a collective construction of professionalknowledge and it can be stated that the teachers had no problem changingtheir discussions to focus on a specific object of learning when the theoretical frameworkwas used in relation to their own practices. Another finding is that the change in howthe teachers handled the object of learning influenced the students learning in a positiveway although the results were subtle.

Sidan publicerades 2008-03-13 00:00 av John Miller
Sidan uppdaterades 2012-04-12 15:58 av John Miller


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Margareta Serder: Vad kan forskningen (inte) bidra med?

Det är nu ett helt decennium sedan formuleringen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet infogades i den svenska skollagen. Många hyllmeter har sedan dess ägnats åt uttolkningar av vad formuleringen egentligen innebär. Det skriver Margareta Serder, lektor vid Malmö universitet, i en debattartikel i Skolportens magasin.

”Det mest hoppingivande du kommer att läsa på länge”

Jag vill göra reklam för en rapport. Det är en rapport om ett misslyckande och har den kanske nedslående titeln: ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?” och är framtagen av Åsa Hirsch och Annette Jahnke för Ifous. Läs den! skriver skolexperten Per Kornhall i ett blogginlägg.

Lärare blir kontrollanter av elevernas läsning

Elevernas läslust kommer i andra hand i undervisningen av skön­litteratur i gymnasiet. Det som styr är en instrumentell syn där eleverna kan behöva kontrolleras, visar en studie vid Umeå universitet.

Ensamheten ökar hos unga

Upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa har ökat markant mellan åren 2000 och 2016 i en stor grupp män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen. Det visar forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan.

Forskning: Rektorer tvingas nedprioritera likabehandlingsarbetet

Skolors arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier nedprioriteras ofta – trots att rektorerna ser uppdragen som ett av de viktigaste i skolan.  Det visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.