Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

Combining School and Sport in Finnish Lower Secondary School: The Interplay Among Engagement, Burnout and Experiences in Student Athletes’ Dual Career Adjustment.

Publicerad:2022-04-27
Uppdaterad:2022-07-08

Joni Kuokkanen vill med sin avhandling bidra med kunskaper om sambandet mellan skol- och idrottsrelaterat engagemang och utbrändhet samt hur erfarenheter och sociala interaktioner samspelar i anpassningsprocessen. 

Författare

Joni Kuokkanen

Opponent

Professor Natalia Stambulova, Halmstads universitet

Disputerat vid

Åbo Akademi

Disputationsdag

2022-04-29

Titel (eng)

Combining School and Sport in Finnish Lower Secondary School: The Interplay Among Engagement, Burnout and Experiences in Student Athletes’ Dual Career Adjustment.

Abstrakt

Att kombinera idrott med studier i en dubbelkarriär är utmanande. Tonåren är en speciellt besvärlig period med tanke på alla psykologiska, fysiska och sociala förändringar samtidigt som kraven inom skolgång och idrott växer. Till följd av detta väljer många potentiella idrottare att avbryta sin dubbelkarriär innan de har gått ut grundskolan. Inom ramen för Finlands Olympiska kommittés projekt Urheiluyläkoulukokeilu (idrottshögstadieförsöket) grundades därför nya idrottsklasser vars syfte var att erbjuda idrottare utvidgade stödfunktioner och möjligheter för idrottsträning under skoldagen. En viktig del av projektet som pågick under läsåren 2017–2020 var att undersöka och utveckla verksamheten inom de involverade idrottsprofilerade skolorna. Följaktligen var syftet med denna avhandling att undersöka hur unga idrottare i åldern 13–15 år anpassar sig till att kombinera idrott och skolgång i en dubbelkarriär i grundutbildningens årskurser 7–9. Avhandlingen bidrar med ny kunskap om sambandet mellan skol- och idrottsrelaterat engagemang och utbrändhet samt hur erfarenheter och sociala interaktioner samspelar i anpassningsprocessen. 

Sammantaget antydde resultaten från avhandlingens fyra studier att majoriteten av eleverna i idrottsklass har en god förmåga att uppehålla ett högt parallellt engagemang i idrott och skolgång och låg nivå av utbrändhet. Samtidigt utvecklade en del elever symtom av utbrändhet eller var tvungna att minska på sitt idrottsengagemang för att balansera sin dubbelkarriär. I regel var de idrottande eleverna akademiskt ambitiösa och hade höga genomsnittliga betyg, medan idrotten spelade en varierande roll i de ungas liv. Skolornas stödinsatser och lärarnas, idrottskompisarnas och mammornas sociala stöd samt personliga färdigheter såsom självreglerings- och planeringsförmåga var centrala för elevens dubbelkarriär. Avhandlingens resultat kan användas till att utveckla idrottsprofilerade skolors stödprogram och att stödja idrottande elever att uppehålla en dubbelkarriär efter grundutbildningen. 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev