Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan

Malin Nilsen undersöker  vilka typer av aktiviteter som utvecklas när förskolebarn och deras lärare interagerar med datorplattor och appar, hur de olika teknologierna används och vilka pedagogiska och samhälleliga implikationer användningen får.

Fakta
Disputation

2018-11-09

Titel (sv)

Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan

Författare

Malin Nilsen

Handledare

Professor Niklas Pramling, Göteborgs universitet Mona Lundin, Göteborgs universitet Cecilia Wallerstedt, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Eva Brooks, Aalborg universitet

Institution

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Malin Nilsen

Svenskt abstrakt:

Skolporten

Sidan publicerades 2018-10-23 13:26 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-04-04 10:57 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser