Beyond Moral Teaching: Financial Literacy as Citizenship Education

I sin avhandling diskuterar Mattias Björklund vad privatekonomi som skolämne är, vad det blir, och vad det skulle kunna vara när privatekonomi undervisas inom ramen för gymnasiets samhällskunskapsämne.

Fakta
Disputation

2021-11-19

Titel (eng)

Beyond Moral Teaching: Financial Literacy as Citizenship Education

Författare

Mattias Björklund

Handledare

Professor Niklas Jakobsson, Karlstads universitet Martin Kristiansson, Karlstads universitet Docent Johan Sandahl, Stockholms universitet

Opponent

Associate professor Jan Löfström, University of Turku

Lärosäte

Karlstads universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

This thesis explores what financial literacy is, what financial literacy becomes and what financial literacy could become within the context of a citizenship education such as the Swedish upper secondary subject of social studies.  Financial literacy does not intuitively converge with social sciences which leaves social studies teachers to both teach and realise financial literacy. Thus, teachers become co-creators of financial literacy as a school subject. This thesis explores this process via two different studies resulting in four research articles. In the first study, semi-structured interviews – analysed through PCK – are used to explore the perceptions of Swedish social studies teachers in upper secondary school regarding financial literacy teaching and learning. The findings include differences between experienced and novice teachers regarding which content knowledge and pedagogical approaches they use. However, all teachers express difficulties fitting financial literacy into social studies, mainly due to a perception of financial literacy primarily being a private matter, along with the unclear relationship between financial and societal issues. The second study is designed as a financial literacy teaching intervention. Students’ views on a financial dilemma are analysed using citizenship conceptions and threshold concepts. The findings are used to discuss design principles for financial literacy teaching. Salient conclusions in the thesis include citizenship education being able to frame financial literacy and provide epistemic features which can make financial literacy more teachable and learnable. It is hoped that the results from this thesis can inform future financial literacy teaching design as well as policy discussion related to financial literacy teaching and learning contextualised with another subject, especially citizenship education. Financial literacy is a topic in social studies in upper secondary school in Sweden. However, financial literacy is not a defined discipline, nor has it any clear educational aim. Even though Swedish social studies teachers lack formal financial training they become co-creators of financial literacy as school subject. This thesis explores what financial literacy is, what financial literacy becomes and what financial literacy could become when taught as citizenship education. The first study investigates how teachers perceive and realise their financial literacy teaching. The second study explores possible ways to elaborate financial literacy teaching and thereby a feasible convergence between financial literacy and citizenship education. The findings suggest that financial literacy teaching and learning can benefit from utilising epistemic means from citizenship education. Thereby, students can be invited to explore financial and societal systems and to discuss financial issues as both individuals and citizens.

Sidan publicerades 2021-11-05 09:24 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2021-11-11 12:26 av Susanne Sawander


Relaterat

Utformning av illustrationen stor betydelse för elevers lärande

Utformningen av illustrationer, som exempelvis modeller, grafer och diagram, har stor betydelse för elevernas lärande. Ann-Sofie Jägerskog har forskat om sambandet mellan visuella representationer, vad eleverna förstår och vad som sker i klassrum.

Inga debatter i elitskolans klassrum

På den elitpräglade gymnasieskolan är kritiska elever inte önskvärda. Janna Lundbergs forskning belyser en gymnasieskola där elever fostras till överordning och passivt lydande.

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som undervisar i engelska på högstadiet och gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten.

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet. Ta del av åtta föreläsningar om bland annat vetenskapligt skrivande, språkstörning och litteraturläsning i praktiken. Välkommen!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Forskning: Fokus på bedömning gör läsundervisning mer fyrkantig

Svensklärare begränsas i sin läsundervisning av matriser, kunskapskrav och prov, enligt en ny doktorsavhandling om pedagogiskt arbete.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.