Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter

Publicerad:2022-05-16
Uppdaterad:2022-06-17

Johan Boström har i sin avhandling undersökt hur tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter i förskolan.

Författare

Johan Boström

Handledare

Professor Magnus Hultén, Linköpings universitet. Docent Per Gyberg, Linköpings universitet

Opponent

Docent Nina Kilbrink, Karlstads universitet

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2022-06-02

Titel (se)

Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter

Den här avhandlingen undersöker hur tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter i förskolan. Avhandlingen undersöker också hur förskollärarrollen och konstruktionsaktiviteternas utformning påverkades av olika historiska och samhälleliga strukturer samt i mötet mellan forskning och praktik. Avhandlingen bygger på en aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare på två förskoleenheter. I syfte att utveckla den egna verksamheten genomförde gruppen tre olika konstruktionsaktiviteter som videofilmades och analyserades. Avhandlingens resultat pekar på att förskollärarna använde en rad olika teknikdidaktiska verktyg för att stötta barnen i sitt tekniklärande. Samtidigt visar resultatet att vissa barn fick betydligt större utrymme att påverka den problemlösning som skedde under aktiviteterna, medan andra barn inte hade lika stor möjlighet till en sådan påverkan. I denna process spelade både barnens snabbhet i att komma med förslag på lösningar och förskollärarnas bekräftelse av barnen en viktig roll. Resultatet pekar också på att förskollärarnas förgivettaganden om teknik, om barnen, om förskolan och om sin egen roll i aktiviteterna påverkade deras agerande. Studien visar även att utformningen av förskolans konstruktionsaktiviteter kan påverkas av både konstruktionsaktiviteternas förskolehistoria och teknikens genuskodning. Sammanfattningsvis pekar den här studien på att inta rollen som den aktive och guidande förskolläraren endast är det första steget om målet är att skapa konstruktionsaktiviteter som är så inkluderande som möjligt. Det gäller i förlängningen att som förskollärare reflektera över hur iscensättandet av dessa aktiviteter underlättar respektive begränsar barns olika handlingsutrymmen. Det handlar även om att förstå hur olika val påverkar de aktiviteter som iscensätts. Avhandlingen visar också att det kan finnas spänningsfält mellan forskaren och deltagarna i ett aktionsforskningsprojekt i förskolan. Det kan finnas maktstrukturer i mötet mellan forskare och deltagare som inte är helt enkla att hantera.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! 30% rabatt på fysiska konferensen, 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024
Digital temaföreläsning

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.
Läs mer & boka
Fsk
19 feb – 1 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev