Hoppa till sidinnehåll
Universitet och högskola

Cold Heart, Warm Heart: On fiction, interaction, and emotion in medical education

Publicerad:2022-04-12

Anja Rydén Gramner vill med sin avhandling bidra till kunskap om hur känslor kan konstrueras inom läkarutbildningen som två emotionella aspekter – affektiv positionering och professionella känslor – som erfarenheter och förmågor som läkarstudenter behöver lära sig.

Författare

Anja Rydén Gramner

Handledare

Professor Katarina Eriksson Barajas, Linköpings universitet Professor Sally Wiggins Young, Linköpings universitet

Opponent

Associate Professor Jessica Nina Lester, Indiana University, USA

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2022-04-29

Titel (se)

Kallt hjärta, varmt hjärta : Om fiktion, interaktion och emotion på läkarutbildningen

Titel (eng)

Cold Heart, Warm Heart: On fiction, interaction, and emotion in medical education

Kallt hjärta, varmt hjärta : Om fiktion, interaktion och emotion på läkarutbildningen

Fiktion används i utbildningssyften inom flera fält så som ingenjörsutbildningen och juristutbildningen, samt inom högre utbildning. Skönlitteraturanvändande på läkarutbildningen utgår ofta från teorier från medicinsk humaniora och narrativ medicin som menar att fiktion kan ge läkarstudenter och läkare möjlighet att utveckla viktiga professionsförmågor som emotionell medvetenhet och empati, vilket kan hjälpa till att motverka den nedgång i empati som enligt forskning sker hos läkarstudenter under sin utbildning. Trots omfattande forskning om fiktion på läkarutbildningen, finns det mycket lite forskning som detaljerar de praktiker när skönlitteratur används, och hur de emotionella aspekterna av läkaryrket kan begreppsliggöras i fiktionssamtal. Denna avhandling undersöker skärningspunkten mellan fiktion, interaktion och emotion i läkarutbildningen. Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur känslor kan konstrueras inom läkarutbildningen som två emotionella aspekter – affektiv positionering och professionella känslor – som erfarenheter och förmågor som läkarstudenter behöver lära sig. Diskursiv psykologi (DP) formar det teoretiska och metodologiska ramverket för att analysera 58 timmar av video- och ljudinspelade fiktionsseminarier från två svenska läkarutbildningar. Känslor kan ur ett DP-perspektiv förstås inte som en reflektion av inre upplevelser, utan som ett fenomen som skapas genom interaktion, och som kan användas för att åstadkomma social handling. Resultaten visar att reflektion och reflektiva praktiker är en del av fiktionssamtal, och att affektiva positioneringar kan konstrueras som en studentresurs för att hantera intensitet, kontroll, bedömning och ansvarsutkrävande. Vidare kan läkares professionella känslor konstrueras som emotionellt arbete som studenter behöver förberedas för, där känslomässiga regler konstrueras som flytande och föränderliga kalibreringar av känslor. Uppgiften att lära sig professionella känslor som ett verktyg, konstrueras som problematisk av läkarstudenterna eftersom uppvisandet av kunskap inför andra studenter kan störa konstruktionen av deras studentidentitet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev