Hoppa till sidinnehåll
Flerspråkighet

Att utveckla algebraiskt tänkande genom lärandeverksamhet: En undervisningsutvecklande studie i flerspråkiga klasser i grundskolans tidigaste årskurser

Publicerad:2021-03-30
Uppdaterad:2021-09-02

Vad i elevers lärandehandlingar och erfaranden indikerar tecken på algebraiskt tänkande? Det är en av frågorna som Helena Eriksson undersöker i sin avhandling.

Författare

Helena Eriksson

Handledare

Docent Lovisa Sumpter, Stockholms universitet Professor Inger Eriksson, Stockholms universitet

Opponent

Docent Yvonna Liljekvist, Karlstads universitet

Disputerat vid

Stockholms universitet

Disputationsdag

2021-04-09

Titel (se)

Att utveckla algebraiskt tänkande genom lärandeverksamhet: En undervisningsutvecklande studie i flerspråkiga klasser i grundskolans tidigaste årskurser

Titel (eng)

Developing algebraic thinking through learning activity : A study of practice developmental teaching in multilingual classes in lower school grades

Institution

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Developing algebraic thinking through learning activity : A study of practice developmental teaching in multilingual classes in lower school grades

The aim of this thesis is to develop and explore teaching possible to promote algebraic thinking together with young, multilingual students six to twelve years old. One underlying assumption for the aim is that algebraic thinking can be developed by students participating in learning activities that are characterized by collective mathematical reasoning on relations between quantities of positive whole and rational numbers. Two overall research questions support this work: (1) What in students work indicate algebraic thinking identified in learning activities and as experiences of algebraic thinking? (2) How can learning models manifest in learning activity, in what ways do learning models change and enhance, and which characteristics of learning actions are enabled?

Data was produced by interviews and from research lessons with students in lower grades in a multilingual Swedish school. The research lessons were focused on learning activity as suggested by Davydov (1990, 2008/1986), aimed at developing theoretical thinking – here algebraic thinking. They were staged in two research projects conducted as networks of learning studies. In these learning studies, the group of teachers iteratively designed and revised learning activities whereby the students could identify mathematical knowledge and collectively solve mathematical problems.

The findings in the articles signal that learning models were developed as rudimentary, preliminary, prototypical and finally symbolic. Rudimentary models were grounded in algebraic thinking when the students analysed problem situations and identified the problem. Preliminary and prototypical models were developed by initiating and formalising actions understood as algebraic thinking. Different tools were initiated by the students and the teachers. These tools were formalised by the students. The students used algebraic symbols and line-segments to think together when comparing different quantities (Article 2). They carried out operations using unknown quantities when reflecting on additive and multiplicative relationships (Article 3). The students also used algebraic symbols to reflect on subtraction as non-commutative (Article 3). The different tools they used interacted on different levels of generalisation (Article 1). Algebraic thinking grounded the students reflections but interacted with, for example, fractional thinking in their arguments during the development of their learning models (Article 4). The different ways of thinking interacted in arguments when developing the rudimentary, the preliminary and the prototypical models. However, in the conclusion of their collective reasoning and in the development of the symbolic learning models, these different ways of thinking were intertwined in the same arguments (Article 4).

As a conclusion, the four articles signal that learning models including algebraic symbols developed in a learning activity can be used by newly-arrived immigrant students to reflect on structures of numbers.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev