Dela:

Att utveckla undervisning och lärande i högre utbildning i Mozambique. En studie om pedagogisk utveckling vid Eduardo Mondlane universitetet

Forskaren Marta Mendonca har undersökt pedagogisk utveckling vid Eduardo Mondlane universitetet i Mozambique.

Fakta
Disputation

2014-10-30

Titel (sv)

Att utveckla undervisning och lärande i högre utbildning i Mozambique. En studie om pedagogisk utveckling vid Eduardo Mondlane universitetet

Titel (eng)

Developing Teaching and Learning in Mozambican Higher Education. A study of the Pedagogical Development Process at Eduardo Mondlane University

Författare

Marta Mendonca

Handledare

Professor Gun-Marie Frånberg, Umeå universitet, Universitetslektor Oleg Popov, Umeå universitet

Opponent

Professor emeritus Staf Callewaert, University of Copenhagen

Institution

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs avhandlingen här

Abstract in English:

This thesis analyses the implementation of a student-centred learning approach at the Eduardo Mondlane University (UEM), in the context of the current curricular reform. The main objective of the thesis is to gain understanding of the implementation of a student-centred learning approach and how the innovation is related to the acquisition of teachers’ pedagogical competence at the above mentioned university. A sociocultural approach and more specifically Cultural Historical Activity Theory is used as a theoretical framework given that it provides a view of learning as a context based social activity. A qualitative approach based on document analysis, classroom observations and semi-structured interviews with different actors in the process of teaching, learning and teacher training was used. The findings of the three studies carried out and presented in four articles in the thesis show that the lecturers do not feel ownership of the curriculum reform introducing the new pedagogical approach, and revealed a conflict of interests in the process of implementation of the reform. Students appear to be unclear about the significance of the new approach and they cannot judge if it is correctly implemented. Contextual factors such as a high number of students in the classroom, poor infrastructure and inadequate access to educational resources also affect the students’ performance in their learning. The university teachers expressed a need for training and the creation of adequate material conditions in order to be able to apply the innovations. However, signs of positive attitudes towards this approach were also revealed by the informants, which demonstrates the existing potential of the reform. It was found that the role of the teacher is crucial in making students active, motivated and self-regulated. Moreover, the students’ active learning depends on several factors, such as contextual, social and psychological aspects of the process. In relation to the acquisition of teachers’ pedagogical competence, a comparative study of the official documents of Eduardo Mondlane University and Umeå University explicitly shows a focus on the development of pedagogical competence for all categories of teachers. However, due to significant differences in historical pre-conditions, cultural contexts and educational artefacts the findings revealed many differences in the corresponding collective activity systems. In conclusion, the thesis indicates that the implementation of student-centred learning at UEM depends on the availability of good educational infrastructure and also the development of human resources. Furthermore, less hierarchical communication at the university could accelerate the process.

Sidan publicerades 2014-11-05 14:27 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2014-12-05 15:34 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Så undervisar matematiklärare på universitetet

Forskaren Olov Viirman har undersökt hur universitetslärare i matematik undervisar om ett specifikt begrepp. "Det överraskade mig att det fanns så stora skillnader i vad lärarna gör och vad studenterna därigenom får med sig från undervisningen", säger han.

Undervisning om demokrati brister i Sydafrikanska skolor

Lärarna i sydafrikanska skolor saknar fortbildning när det gäller demokrati och elevinflytande. Det ledet till brister i undervisningen och kan på sikt försvåra demokratiseringen i samhället.Det konstaterar Getahun Abraham i avhandlingen Education for Democracy? Life Orientation: Lessons on Leadership Qualities and Voting in South African Comprehensive Schools .

Ingen yrkesutbildning att tala om i Tanzanias skolor

Tanken var att alla elever skulle lära sig ett yrke i primärskolan, för att kunna försörja sig när de gick ut. Men så blev det inte, säger forskaren Gunilla Höjlund. Eftersom lärarna är kvinnor- och de bestämmer lektionsinnehållet - kom yrkesutbildningen att fokusera på hushållsgöromål. Däremot visar det sig att möjligheterna att lära sig ett yrke var bättre i den informella ekonomin.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.