Hoppa till sidinnehåll
Autismspektrumtillstånd (AST)

Att få tillträde till lärprocesser: professionell utveckling för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism i grundsärskolan

Publicerad:2022-05-17
Uppdaterad:2022-11-02

Kamilla Klefbeck har undersökt hur lärares kompetensutveckling bidrar till att elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism får ökad möjlighet till deltagande i grundsärskolans undervisning.

Författare

Kamilla Klefbeck

Handledare

Professor Mona Holmqvist, Malmö universitet, huvudhandledare. Professor Jonas Aspelin, Malmö universitet. Docent Lotta Andersson, Malmö universitet

Opponent

Docent Nina Klang, Uppsala universitet

Disputerat vid

Malmö universitet

Disputationsdag

2022-05-25

Titel (se)

Att få tillträde till lärprocesser: professionell utveckling för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism i grundsärskolan

Institution

Institutionen för skolutveckling och ledarskap

Abstract in English

This thesis aims to contribute to knowledge about how teachers can develop their practice to enable students with intellectual disability (ID) and autism to participate in education. Pragmatism, situated learning, and variation theory have been guiding the studies. The research program follows an iterative design with an exploratory sequential design. The initial phase synthesized findings from practice-based research in the educational context of children with ID and co-occurring autism. In the next step, an intervention using Lesson Study, inspired by identified gaps in the research, targeting teachers’ professional development and students’ learning, was explored through quantitative and qualitative analyses of pre-and post-test data. After the initial examination, the intervention was adjusted and implemented in compulsory schooling for pupils with learning disabilities (CSPLD), for pupils with ID and autism. The main research question was: What, in a professional development program, contributes to enhancing teachers’ abilities to develop teaching to increase educational participation for pupils with ID and autism?The narrative synthesis discerned six factors of importance to developing teaching practices in the Swedish CSPLD and thereby promoting contextualized inclusion for pupils with ID and autism. Namely, a. the inportance of collaborative work, b. focus on the pupils’ participation in learning situations, c. distance to own teaching by video-based reflections, d. structured observations, e. analyses of how the design of lessons affects pupils’ learning, f. changed focus from pupils’ behavior to teaching and learning, and more generally, continuity regarding professional development over time. In conclusion, to gain further knowledge of teaching and learning in the context of CSPLD and achieve sustainability in the community where teachers share knowledge and curiosity about teaching and learning, Lesson Study is recomended as part of the SEND teacher commitment.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev