Capturing and addressing preschool children’s emotional and behavioural problems: Using parents’, teachers’ and children’s perspectives

Anton Dahlberg har forskat om förskolebarns psykiska hälsa och föräldraskapsstöd.

Fakta
Disputation

2021-06-11

Titel (eng)

Capturing and addressing preschool children’s emotional and behavioural problems: Using parents’, teachers’ and children’s perspectives

Författare

Anton Dahlberg

Handledare

Professor Anna Sarkadi, Uppsala universitet Raziye Salari, Uppsala universitet Professor Ata Ghaderi, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Ulf Axberg, VID Specialized University, Oslo

Institution

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Anton Dahlberg

Abstract in English:

Emotional and behavioural problems (EBP) are among the most common mental health problems in preschool children. EBP are also associated with poor parent mental health. Untreated, EBP can persist or worsen over time. In order to capture and address preschool children’s EBP, we need scientifically valid instruments that can access the perspectives of informants from different contexts of the child. We also need cut-off values for questionnaires assessing EBP that are representative of the population. Parenting support is a recommended intervention for addressing EBP in preschool children. Most parenting support programmes have a solid evidence-base and show positive effects on child EBP and parent wellbeing. However, we need a better understanding of the children’s emotional and relational experiences, especially in relation to their parents. Further, although the implementation of evidence-based interventions is a complex matter with substantial impact on intervention success, few studies assess the implementation process of parenting programmes.

The studies constituting this thesis focused on preschool children. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) was assessed for capturing EBP. Study I assessed the construct validity of the SDQ and its five subscales, when rated by fathers and preschool teachers. Confirmatory factor analysis was applied to evaluate construct validity. Results indicated that the SDQ can be used as an instrument to measure EBP in preschool children, rated by parents and preschool teachers. In study II, we established Swedish norms for the SDQ for preschool children. Results suggested lower SDQ cut-offs for Swedish preschool children compared with other countries, and higher cut-offs for boys compared with girls. In study III, preschool children whose parents participated in a parenting programme were interviewed regarding their emotional and relational experiences at home. Data were analysed using qualitative content analysis. The children provided accounts of negative and positive interactions with their parents, elaborately describing a coercive cycle with escalating conflicts and lack of problem resolution. In study IV, the implementation of the parenting programme Triple P in a preschool setting was assessed using the RE-AIM framework. Results indicated a successful implementation that relied on customisation of the programme; assessment of the process from parent, staff, and organisation levels; interdisciplinary collaboration; and continuous work on securing maintenance over time.

This thesis provides pieces to a complex puzzle of understanding and addressing child mental health problems, particularly EBP. Assessing EBP from different perspectives and promoting children’s voices are essential, as well as actively working with the implementation of evidence-based programmes.

Sidan publicerades 2021-06-16 09:13 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-12-20 12:48 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Samband mellan små barns språkförmåga och exekutiva förmåga

En ny avhandling bekräftar att det finns ett samband mellan exekutiv förmåga och språklig förmåga även för svenska barn i 4–6-årsåldern. Resultaten kan ge ledtrådar till varför barn med språkstörning ofta har svårt med uppmärksamhet och koncentration, menar forskaren Signe Tonér.

Närvarande och lyhörda pedagoger gör skillnad

Förskollärares kompetens och lyhördhet har stor betydelse när det gäller barns meningsskapande, visar Ann-Charlott Wanks avhandling.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser

Ylva Weitz vill med sin avhandling "Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser" fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

I avhandlingen "Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood" har Petra Dewrang undersökt hur personer mellan 14 och 24 år med Aspergers syndrom uppfattar sig själva i relation till diagnosen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Here are principals’ 9 most effective strategies for boosting teacher morale

Reducing administrative tasks from teachers’ workloads, offering praise privately and publicly, bringing in lunches or treats and implementing teachers’ suggestions for improvements are the top four tactics school administrators say they are using to help weary teachers, a survey by Unruly Studios shows. Administrators say their top worries are shortages, morale, learning loss and test scores, the survey finds.