Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter

Johan Boström har i sin avhandling undersökt hur tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter i förskolan.

Fakta
Disputation

2022-06-02

Titel (sv)

Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter

Författare

Johan Boström

Handledare

Professor Magnus Hultén, Linköpings universitet. Docent Per Gyberg, Linköpings universitet

Opponent

Docent Nina Kilbrink, Karlstads universitet

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Johan Boström

Svenskt abstrakt:

Den här avhandlingen undersöker hur tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter i förskolan. Avhandlingen undersöker också hur förskollärarrollen och konstruktionsaktiviteternas utformning påverkades av olika historiska och samhälleliga strukturer samt i mötet mellan forskning och praktik. Avhandlingen bygger på en aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare på två förskoleenheter. I syfte att utveckla den egna verksamheten genomförde gruppen tre olika konstruktionsaktiviteter som videofilmades och analyserades. Avhandlingens resultat pekar på att förskollärarna använde en rad olika teknikdidaktiska verktyg för att stötta barnen i sitt tekniklärande. Samtidigt visar resultatet att vissa barn fick betydligt större utrymme att påverka den problemlösning som skedde under aktiviteterna, medan andra barn inte hade lika stor möjlighet till en sådan påverkan. I denna process spelade både barnens snabbhet i att komma med förslag på lösningar och förskollärarnas bekräftelse av barnen en viktig roll. Resultatet pekar också på att förskollärarnas förgivettaganden om teknik, om barnen, om förskolan och om sin egen roll i aktiviteterna påverkade deras agerande. Studien visar även att utformningen av förskolans konstruktionsaktiviteter kan påverkas av både konstruktionsaktiviteternas förskolehistoria och teknikens genuskodning. Sammanfattningsvis pekar den här studien på att inta rollen som den aktive och guidande förskolläraren endast är det första steget om målet är att skapa konstruktionsaktiviteter som är så inkluderande som möjligt. Det gäller i förlängningen att som förskollärare reflektera över hur iscensättandet av dessa aktiviteter underlättar respektive begränsar barns olika handlingsutrymmen. Det handlar även om att förstå hur olika val påverkar de aktiviteter som iscensätts. Avhandlingen visar också att det kan finnas spänningsfält mellan forskaren och deltagarna i ett aktionsforskningsprojekt i förskolan. Det kan finnas maktstrukturer i mötet mellan forskare och deltagare som inte är helt enkla att hantera.

Sidan publicerades 2022-05-16 11:12 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2022-06-17 14:30 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.