Att (ut)bilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866-2016

Lina Spjut har i sin avhandling studerat svenskspråkiga folk- och grundskoleläroböcker i historia, geografi och samhällskunskap från Sverige och Finland åren 1866-2016.

Fakta
Disputation

2018-06-15

Titel (sv)

Att (ut)bilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866-2016

Författare

Lina Spjut

Handledare

Professor Christian Lundahl, Örebro universitet Professor Joakim Landahl, Örebro universitet

Opponent

Docent Samuel Edquist, Uppsala universitet

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Lina Spjut

Abstract in English:

In this comparative study, elementary school textbooks in history, geography and social science/civics from Sweden and Finland 1866 – 2016 are analysed and compared. The focus is textbooks’ expressions of imagined communities, identification and common history. The study has an asymmetric design, because the textbooks are all written in Swedish for pupils in a Swedish majority population in Sweden and a Finland-Swede minority population in Finland.

The aim is to contribute a deeper understanding of textbooks’ role in creating and teaching imagined communities. Research questions focus on how imagined communities are mediated in textbooks and results are compared between Sweden and Finland and over time, and on similarities and differences in offered communities expressed through concepts and use of history. The thesis also raises questions about how present needs affect textbooks’ interpretations of the past and what that signifies. Theory and method are inspired by Fairclough’s Critical Discourse Analysis. The theoretical framework is typologies of use of history, and the textbooks have been contextualised through the contexts of school, curricula, politics, minorities, language policies and history culture. The textbooks’ development over time, between contexts and between school subjects are compared at all levels throughout the study.

Results show that textbooks have had, and still have a role in creating and educating pupils into national and ethnical identities; this is seen over the entire period of time studied, though with different approaches according to the school subject and country. Even though ethnical and nationalistic narratives are more implicit today, they are still visible in current textbooks.

Sidan publicerades 2018-06-12 14:37 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-09-17 08:39 av Susanne Sawander


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen för att skydda sig och sin familj", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.

Många pusselbitar bakom lyckad skolstart

Kid är sex år och går första året på grundsärskolan i Ljungaverk i Ånge. Hans skolstart var mycket väl förberedd och det lade grunden för en positiv utveckling.

Bokrecension: Förändring i praktiken

Att skapa en skolkultur med elevcentrerat professionellt lärande är bland det viktigaste en skolledare kan göra – men också bland det svåraste. Boken tydliggör både komplexiteten och hur den kan hanteras, skriver Peter Fowelin i en recension av boken Leda professionellt lärande – utifrån adaptiv kompetens av Deidre Le Fevre, m.fl.

”Spaningar” – den perfekta utomhusverksamheten

Under pandemin har många förskolor flyttat alltmer av verksamheten utomhus. På Skorstenen i Råcksta har det påverkat pedagogiken i grunden.

Flimmer kan hjälpa barn som har svårt att läsa

”Myrornas krig” kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, visar en ny svensk-norsk studie. ”Det visuella bruset kan jämföras med att ge barnen ett par glasögon. Effekten på läsning och minne är omedelbar,” säger en lektor i pedagogik.