Dela:

Children making sense of physical phenomena

Fakta
Disputation

2011-01-28

Titel (eng)

Children making sense of physical phenomena

Författare

Annika Åkerblom

Handledare

Elsie Anderberg

Opponent

Professor Tomas Kroksmark

Institution

Sociologiska institutionen

Lärosäte

Lunds universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Annika Åkerblom

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen handlar om hur förståelse uttrycks med ord. Det övergripande syftet var att utforska,analysera och beskriva hur 64 barn/ungdomar i åldrarna 6, 10 och 14 uttrycker sin förståelse för fysiska fenomen i reflekterande dialoger med en forskare. Barnen/ungdomarna inbjöds att reflektera över uttryck de själva använt för att tala om och förklara fysiska fenomen relaterat till rörelse. Fyra studier som behandlar olika aspekter av aktiviteten att uttrycka förståelse med hjälp av ord, genomfördes. Interaktionen mellan språkanvändning och kunskapsbildning analyserades och beskrevs i olika dimensioner. Resultaten visar att barnen/ungdomarna använde samma uttryck med många olika innebörder. De hanterade mångtydigheten hos uttrycken på olika sätt och var olika medvetna om hur de själva använde språket i sin kunskapsbildning. Det fanns också skillnader i hur de använde språket för att närma sig ett innehåll. En större andel 10 åringar använde sig av den reflekterande dialogen för att utveckla förståelse och talade om situationen som en lärsituation, medan flera av 14-åringarna fokuserade på att reproducera korrekta termer. I gestaltandet av ett ämnesinnehåll och reflektion över språkets funktion i förståelsen visade sig några aspekter kritiska. I avhandlingen diskuteras också hur dessa aspekter kan förstås som förutsättningar och vad detta kan innebära i en pedagogisk praktik.

Sidan publicerades 2011-02-01 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:52 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer