Avslut och fortsättning: En studie om övergången från introduktionsprogrammet språkintroduktion till nationellt program vid gymnasieskolan

Åsa Bjuhr vill med sin forskning ge fördjupad kunskap om elevers övergång från språkintroduktion till nationellt program vid gymnasieskolan.

Fakta
Disputation

2019-09-13

Titel (sv)

Avslut och fortsättning: En studie om övergången från introduktionsprogrammet språkintroduktion till nationellt program vid gymnasieskolan

Titel (eng)

Conclusion and continuation : a study of the transition from the language introduction programme to a nationalprogramme at upper secondary school

Författare

Åsa Bjuhr

Handledare

Stefan Lundström, Luleå tekniska universitet

Opponent

Professor Christina, Hedman Stockholms universitet

Lärosäte

Luleå tekniska universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Åsa Bjuhr

Abstract in English:

This thesis highlights elements of the schooling for newly arrived students aged 16-19 within the Swedish school system in six different municipalities, where the transition between the language introduction programme and national programme at upper secondary school is central. The main purpose is to provide knowledge of pupils’ experiences of the aforementioned transition. In this thesis, the concept of transition has a broader and more abstract meaning than just the actual move from one activity to another, and the thesis also focuses on the time spent in the language introduction programme and the first months in a national program at upper secondary school.

Three studies are included in this thesis, where discourse analysis, curriculum theory and organizational theory of the school are used as a theoretical framework. The first study is an analysis of syllabuses from 1980 to 2011 for the subject Swedish as a second language within primary and secondary schools. The second is a study that interviews teachers in the language introduction programme, and the third study is based on interviews with pupils who have studied language introduction programme, but at the time of the interviews were studying in their first semester on a national programme.

The analyses show that the transition is governed by curriculum and regulations that teachers and students must adhere to. The teachers carry out their everyday work on the basis of curriculum and regulations, such as the Education Act, but also on the basis of the individual school’s organization. From an organizational perspective, this gives teachers limited personal room for manoeuvre. It also appears that the choice of national programmes and other choices that students can make within the framework of their schooling are sometimes obvious to the students and made by the students themselves. Nevertheless, other times teachers and study counsellors make the choices without the students’ knowledge. An additional result shows that the students say they experience a discrepancy when it comes to teaching of the various school subjects in the language introduction programme and the national programme at upper secondary school. The linguistic support that the students received during the time at the language introduction programme is not perceived by the students to be at the same level as the national programme. A development of linguistic support in various subjects within the national programme could, from a didactic perspective, lead to a less abrupt transition for the students.

Sidan publicerades 2019-09-02 17:06 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-10-01 15:02 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Svårigheter med Matematiklyftet

Veronica Sülau har forskat om vad som händer när ett nationellt kompetensutvecklingsprogram som Matematiklyftet landar i verkligheten. Nu har hennes avhandling valts ut av lärarpanelen som Skolportens favorit.

Krönika: Tiga är silver – tala är guld

När rektor lägger fram nya funderingar på arbetssätt är tiga silver och tala är guld. Det skriver Skolportens gästkrönikör Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare.

Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för Samverkan för bästa skola, digitaliserat skolan, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt? Dessa frågor ställde sig lärarna, skolledarna och kommunledningen och gav i uppdrag till Ifous, att i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh, genomföra en fördjupad nulägesanalys. (pdf)

The community programme coaching autistic pupils, their parents and teachers at mainstream Hong Kong schools

Number of pupils with autism spectrum disorders in mainstream public schools is up from 2,050 in 2010 to 8,710 in 2018. One programme is helping teachers, carers and students to adapt.

Konflikt på jobbet? Så löser du den bäst

En konflikt är beviset på att något nytt är på gång. Och det kan leda till något bra. För utan konflikt – ingen utveckling.