Att utveckla mellanstadieelevers kritiska och temporala tänkande: En lärandeverksamhetsteoretisk studie rörande hållbar utveckling

Henning Bengtsson har undersökt en undervisningspraktik om hållbar utveckling och vad som kan stödja ett gemensamt arbete mellan lärare och elever i årskurs 4.

Fakta
Disputation

2021-04-30

Titel (sv)

Att utveckla mellanstadieelevers kritiska och temporala tänkande: En lärandeverksamhetsteoretisk studie rörande hållbar utveckling

Titel (eng)

Developing the critical and temporal thinking of middle school students : A study on learning activity theory in relation to sustainable development

Författare

Henning Bengtsson

Handledare

Professor Inger Eriksson, Stockholms universitet Professor Cecilia Lundholm, Stockholms universitet

Opponent

Professor Johan Öhman, Örebro universitet

Institution

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Henning Bengtsson

Abstract in English:

The aim of the study is to investigate what critical and temporal thinking can mean for younger students (aged 9-10) that requires the adoption of various perspectives in the context of sustainable urban planning, and how such knowing can be orchestrated in joint theoretical exploration work. A particular area of interest is the concept of contradictions (as used in activity theory) as a potential didactic tool for the subject, i.e. in what way it can be a driver for students and teachers to jointly identify problems, explore knowledge content with different tools (learning models) and discuss possible creative solutions to environmental and sustainability issues.

This study used the learning study research approach. In collaboration with teachers, lessons were designed, analysed and evaluated to extract knowledge through the iterative process that characterises this approach. The design of the research lessons was structured in accordance with Davydov’s theory of learning activity. The students’ experiences were analysed phenomenographically and the analysis of the lessons was guided by Engeström and Sannino’s conceptual tools for how contradictions can manifest themselves (such as in dilemmas, conflicts and double-binds).

The results of the study include phenomenographical descriptions of what it means to know how to use a natural site for sustainable urban planning, and what critical aspects students need to be able to discern in order to be competent to participate in such a practice. The results also show that the way contradictions are manifested in joint work (involving teachers and students) affects the form of practice that develops and the opportunities for students to jointly make the problem their own and explore the complexity of sustainable urban planning using mediating tools (learning models).

The discussion highlights how the results of the study can be used as tools for designing, implementing and evaluating teaching, and, more broadly, the results are reflected in ways in which the task used in the research lessons can be developed.

Sidan publicerades 2021-04-14 13:51 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-10-25 16:30 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Tvärdisciplinär studie om lärande för hållbar utveckling

Anna Mogren har forskat om vilka grundläggande förutsättningar som behövs i en organisation och i ett ledarskap för att skapa lärande för hållbar utveckling. En av de avgörande principerna är en gemensam pedagogisk idé.

Undervisning i naturen väcker elevers intresse för växter och miljöfrågor

Elever som får vara i ute i naturen får ett ökat intresse för träd och växter och ett större engagemang för miljöfrågor. Det visar Margaretha Häggströms forskning om barns relationer till skogsmiljöer.

Skolbibliotek Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som arbetar med eller i skolbibliotek från förskoleklass till gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten. Bjud med din rektor på webbkonferenser utan kostnad!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!