2011-06-13 00:00  1945 Dela:

Clearing for Action: Leadership as a Relational Phenomenon

Fakta
Disputation

2011-06-01

Titel (eng)

Clearing for Action: Leadership as a Relational Phenomenon

Författare

Lucia Crevani

Handledare

Professor Monica Lindgren, Docent Johann Packendorff

Opponent

Professor Janne Tienari

Institution

Industriell ekonomi och organisation

Lärosäte

KTH – Kungl Tekniska högskolan

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Lucia Crevani

Svenskt abstrakt:

Även om ledarskap betraktas som ett fenomen av extrem vikt, fokuseras forskning sällan på själva fenomenet medan det pågår. Därför saknas det fortfarande en begreppsapparat för att uttrycka vad ledarskap handlar om, utan att hamna i beskrivningar av individuella ledare eller/och abstrakta ideal. I avhandlingen ställs frågan ”hur görs ledarskap interaktivt i praktiken?” till det presenterade empiriska materialet (ett antal möten och intervjuer på två svenska företag). Genom att referera till aktuella ledarskapstraditioner visas att flera olika tolkningar är möjliga. Detta leder till en konceptualisering av ledarskap som ”clearing for action”: skapandet av ett begränsat handlingsutrymme i ständig omformning eller, med andra ord, hur en begränsad samling handlingar och prat blir möjliga och därmed gör andra mindre sannolika eller meningsfulla. Resultatet blir en konstruktion av ledarskap som ett banalt och upprepat socialt åstadkommande, genom vilket man producerar begränsad fortsatt möjlighet för handling och prat, och därmed riktning, i organisering.

Sidan publicerades 2011-06-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-26 14:52 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)