Hoppa till sidinnehåll
Skolbibliotek

Att ta plats och göra skillnad: skolbibliotekariepraktiker i framgångsrika verksamheter

Publicerad:2022-05-24
Uppdaterad:2022-06-23

Hur skapar skolbibliotekarier professionell identitet? Det är en av frågorna som Ulrika Centerwall undersöker i sin avhandling.

Författare

Ulrika Centerwall

Handledare

Professor Jan Nolin, Högskolan i Borås. Cecilia Gärdén, Göteborgs universitet. Lill Langelotz, Högskolan i Borås

Opponent

Fredrik Hanell, Linköpings universitet

Disputerat vid

Högskolan i Borås

Disputationsdag

2022-06-10

Titel (se)

Att ta plats och göra skillnad: skolbibliotekariepraktiker i framgångsrika verksamheter

Titel (eng)

Claiming space and making a difference : a study of the school librarian practices that enable successful school libraries

Att ta plats och göra skillnad: skolbibliotekariepraktiker i framgångsrika verksamheter

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling bestående av fyra artiklar på engelska och en kappa på svenska. För avhandlingsstudien intervjuades 22 skolbibliotekarier som arbetade på framgångsrika skolbibliotek i svenska högstadie- och gymnasieskolor. Syftet med studien är att bidra till fördjupade kunskaper om skolbibliotekariers arbete för att skapa framgångsrika skolbiblioteksverksamheter och hur det kan förstås med hjälp av begreppet skolbibliotekariepraktiker. I delstudierna utforskas det jag benämner som studiens empiriska aspekter, det vill säga: skolbibliotekariers identitet och synlighet, skolbibliotekarien som pedagogisk resurs och arbetet med normkritiska perspektiv. Fyra empiriskt orienterade forskningsfrågor ledde fram till frågan: På vilka sätt bidrar skolbibliotekariepraktiker till skapandet av framgångsrika skolbibliotek? Fyra olika praktikteoretiska ansatser utgör de teoretiska utgångspunkterna för studien. Dessa ansatser kommer ur teorierna om performativitet (Butler 1997; 2006; 2011), infrastruktur (Star & Ruhleder 1996) och infrastruktur för lärande (Guribye 2005; Guribye och Lindström 2009) samt teorin om praktikarkitekturer (Kemmis et al. 2014). Avhandlingens titel Att ta plats och göra skillnad har kopplingar till studiens fem forskningsfrågor. Det rör sig för det första om skapandet av en performativ professionell identitet som skolbibliotekarie genom vilken en bibliotekarie framträder som syns, hörs, förändrar och gör skillnad. För det andra diskuteras sätt att ta plats kopplade till bibliotekets och bibliotekariens synlighet på skolan vilka skapas genom synliggörande och förespråkande. Bibliotekariens allt viktigare roll i klassrummen blir ett tredje sätt att ta plats där bibliotekarien fungerar som ett stöd för hela skolan genom undervisning, projektledning och skolutveckling. För det fjärde tar skolbibliotekarierna plats som drivande av skolans demokratiarbete. För det femte kan dessa sätt att skapa, driva fram och utveckla skolbiblioteksverksamhet begreppsliggöras som skolbibliotekariepraktiker. Genom analyserna framträder hur identitets- och relationsskapande, synliggörande och platstagande utgör viktiga delar i dessa praktiker.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör bland annat AI-litteracitet och kontextualiserad grammatikundervisning. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
6–7 feb 2024
Digital temaföreläsning

Bedömning, betyg och reviderade kursplaner

Skolportens digitala föreläsning med Anna Karlefjärd, för dig som vill lära dig mer om bedömning och betygssättning. Föreläsningen diskuterar och förklarar de förändringar som har skett gällande styrdokument och betygsprinciper, både i grundskolan och gymnasieskolan. Du får tydliga svar på dina frågor och en bra grund för bedömningsarbetet!
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
18 mar – 29 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev