Becomings of Swedish secondary sexuality education: Enactments in natural science subjects and interdisciplinary teaching about pornography

Sara Planting-Bergloo  har i sin avhandling undersökt hur sexualundervisning ser ut på högstadiet och gymnasiet.

Fakta
Disputation

2023-03-27

Titel (eng)

Becomings of Swedish secondary sexuality education: Enactments in natural science subjects and interdisciplinary teaching about pornography

Författare

Sara Planting-Bergloo

Handledare

Docent Auli Orlander Arvola, Stockholms universitet Docent Britt Jakobson, Stockholms universitet

Opponent

Professor EJ Renold, Cardiff University, UK

Institution

Institutionen för ämnesdidaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

This thesis is about Swedish secondary sexuality education with a particular focus on the becomings of natural science and pornography education. Recent scrutiny of the knowledge area has stressed the need for teaching to include student perspectives, cover more than mere medical and biological knowledge, and be more affirmative. Accordingly, the main aim of this thesis has been to investigate the becomings of lower and upper secondary sexuality education with a practice-based approach. A second aim has been to explore how the onto-epistemological framing could contribute to new understandings of what sexuality education could be and to make proposals for the teaching and learning of the knowledge area. Here, the theoretical positions offered by Karen Barad and Donna Haraway were used in analysis of teacher and student discussions on various phenomena related to sex and sexuality. The four studies forming the basis of this thesis further build upon engagements with four different schools—two lower and upper secondary settings, respectively. Data were produced through notes and audio recordings where the teachers discussed the construction of sexuality education, or from actual teaching in a class and student interviews. Study I engages with the teaching of genital anatomy and upper secondary students’ notions of virginity. The results suggest that teaching should engage with a variety of perspectives, for example, traditions, norms, and values with regard to virginity. Study II focuses on upper secondary student engagements with contraceptive methods, in particular, the use of hormonal contraception and a mobile phone contraceptive application. The results show the need for teaching to problematise possible side effects of various contraceptive methods, and contraceptive responsibility. Study III breaks with the natural science framing and engages with an interdisciplinary teacher collaboration concerning education about pornography. The topic came into being as somewhat troublesome, having had too great a focus on the teaching, and it is therefore suggested that the topic be part of a wider context addressing gender equality, relationships, sexuality, communication, and consent. Study IV returns to the teaching of natural science sexuality education, but from a more general perspective. In this study, the teachers found ways to invite students to be part of the unfolding of the teaching and to challenge heterosexual and sex-negative premises common in sexuality education in Sweden and worldwide. Overall, in the four studies, sexuality education was enacted as a highly relational and explorative practice. Encounters with primarily the material world, but also time and space, further made teaching more student centred. It is suggested that sexuality education moreover not only be taught as a medical and biological phenomenon, but also in entanglement with perspectives on culture, religion, history, tradition, and societal norms.

Sidan publicerades 2023-03-13 15:28 av Susanne Sawander


Relaterat

Olika villkor för fysisk aktivitet hos unga med autism

Barn och unga med autism behöver få sina individspecifika villkor tillgodosedda för att vilja och kunna delta i fysiska aktiviteter såväl i skolan som på fritiden. Det visar Susann Arnells forskning.

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang, Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som skolan, däribland elevhälsan, behöver jobba ännu mer med, menar Kristina Carlén som forskat om faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa.

TEMA: Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer Webbkonferens

Ta del av två digitala föreläsningar med temat Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer. Titta när det passar dig under en femveckorsperiod.

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer