Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Att lära av och med varandra: en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

Publicerad:2012-10-25
Uppdaterad:2017-10-25

Hur beskriver förskolepersonal musikens funktion och plats i det dagliga arbetet på förskolan? Om det handlar Anna Ehrlins avhandling.
– Barnen kan ta del av språket när de deltar i sång på ett sätt som de inte kan när de talar, säger Anna Ehrlin.

Författare

Anna Ehrlin

Handledare

Christer Bouij, Professor (Örebro universitet, Musikhögskolan) Eva Georgii-Hemming, Professor (Örebro universitet, Musikhögskolan) Maria Westvall, Associate professor (Örebro universitet, Musikhögskolan)

Opponent

Geir Johansen, Professor (Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi vid Norges Musikkhøgskole)

Disputerat vid

Örebro universitet

Disputationsdag

2012-10-05

Titel (se)

Att lära av och med varandra: en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

Titel (eng)

To learn from and with another, an ethnographic study of music in preschools in a multilingual environment.

Institution

Musikhögskolan

Att lära av och med varandra: en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

Syftet med studien är att undersöka och belysa musikens funktion och plats i två musikförskolors pedagogiska verksamhet.

Avhandlingen bidrar med kunskap som tar utgångspunkt i förskolepersonalens beskrivningar av musikens roll i förskolan i relation till hur de musikaktiviteter som genomförs tar sig uttryck i verksamheten.

För att nå denna kunskap har:
– förskolecheferna och förskolepersonalen intervjuats.
– personal och barngrupper observerats i det dagliga arbetet.

Studien berör:
– förskolechefernas roll för musikens plats och funktion i den dagliga verksamheten.
– personalens syn på musikalisk kompetens.
– didaktiska frågor kopplade till musikaktiviteter på de aktuella förskolorna.

Studien problematiserar hur förskolepersonal talar om musikens funktion och plats i det dagliga arbetet i förhållande till den aktuella praktiken. Resultatet av studien visar att förskolorna på ett påtagligt sätt styrs mot ett val av innehåll och metoder som förskolechefer och speciellt drivande medarbetare finner intressanta och därmed uppmuntrar att utveckla på respektive förskola. Det möjliggör att enskilda individers förmågor och intressen får stor inverkan på de didaktiska val som görs i verksamheten. Detta har skapat en kultur som jag kallar en förebildande kultur.

Den förebildande kulturen har skapat ett sätt att tala om verksamheten som didaktiskt lyfter fram vissa funktioner och döljer andra funktioner av musiken. Det är påtagligt att musiken har en: språklig funktion, social funktion, och gränsöverskridande funktion. Att musiken också har en upplevelsefunktion framträder inte lika tydligt i personalens didaktiska beskrivningar.

Betydelsen av musikens funktion i sig blir därför inte lika uttalad i förskolepersonalens beskrivningar av den aktuella verksamheten. Det är en problematik som diskuteras i avhandlingen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev