Bilingual Language Switching and Executive Functions

Jussi Jylkkä visar att tvåspråkighet inte är associerad med fördelar i kognitiv kontroll. Tidigare forskning har antytt att tvåspråkiga presterar bättre på komplexa uppgifter som kräver kognitiv kontroll.

Fakta
Disputation

2017-12-15

Titel (eng)

Bilingual Language Switching and Executive Functions

Författare

Jussi Jylkkä

Handledare

Minna Lehtonen, Helsingfors universitet Matti Laine, Åbo Akademi

Opponent

Professor Kenneth Paap, San Francisco State University

Lärosäte

Åbo Akademi

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Jussi Jylkkä

Svenskt abstrakt:

Denna doktorsavhandling visar att tvåspråkighet inte är associerad med fördelar i kognitiv kontroll. Tidigare forskning har antytt att tvåspråkiga presterar bättre på komplexa uppgifter som kräver kognitiv kontroll (s.k. exekutiva funktioner). Detta har lett till hypotesen om det exekutiva försprånget hos tvåspråkiga (EFT). Försprånget antas uppstå som en följd av den kontinuerliga träningen som tvåspråkiga individer får genom språkbyten eller inhiberingen av det språk som inte används för tillfället. Nya metaanalyser har dock ifrågasatt denna hypotes.

I sin doktorsavhandling har Jylkkä forskat i de antaganden som ligger bakom EFT och deras samstämmighet med experimentell evidens. EFT antar att språkbytena engagerar exekutiva funktioner, och att exekutiva funktioner kan tränas genom att belasta dem.

Jylkkä presenterar fyra studier där han undersökt sambandet mellan språkbytena och exekutiva funktioner hos tvåspråkiga. Här testades ifall större antal vardagliga språkbyten är relaterade till bättre exekutiva testprestationer, och ifall nivån av exekutiva förmågor predicerar flexibiliteten av språkbyten i datoriserade test i laboratoriet.

EFT och dess bakomliggande antaganden fick inte stöd här. Förekomsten av vardagliga språkbyten var inte relaterad till nivån av exekutiva funktioner och det fanns inga konsistenta samband mellan flexibiliteten av språkbytena i laboratoriet och prestationer på exekutiva test. Dessa fynd tyder på att språkbytena inte fungerar som en exekutiv träningsform och att språkbyten inte engagerar exekutiva mekanismer. Resultaten indikerar att språkbytena bygger på specifika kognitiva mekanismer inom språksystemet. Grundantagandena i EFT verkar således inte stämma, vilket kan förklara varför det inte finns konsistent evidens för EFT.

Sidan publicerades 2017-12-12 13:23 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-02-15 14:17 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats