Dela:

Clearing for Action: Leadership as a Relational Phenomenon

Fakta
Disputation

2011-06-01

Titel (eng)

Clearing for Action: Leadership as a Relational Phenomenon

Författare

Lucia Crevani

Handledare

Professor Monica Lindgren, Docent Johann Packendorff

Opponent

Professor Janne Tienari

Institution

Industriell ekonomi och organisation

Lärosäte

KTH – Kungl Tekniska högskolan

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Lucia Crevani

Svenskt abstrakt:

Även om ledarskap betraktas som ett fenomen av extrem vikt, fokuseras forskning sällan på själva fenomenet medan det pågår. Därför saknas det fortfarande en begreppsapparat för att uttrycka vad ledarskap handlar om, utan att hamna i beskrivningar av individuella ledare eller/och abstrakta ideal. I avhandlingen ställs frågan ”hur görs ledarskap interaktivt i praktiken?” till det presenterade empiriska materialet (ett antal möten och intervjuer på två svenska företag). Genom att referera till aktuella ledarskapstraditioner visas att flera olika tolkningar är möjliga. Detta leder till en konceptualisering av ledarskap som ”clearing for action”: skapandet av ett begränsat handlingsutrymme i ständig omformning eller, med andra ord, hur en begränsad samling handlingar och prat blir möjliga och därmed gör andra mindre sannolika eller meningsfulla. Resultatet blir en konstruktion av ledarskap som ett banalt och upprepat socialt åstadkommande, genom vilket man producerar begränsad fortsatt möjlighet för handling och prat, och därmed riktning, i organisering.

Sidan publicerades 2011-06-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-26 14:52 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Svenska för högstadiet och gymnasiet
  Tillgänglig på webben 6–27 april

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Webbkonferens för dig som är svensklärare på högstadiet eller gymnasiet. Ta del av föreläsningar om bland annat språkhistoria, akademiskt skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning, poesiundervisning samt bedömning av muntligt framförande. Välkommen!

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Ändringar om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Säger bilden mer än tusen ord?

Ny forskning hjälper elever att förstå diagram om viktiga samhällsfrågor.

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Avrapportering av uppdraget att redovisa och analysera genomförda insatser för Skolverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Män hindras att ta sig in i kvinnodominerade yrken

Mäns jobbansökningar sorteras bort när de söker jobb i kvinnodominerade yrken. Svårast är det för män att få komma till intervju när de söker jobb som lokalvårdare. Det visar en studie, ledd av forskare från bland annat Linköpings universitet, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS One.