Brain-based teaching. Behavioral and neuro-cognitive evidence for the power of test-enhanced learning

Ett flertal studier inom kognitiv psykologi har påvisat att det är en god inlärningsmetod att testa sig i början vid varje ny inlärning, vilket inom vetenskapen kallas för test-effekten. Trots att flera vetenskapliga beteendestudier på test-effekten har publicerats så råder det brist på studier från verkliga klassrumsmiljöer. – Här pratar vi istället om att använda prov inledningsvis för att stärka lärandeprocessen. Prov för bedömning, och prov för inlärning, är två helt olika saker och skillnaderna kan inte nog understrykas, säger Carola Wiklund-Hörnqvist.

Fakta
Disputation

2014-12-15

Titel (eng)

Brain-based teaching. Behavioral and neuro-cognitive evidence for the power of test-enhanced learning

Författare

Carola Wiklund-Hörnqvist

Handledare

Bert Jonsson, Lars Nyberg, Linnea Karlsson

Opponent

Jeffrey D. Karpicke, Department of Psychological Sciences, Purdue University, USA

Institution

Institutionen för psykologi

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs avhandlingen här (pdf)
Läs pressmeddelande här
Läs Skolportens intervju med Carola Wiklund-Hörnqvist
Läs Skolvärldens artikel här

Abstract in English:

A primary goal of education is the acquisition of durable knowledge which challenges the use of efficient pedagogical methods of how to best facilitate learning. Research in cognitive psychology has demonstrated that repeated testing during the learning phase improves performance on later retention tests compared to restudy of material. This empirical phenomenon is called the testing effect. The testing effect has shown to be robust across different kinds of material and when compared to different pedagogical methods. Despite the extensive number of published papers on the testing effect, the majority of the studies have been conducted in the laboratory. More specific, few studies have examined the testing effect in authentic settings when using course material during the progress of a course. Further, few studies have investigated the beneficial effects with test-enhanced learning by the use of neuroimaging methods (e.g. fMRI). The aim with the thesis was to investigate the effects of test-enhanced learning in an authentic educational context and how this is related to individual differences in working memory capacity (Study I and II) as well as changes in brain activity involved in successful repeated testing and long term retention (Study III).

In study I, we examined whether repeated testing with feedback benefitted learning compared to rereading of introductory psychology key concepts in a sample of undergraduate students. The results revealed that repeated testing with feedback was superior compared to rereading both immediate after practice and at longer delays. The effect of repeated testing was beneficial for students irrespectively of WMC. In Study II, we investigated test-enhanced learning in relation to the encoding variability hypothesis for the learning of mathematics in a sample of fifth-grade children. Learning was examined in relation to both practiced and transfer tasks. No differences were found for the practiced tasks. Regarding the transfer tasks, the results gave support for the encoding variability hypothesis, but only at the immediate test. In contrast, when we followed up the durability of learning across time, the results showed that taking the same questions over and over again during the intervention resulted in better performance across time compared to variable encoding. Individual differences in WMC predicted performance on the transfer tasks, but only at the immediate test, regardless of group.

Together, the results from Study I and Study II clearly indicate that testenhanced learning is effective in authentic settings, across age-groups and also produces transfer. Integrate current findings from cognitive science, in terms of test-enhanced learning, by the use of authentic materials and assessments relevant for educational goals can be rather easily done with vi computer based tasks. The observed influence of individual differences in WMC between the studies warrant further study of its specific contribution to be able to optimize the learning procedure.

In Study III, we tested the complementary hypothesis regarding the mechanisms behind memory retrieval. Recurrent retrieval may be efficient because it induces representational consistency or, alternatively, because it induces representational variability – the altering or adding of underlying representations as a function of successful repeated retrieval. A cluster in right superior parietal cortex was identified as important for items successfully repeatedly retrieved Day 1, and also correctly remembered Day 7, compared to those successfully repeatedly retrieved Day 1 but forgotten Day 7. Representational similarity analysis in this region gave support for the theoretical explanations that emphasis semantic elaboration.

Sidan publicerades 2014-12-12 14:25 av
Sidan uppdaterades 2015-02-20 13:43 av


Relaterat

Interaktionen – lärandets moder

Ali Reza Majlesi har skrivit en avhandling om hur lärandesituationen ser ut i ett SFI-klassrum, där inte alla har tillgång till ett gemensamt språk.

Ängslan och oro ger höga betyg

Att vara begåvad och samvetsgrann är viktiga faktorer för höga betyg. Men även elever som drivs av ångest och oro får höga betyg, visar en ny studie.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

”Ja bare skrivar som e låter”: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

I Anna Greggas Bäckströms avhandling ""Ja bare skrivar som e låter": En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Mikael Hallenius avhandling "Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004" analyserar historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

Syftet med Ulrika Magnussons avhandling "Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår" är att beskriva och jämföra skriftspråksutvecklingen hos en­ och flerspråkiga elever i de övre tonåren.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities

Margareta Adolfssons avhandling "Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities" fokuserar på vardagssituationer för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Ändringar om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Säger bilden mer än tusen ord?

Ny forskning hjälper elever att förstå diagram om viktiga samhällsfrågor.

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Avrapportering av uppdraget att redovisa och analysera genomförda insatser för Skolverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Det går att minska studieavbrotten

Mellan 2012 och 2018 drev SKL metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In, tillsammans med åtta regioner.