Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

Fakta
Disputation

2008-10-04

Titel (sv)

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

Titel (eng)

Ensuring Literacy through

Författare

Ann-Katrin Swärd

Handledare

Professor Mats Myrberg, Stockholms universitet

Opponent

Reichenberg, Monica, Docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Enheten för lärande i vuxenliv, Göteborgs universitet

Institution

Specialpedagogiska institutionen

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Ann-Katrin Swärd

Svenskt abstrakt:

Den föreslagna teorin har grundats utifrån vad som händer, när några erfarna lärare och deras elever, i fyra olika lärandemiljöer, tillämpar Wittingmetoden i läspedagogiskt arbete. En Grounded Theory-studie syftar till, att utifrån ett valt fält, generera en teori om hur personerna i detta fält hanterar och löser sina problem, i detta fall läs- och skrivundervisning.

Syftet med föreliggande avhandling är att studera Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer, samt att analysera vad som i lärarnas undervisning och i elevernas lärande främjar en god läs- och skrivutveckling. Ett vidare syfte är att generera en teoretisk förståelse för hur lärare bidrar till elevers läs- och skrivutveckling. Genom att observera och analysera det lärande som pågår, begreppsliggörs lärares och elevers arbete med skriftspråklighet med hjälp av Grounded Theory.

Resultatet visar hur lärarna på ett systematiskt och strukturerat sätt arbetar med att säkerställa varje elevs läs- och skrivutveckling. Detta görs genom vad som här benämns medveten arrangering . Lärarna visar förmåga att anpassa sig till situationer, material, tid och rum utan att förlora de långsiktiga målen. De använder sig av och utvecklar tre kompetenser: jag , du , och vi vilka uttrycks genom dokumentation, reflektion och i nära samverkan med eleverna och deras familjer. Det diagnostiska arbetssätt som Wittingmetoden visade sig innehålla tillåter lärare att följa elevens läs- och skrivutveckling. Lärare, elever och läspedagogisk procedur visade sig vara i konstant samverkan. En annan viktig faktor var lärarnas etiska hållning och tro på varje elevs lärande. Wittingmetodens innehållsneutrala språkstrukturer och lärarkompetens kan ses som friskfaktorer i läspedagogiskt arbete, då dessa visade sig ha betydelse i ett (special) pedagogiskt förebyggande läs- och skrivarbete.

Sidan publicerades 2008-09-12 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 15:20 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser