Hoppa till sidinnehåll
Ledarskap

Chef i en högpresterande kultur. Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter

Publicerad:2013-11-28
Uppdaterad:2014-02-06

Medan Danmark och Finland de senaste åren ökat sina nivåer av medarbetarinflytande, har Sverige gått i motsatt riktning när nya globala managementmodeller införts, menar Päivi Riestola i sin studie.

Författare

Päivi Riestola

Handledare

Margareta Oudhuis, docent, Högskolan i Borås. Birgitta Eriksson, professor, Karlstads universitet. Jan Holmer, professor, Göteborgs universitet.

Opponent

Kajsa Ellegård, professor, Linköpings universitet.

Disputerat vid

Karlstads universitet

Disputationsdag

2013-10-25

Titel (se)

Chef i en högpresterande kultur. Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter

Titel (eng)

Manager in a High Performance Culture. A thesis on global management concepts in the context of local organisational cultures

Institution

Handelshögskolan

Chef i en högpresterande kultur. Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter

Avhandlingen studerar styrningsprinciper i globala managementkoncept samt hur de översätts av chefer på lokal nivå. En fallstudie har genomförts i ett svenskt utlandsägt företag där managementkonceptet Högpresterande kultur har införts i koncernens samtliga länder.

Högpresterande kultur är ett globalt nyrationellt managementkoncept med ökad prestation och individualisering i förgrunden. Men konceptet förordar även medbestämmande och självutveckling.

Av resultatet framgår att i kraven från managementkonceptets styrningsprinciper uppstod en krock som synliggjorde olika dimensioner av kulturella lager med värderingar som cheferna omfattades av, i en och samma organisation. Organisatoriska identiteter på skilda nivåer och funktioner, med skillnader i värderingar, påverkade hur cheferna översatte och hanterade managementkonceptet. Även utlandsägandet var av betydelse för genomslaget.

Cheferna tog till sig styrningsverktygen då de gav sken av medarbetarorienterade styrningsprinciper. En krock uppstod dock med ledarcentrering inbäddad i konceptets verktyg.

Chefernas val att gå emot konceptets styrningsprinciper skulle kunna tolkas i enlighet med en modern individualism. Den säger att människor i allt högre utsträckning ifrågasätter rigida och hierarkiska auktoriteter, samt tar egna initiativ och gör egna bedömningar i arbetet. Den moderna individualismens värderingar skulle således kunna stå som en motkraft till nyrationalistiska styrningsprinciper.

Manager in a High Performance Culture. A thesis on global management concepts in the context of local organisational cultures

The subject matter of this thesis is governance principles in global management concepts and the application of such principles by managers at a local level. The thesis includes a case study on a foreign-owned Swedish group of companies that has introduced the management concept of High Performance Culture in all of its consolidated group countries.

Global management concepts usually originate from the United States and make use of neo-rational governance principles. High Performance Culture is a management concept that puts increased performance and individualisation in the foreground. In addition, the concept advocates co-determination and self-development. The governance principles further promote employee autonomy orientation and self-development in addition to a leader-centric approach.

The case study results indicate a discrepancy in the requirements of the governance principles of the management concept, highlighting the various dimensions of cultural layers and values to which managers in the same organisation are subject. The same values had an effect in different ways on the managers’ interpretation and handling of the management concept.

This interpretation and handling of the management concept tools led to an implementation that partially opposed what the French management team and management concept advocated.

The managers choosing to oppose the governance principles of the management concept can be seen as an example of modern individualism, according to which people are increasingly questioning rigid and hierarchic authority while showing initiative and assessing one’s own personal work. Hence, the values of modern individualism can act as a counterforce to neo-rational governance principles.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev