Barns tidiga skolskrivande: Emergent disciplinary literacy, elevtextens dialogism och skrivundervisning som diskurspraktiker

Oscar Björk vill med sin forskning bidra med kunskap om vad som kännetecknar tidigt skolskrivande och hur detta kan förstås som diskurspraktiker.

Fakta
Disputation

2023-06-09

Titel (sv)

Barns tidiga skolskrivande: Emergent disciplinary literacy, elevtextens dialogism och skrivundervisning som diskurspraktiker

Författare

Oscar Björk

Handledare

Professor Jenny Folkeryd, Uppsala universitet

Opponent

Professor Randi Solheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Institution

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

While writing instructional practices concerning older students have been researched and practiced in numerous ways throughout the 20th century, the primary school years (ages 5-7) have not been as focused. Recent decades have, however, seen a growing interest in L1 and writing instruction in primary school years, a movement of which this thesis is part. The purpose of the thesis in Didaktik is to add knowledge on what characterizes early school writing and how it may be understood as discourse practices. The theoretical framework of the thesis builds on a Hallidayan social semiotic notion of language (Halliday & Matthiessen, 2014), a Bakhtinian understanding of texts as dialogic (Bakhtin, 1981), and a didactically based receptionist perspective on the meeting between text/prompt and student (Liberg, 2001). Further theoretical concepts drawn on are the notion of disciplinary literacy (Shanahan & Shanahan, 2012) and Fairclough’s (2003) Critical Discourse Analysis (CDA). The methodological framework consists of analytical tools inspired by Systemic Functional Grammar, Bakhtin’s dialogism and CDA. The thesis includes four papers building on texts written by students in primary school years, video-observations of writing instructional practices, and teacher interviews. The results show that students in primary school years may construe texts using a significant variety of linguistic resources, which can be related to more advanced ways of writing, showing signs of what is discussed as emergent disciplinary literacies. The thesis further shows examples of heteroglossia through the multifaceted texts construed by students concerning specific writing tasks, and textual dialogism through both intertextuality and interdiscursivity. It is also demonstrated how a CDA perspective on writing instruction can enable a deeper understanding of how power operates in and behind discourse in early school years. From these results I argue that primary school writing can be a hotbed for the cultivation of disciplinary literacies, and for awareness of the significance of the dialogic relationship between texts and children’s experiences in early school writing instruction. Finally, I argue that the L1 subject can be a subject for democracy in its own right, not least by showing how social purposes of writing can be fulfilled in different ways and by highlighting (and challenging) dominant linguistic practices, such as disciplinary literacy practices. I further argue that L1 as a subject of democracy entails understanding how power permeates the primary school writing classroom, shaping (constraints of) what is possible to say, do and be. 

Sidan publicerades 2023-05-23 16:18 av Susanne Sawander


Relaterat

Lässvårigheter hos tvåspråkiga elever

Det är viktigt att identifiera lässvårigheter hos tvåspråkiga elever, annars riskerar de att inte få rätt hjälp, visar Baran Johansson i sin avhandling.

Svenskämnet kan spela större roll för kritiskt förhållningssätt

Elevernas inre process, att kritiskt tänka vidare om texten, hinner man inte riktigt med i gymnasieskolans svenskundervisning. Det menar Ulrika Németh som har forskat om svenskämnet och elevers kritiska förhållningssätt.

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk! Delta på plats i Stockholm 12–13 oktober, eller se inspelade föreläsningar via vår webbkonferens mellan 19 okt–16 nov. Boka din plats till lägsta pris idag!

Skolbibliotek

Välkommen till årets konferens för dig som leder eller arbetar i skolbibliotek. Ta del av den senaste forskningen, få fördjupning, verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 25–26 april eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 2–23 maj. JUST NU! Sista-minuten-erbjudande. Ange bokningskoden KAMPANJ15 vid bokning och få 15% rabatt.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser