Crafting Sustainable Development: Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education

Det övergripande syftet med Hanna Hofverbergs forskning är att bidra med ny och fördjupad kunskap om undervisning och lärande när hantverksverksamheten anses vara miljö- och hållbarhetsutbildning.

Fakta
Disputation

2019-03-01

Titel (eng)

Crafting Sustainable Development: Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education

Författare

Hanna Hofverberg

Handledare

Docent David O. Kronlid, Uppsala universitet Professor Leif Östman, Leif, Uppsala universitet

Opponent

Professor Jeppe Læssøe, Aarhus Universitet

Institution

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Hanna Hofverberg

Abstract in English:

The overall aim of the thesis is to contribute with new and deepened knowledge about the teaching and learning of craft when the crafting activity is considered as environmental and sustainability education (ESE). To achieve this, three objectives have been formulated: to examine what constitutes a craft subject content relevant for ESE, to examine what influences the learning process when the crafting activity is considered as ESE, and to examine how the crafting material participates in the learning process when the crafting activity is considered as ESE. The three research objectives are addressed by four studies: one literature study (Paper I) and three case studies where the empirical data is constructed through observations (video recordings) of a remake project (Papers II and IV) and an embroidery project (Paper III) in the craft subject ‘educational sloyd’ in Sweden. The main theories that the thesis draws on are Tim Ingold’s theory of making as a practice of correspondence and John Dewey’s transactional approach to meaning-making. Several methods that acknowledge learning in action are used, which makes it possible to explore how the student–material relations emerge and how both humans and more-than-humans participate in the learning activity. The findings show that a craft activity, for example a remake project, can have different purposes and pedagogies, which produce different learning experiences and sustainability outcomes. Further, I identify and distinguish a process content from a product content, which deepens our understanding of what students learn when the crafting activity is considered as ESE. By focusing on how the student–material relations emerge in the learning process – with concepts that I use and develop such as correspondence, stories, and transactant – I empirically show how the crafting material not only participates with its materiality but also creates the embodied stories that students recognise when they encounter the crafting material in the crafting activity. How humans learn in socio-material relations and what consequences these have for ESE are two key issues that are further discussed when the crafting activity is considered as ESE. 

Sidan publicerades 2019-03-11 11:20 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-11-13 10:51 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer