Combining School and Sport in Finnish Lower Secondary School: The Interplay Among Engagement, Burnout and Experiences in Student Athletes’ Dual Career Adjustment.

Joni Kuokkanen vill med sin avhandling bidra med kunskaper om sambandet mellan skol- och idrottsrelaterat engagemang och utbrändhet samt hur erfarenheter och sociala interaktioner samspelar i anpassningsprocessen. 

Fakta
Disputation

2022-04-29

Titel (eng)

Combining School and Sport in Finnish Lower Secondary School: The Interplay Among Engagement, Burnout and Experiences in Student Athletes’ Dual Career Adjustment.

Författare

Joni Kuokkanen

Opponent

Professor Natalia Stambulova, Halmstads universitet

Lärosäte

Åbo Akademi

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Att kombinera idrott med studier i en dubbelkarriär är utmanande. Tonåren är en speciellt besvärlig period med tanke på alla psykologiska, fysiska och sociala förändringar samtidigt som kraven inom skolgång och idrott växer. Till följd av detta väljer många potentiella idrottare att avbryta sin dubbelkarriär innan de har gått ut grundskolan. Inom ramen för Finlands Olympiska kommittés projekt Urheiluyläkoulukokeilu (idrottshögstadieförsöket) grundades därför nya idrottsklasser vars syfte var att erbjuda idrottare utvidgade stödfunktioner och möjligheter för idrottsträning under skoldagen. En viktig del av projektet som pågick under läsåren 2017–2020 var att undersöka och utveckla verksamheten inom de involverade idrottsprofilerade skolorna. Följaktligen var syftet med denna avhandling att undersöka hur unga idrottare i åldern 13–15 år anpassar sig till att kombinera idrott och skolgång i en dubbelkarriär i grundutbildningens årskurser 7–9. Avhandlingen bidrar med ny kunskap om sambandet mellan skol- och idrottsrelaterat engagemang och utbrändhet samt hur erfarenheter och sociala interaktioner samspelar i anpassningsprocessen. 

Sammantaget antydde resultaten från avhandlingens fyra studier att majoriteten av eleverna i idrottsklass har en god förmåga att uppehålla ett högt parallellt engagemang i idrott och skolgång och låg nivå av utbrändhet. Samtidigt utvecklade en del elever symtom av utbrändhet eller var tvungna att minska på sitt idrottsengagemang för att balansera sin dubbelkarriär. I regel var de idrottande eleverna akademiskt ambitiösa och hade höga genomsnittliga betyg, medan idrotten spelade en varierande roll i de ungas liv. Skolornas stödinsatser och lärarnas, idrottskompisarnas och mammornas sociala stöd samt personliga färdigheter såsom självreglerings- och planeringsförmåga var centrala för elevens dubbelkarriär. Avhandlingens resultat kan användas till att utveckla idrottsprofilerade skolors stödprogram och att stödja idrottande elever att uppehålla en dubbelkarriär efter grundutbildningen. 

Sidan publicerades 2022-04-27 08:38 av Susanne Sawander


Relaterat

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet. Ta del av åtta föreläsningar om bland annat vetenskapligt skrivande, språkstörning och litteraturläsning i praktiken. Välkommen!

Psykologi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Ta del av fem föreläsningar om aktuell forskning inom psykologi och praktiska exempel från psykologiklassrummet. Välj om du vill delta på plats i Stockholm 7 oktober, eller via webbkonferensen 17-31 oktober.

Tävlingsinslag i undervisningen i idrott och hälsa reproducerar genusmönster

När ämnet idrott och hälsa befrias från konkurrens och tävlingsinslag motverkas också genusmönster. Det visar Inga Oliynyk som undersökt lärares didaktiska val ur ett genusperspektiv.

Genus och prestation styr idrottsprofilerad skola

Prestation och normer om att killar är bättre än tjejer genomsyrar den idrottsprofilerade högstadieskolan. Men det finns skillnader mellan de olika idrotterna, visar Marie Larneby som följt en årskull elever på en idrottsprofilerad skola.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Autism, ADHD and school absence are risk factors for self-harm: new research

Data linkage, assessing information from over 113,000 teenagers in South London, addresses important gaps in research on the mental health and socio-economic risk factors for self-harm.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Forskarens fem tips – för lärare med NPF-elever

Forskaren Emma Leifler delar med sig av sina bästa tips för praktisk inkludering – verktyg för lärare med NPF-elever.