Hoppa till sidinnehåll

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Publicerad:2011-10-20
Uppdaterad:2012-02-28
Författare

Mikael Hallenius

Handledare

Professor Lars Petterson, Professor Anna Götlind

Opponent

Lektor Johan Samuelsson

Disputerat vid

UmU – Umeå universitet

Disputationsdag

2011-10-28

Titel (se)

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Institution

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

I Sverige har under 1900-talet historieämnets plats i utbildningen ständigt varit föremål för diskussion. Argument för och emot ämnet har duggat tätt både i massmedia och i den politiska debatten. Inom skolväsendet har historieämnets timantal på schemat stadigt minskat sedan 1940-talet. Många av dessa aspekter har belysts i den hittillsvarande historiedidaktiska forskningen. När Mikael Hallenius i denna avhandling studerar argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet, är det Historielärarnas Förenings Årsskrift som står i fokus för intresset.

Studien är en argumentationsanalys och sträcker sig från 1942 då årsskriften börjar publiceras och går fram till 2004 då riksdagen beslutade att historieämnet skulle bli kärnämne. Framställningen struktureras med tre ledmotiv som hämtas ur den historiedidaktiska forskningen. I materialgenomgången uppmärksammas först historieämnets relation till akademin. Sedan behandlas historieämnets samhällsorienterande potential. Sist undersöks föreställningar om fredsfostran genom historieämnet. För att ytterligare synliggöra positioner i argumentationen har ett utbildningsfilosofiskt perspektiv använts. Den teoretiska utgångspunkten är att argumentationen för historieämnets ställning i skolan kan betraktas och studeras som olika försök att ta ett utbildningsfilosofiskt tolkningsutrymme i anspråk. I det avslutande kapitlet argumenterar författaren för uppfattningen att historieämnets legitimitet, inom ramen för Historielärarnas Förenings Årsskrift, har hävdats med hjälp av anspråk som kan betraktas som religiösa till sin karaktär. Inte minst med tanke på att det idag talas om religionernas återkomst i det offentliga och det mångreligiösa klassrummet, är det viktigt att pröva om det inte går att revidera bilderna av 1900-talets svenska sekulära samhället, fritt från alla former av religiösa inslag.

Abstract in English

The aim of this thesis is to analyse and discuss the argumentation for the place of History in the Swedish school system from the perspective of education philosophy. The material that has been investigated is the Yearbook of the Association of History Teachers (HLFÅ). In connection to this, two questions have been asked: (1) What sort of argumentation has there been in HLFÅ on the place of History in the Swedish schoolsystem from the time the Yearbook started to be published in 1942 until 2004 when the Swedish parliament decided that the subject should be obligatory for all pupils in gymnasiet (senior high school)? (2) In what way has education philosophy been taken into consideration in the argumentation on the place of History in HLFÅ between 1942 and 2004? The background to these questions is partly that during the whole of the1900s it has been far from obvious what place History should have in the upper levels of the Swedish school system. Also, I have partly found it fruitful to study HLFÅ from the perspective of education philosophy. In chapter 1, we give a deeper presentation of HLFÅ. After that follows an overview of research into the teaching and learning of History (Historydidactics). The chapter ends with the three leitmotifs based on this research. I identify as leitmotifs areas that are identified clearly and repeatedly in History didactics and that are seen as relevant to structure my analysis of HLFÅ. The three leitmotifs are: (1) the relation between History and academia, (2) the social potential of History, (3) the use of History in the service of peace. These have structured the presentation in the two analysis chapters of the thesis (chapters 4 and 5).Chapter 2 discusses the thesis methodology, theoretical perspective and questions. The methodology is an analysis of argumentation based onhermeneutics. The theoretical perspectives used in the study are educationphilosophies. My use of the theory builds on my reading of TheodorBrameld and Tomas Englund. The four education philosophies used toanalyse the argumentation are: (1) progressivism, (2) essentialism, (3)perennialism, (4) reconstructivism. In chapter 3, the background to the study is presented. The areas that are focused on are the changes in theSwedish school system during the 1900s, the subject of History in figures, and glimpses from the public debate on history in general and the subject of History in Sweden. In chapter 4, we cover the period from 1942-1970, and in chapter 5 we cover in a similar way the period from 1971-2004. Both chapters begin with a chronological overview of the argumentation in the articles. After that, the material is analysed where the presentation is structured based on the three leitmotifs which are discussed from an education philosophy perspective. Chapter 6 is a summarizing discussion. There we make it clear that progressivism is almost completely absent from the argumentation around the place of History in Swedish schools in HLFÅ. Instead, the studyshows that it is a combination of essentialism and perennialism that dominates the way of maintaining the merits of History. Regarding reconstructivism, it is stated that it is subordinate to essentialism and perennialism.The study ends with suggestions for further research. Since the argumentation has consistently made the claim that History can give people a feeling of safety in their surroundings, understand their place inlife and create peace in the world, it is suggested that further analysis should be made of similar material from the perspective of civil religion.A point of departure in this research is that secular societies partly takeover, and partly re-work, the rites and cosmologies of religious institutions, in order to create solidarity in modern societies. My hypothesis is that this perspective would strengthen the thought that there are civilreligious practices on Swedish soil in connection with the education world.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

AI i undervisningen

Skolportens digitala TEMA-föreläsning för dig som vill lära dig mer om artificiell intelligens och hur den nya teknologin påverkar arbetet i skolan. På vilka sätt är AI användbart i klassrummet, och vilka utmaningar kan du behöva hantera i den digitala skolan? Föreläsningen är av intresse för alla som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
16 okt – 23 nov
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev