Bilingual Language Switching and Executive Functions

Jussi Jylkkä visar att tvåspråkighet inte är associerad med fördelar i kognitiv kontroll. Tidigare forskning har antytt att tvåspråkiga presterar bättre på komplexa uppgifter som kräver kognitiv kontroll.

Fakta
Disputation

2017-12-15

Titel (eng)

Bilingual Language Switching and Executive Functions

Författare

Jussi Jylkkä

Handledare

Minna Lehtonen, Helsingfors universitet Matti Laine, Åbo Akademi

Opponent

Professor Kenneth Paap, San Francisco State University

Lärosäte

Åbo Akademi

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Jussi Jylkkä

Svenskt abstrakt:

Denna doktorsavhandling visar att tvåspråkighet inte är associerad med fördelar i kognitiv kontroll. Tidigare forskning har antytt att tvåspråkiga presterar bättre på komplexa uppgifter som kräver kognitiv kontroll (s.k. exekutiva funktioner). Detta har lett till hypotesen om det exekutiva försprånget hos tvåspråkiga (EFT). Försprånget antas uppstå som en följd av den kontinuerliga träningen som tvåspråkiga individer får genom språkbyten eller inhiberingen av det språk som inte används för tillfället. Nya metaanalyser har dock ifrågasatt denna hypotes.

I sin doktorsavhandling har Jylkkä forskat i de antaganden som ligger bakom EFT och deras samstämmighet med experimentell evidens. EFT antar att språkbytena engagerar exekutiva funktioner, och att exekutiva funktioner kan tränas genom att belasta dem.

Jylkkä presenterar fyra studier där han undersökt sambandet mellan språkbytena och exekutiva funktioner hos tvåspråkiga. Här testades ifall större antal vardagliga språkbyten är relaterade till bättre exekutiva testprestationer, och ifall nivån av exekutiva förmågor predicerar flexibiliteten av språkbyten i datoriserade test i laboratoriet.

EFT och dess bakomliggande antaganden fick inte stöd här. Förekomsten av vardagliga språkbyten var inte relaterad till nivån av exekutiva funktioner och det fanns inga konsistenta samband mellan flexibiliteten av språkbytena i laboratoriet och prestationer på exekutiva test. Dessa fynd tyder på att språkbytena inte fungerar som en exekutiv träningsform och att språkbyten inte engagerar exekutiva mekanismer. Resultaten indikerar att språkbytena bygger på specifika kognitiva mekanismer inom språksystemet. Grundantagandena i EFT verkar således inte stämma, vilket kan förklara varför det inte finns konsistent evidens för EFT.

Sidan publicerades 2017-12-12 13:23 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-02-15 14:17 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Oro för att inte passa in kan ge unga smärta i kroppen

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.

Hur stor är risken att barn med adhd även drabbas av andra sjukdomar?

Löper barn med adhd större risk att utveckla andra sjukdomar som vuxna? Den frågeställningen har Henrik Larsson, forskare vid Örebro universitet fått en halv miljon kronor för att studera.

Oetiskt forskningsprojekt på Mittuniversitet

Ett forskningsprojekt på Mittuniversitet i Östersund går långt över gränsen för vad som är etiskt acceptabelt, menar Centrala etikprövningsnämnden- som trots det inte kan stoppa studien.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats