Hoppa till sidinnehåll
Arbetsmiljö

Bystander behaviors in peer victimization: Associations with moral disengagement, efficacy beliefs, and student-teacher relationship quality

Publicerad:2021-01-13
Uppdaterad:2021-08-26

Björn Sjögren har undersökt hur elevers åskådarbeteenden vid kränkningssituationer hänger samman med moraliskt disengagemang, elev-lärarrelationer och tillit till sin egen och klassens förmåga att försvara de som blir utsatta.

Författare

Björn Sjögren

Handledare

Professor Robert Thornberg, Linköpings universitet Senior Lecturer Linda Wänström, Linköpings universitet Professor Gianluca Gini , University of Padua, Italy

Opponent

Associate professor Linda Beckman, Karlstads universitet

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2021-01-29

Titel (eng)

Bystander behaviors in peer victimization: Associations with moral disengagement, efficacy beliefs, and student-teacher relationship quality

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik

Abstrakt

När elever blir utsatta för kränkningar finns ofta andra elever närvarande som åskådare. Dessa åskådare kan anta olika sociala roller: de kan assistera eller förstärka de som utsätter, försvara de som blir utsatta eller förbli passiva. Syftet med den här avhandlingen var att undersöka hur elevers åskådarbeteenden vid kränkningssituationer hänger samman med moraliskt disengagemang, elev-lärarrelationer och tillit till sin egen och klassens förmåga att försvara de som blir utsatta. Självrapporterade enkätdata samlades in från elever i årskurs 4–8 och analyserades med hjälp av olika statistiska metoder såsom flernivåanalys och strukturella ekvationsmodeller. Resultaten visar att de tre åskådarbeteendena hänger samman med faktorer på både individ- och klassnivå. Att assistera och förstärka de som utsätter hade starkast samband (positivt) med moraliskt disengagemang. Att försvara de som blir utsatta och att förbli passiv hade starkast samband (positivt respektive negativt) med självtillit. Resultaten pekar också på att det positiva sambandet mellan att försvara utsatta och självtillit går åt båda håll: försvararbeteenden predicerar självtillit och själv­tillit predicerar försvarar­beteenden. I enlighet med socialkognitiv teori visar den här avhandlingen på betydelsen av att beakta ett komplicerat mönster av faktorer på olika nivåer när man studerar elevers åskådarbeteenden.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev