2011-06-13 00:00  1948 Dela:

Clearing for Action: Leadership as a Relational Phenomenon

Fakta
Disputation

2011-06-01

Titel (eng)

Clearing for Action: Leadership as a Relational Phenomenon

Författare

Lucia Crevani

Handledare

Professor Monica Lindgren, Docent Johann Packendorff

Opponent

Professor Janne Tienari

Institution

Industriell ekonomi och organisation

Lärosäte

KTH – Kungl Tekniska högskolan

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Lucia Crevani

Svenskt abstrakt:

Även om ledarskap betraktas som ett fenomen av extrem vikt, fokuseras forskning sällan på själva fenomenet medan det pågår. Därför saknas det fortfarande en begreppsapparat för att uttrycka vad ledarskap handlar om, utan att hamna i beskrivningar av individuella ledare eller/och abstrakta ideal. I avhandlingen ställs frågan ”hur görs ledarskap interaktivt i praktiken?” till det presenterade empiriska materialet (ett antal möten och intervjuer på två svenska företag). Genom att referera till aktuella ledarskapstraditioner visas att flera olika tolkningar är möjliga. Detta leder till en konceptualisering av ledarskap som ”clearing for action”: skapandet av ett begränsat handlingsutrymme i ständig omformning eller, med andra ord, hur en begränsad samling handlingar och prat blir möjliga och därmed gör andra mindre sannolika eller meningsfulla. Resultatet blir en konstruktion av ledarskap som ett banalt och upprepat socialt åstadkommande, genom vilket man producerar begränsad fortsatt möjlighet för handling och prat, och därmed riktning, i organisering.

Sidan publicerades 2011-06-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-26 14:52 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Vilken skola vill vi ha?

I Sverige har vi backat från inkludering som politiskt mål, medan andra länder ser inkludering som ett sätt att motverka extremism och polarisering i samhället. Det menar Gunnlaugur Magnússon, docent och utbildningsforskare vid Uppsala universitet, som intervjuas i Skolportens magasin.

”Både katederundervisning och elevcentrering fungerar”

Katederundervisning och elevcentrerad undervisning ställs ofta mot varandra. I en ny forskningssammanställning visar Skolforskningsinstitutet att dessa perspektiv kan vara mer eller mindre lämpliga i olika undervisningssituationer och för olika elever i en och samma klass.

Konkret digitalisering

Skapandet av en tillgänglig lärmiljö är det viktigaste syftet med digitaliseringen, enligt författarna av boken Digitala möjligheter – i en lärmiljö för alla. 

Stresstudie på skolbarn: alla skulle må bra av att varva ner

Stressen dyker upp lite varstans. Över att inte hinna i tid, inte prestera tillräckligt bra, inte kunna hantera kompisrelationerna. Distriktssköterskestudenterna Alexandra Warghoff och Sara Persson lät skolbarnen själva beskriva stressen, och nu är orden och tankarna publicerade i en internationell tidskrift.

Är du lönsam, lille vän?

Systemskiftet i svensk skola har skett på tre plan; ekonomiskt, organisatoriskt och genom en pedagogisk decentralisering. Det hävdar sociologen och före detta aktivisten Majsa Allelin i en avhandling där hon menar att skolans lönsamhet ­hamnat helt i fokus.