Hoppa till sidinnehåll

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Publicerad:2012-01-10
Uppdaterad:2021-10-26
Författare

Beniamin Knutsson

Handledare

Professor Lars Gunnarsson, Dr Elisabeth Hesslefors-Arktoft, Professor Lennart Wohlgemuth

Opponent

Docent Johan Öhman

Disputerat vid

GU – Göteborgs universitet

Disputationsdag

2012-01-11

Titel (eng)

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Institution

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Abstrakt

Sedan millennieskiftet har vi kunnat notera en omfattande spridning av policys och politisk retorik som betonar vikten av en rättvis och hållbar global utveckling. På internationell nivå är FN:s Millenniedeklaration det mest uppenbara exemplet på denna förändring av utvecklingsdebatten. Den svenska regeringens svar på millenniedeklarationen utgörs i sin tur av den sammanhållna Politik för Global Utveckling (PGU) som antogs 2003. I kölvattnet av dessa övergripande policyförändringar har det dykt upp en ny, eller kanske snarare återupplivad, debatt om hur skolan skall hantera de globala utvecklingsfrågorna. Under senare år har vi också sett en kraftig ökning av diverse profilskolor, program, ämnen, kurser och projekt i det svenska skolsystemet där globala utvecklingsfrågor utgör ett centralt kunskapsinnehåll. Även om detta innehåll har fått förnyad aktualitet under senare år så är fenomenet egentligen inte nytt. I själva verket finns en tradition av undervisning om liknande frågor som åtminstone kan spåras tillbaka till 1960-talet. Trots det stora genomslag som kunskapsinnehållet haft på senare tid, och trots att det kan återföras på en lång historisk tradition, har den svenska didaktiska forskningen i stor utsträckning försummat det. Denna avhandling vill förmedla ett bidrag till en sådan didaktisk forskning genom att studera historiska och nutida aspekter av detta innehåll.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

In the last decade there has been an avalanche of policies and political rhetoric worldwide, stressing the importance of equitable and sustainable global development. The Swedish Government s response has been the inception of a coherent Policy for Global Development (PGD). In the aftermath of these policy reorientations, a renewed interest in how school curricula should respond to the global challenges of our time has emerged. In Sweden, one obvious effect has been an increasing prevalence of programmes, subjects, courses and projects where global development issues constitute a central knowledge content. This knowledge content constitutes the object of study in this dissertation and throughout it is referred to as global education. Despite the invigoration of global education in recent years it is not a new phenomenon in the Swedish curriculum. There is in fact a tradition that can be traced back to the 1960s. Yet, global education in Sweden has been relatively neglected by didactic research and this thesis attempts to redress some of this neglect. The thesis is based on two basic assumptions. Firstly, that the historical place and character of global education in the curriculum can only be understood in relation to the evolution of Swedish development cooperation. Secondly, that the curriculum should primarily be understood as a political, rather than pedagogical, problem. The overall aim of the thesis is to examine historical legacies of, and contemporary approaches to, global education in the Swedish school system. The thesis is composed of three sub-studies. The first is a desk-study, which outlines the intellectual history of development (1945-2008) with some specific references to Swedish development cooperation. The second sub-study sketches the history of global education in Sweden (1962-2008) based on documentary research and interviews with 15 informants. The third, contemporary, sub-study exposes different ways of conceptualizing and approaching global education by means of constructing a five-fold didactic typology based on interviews with 15 upper secondary school teachers. Through abductive data-theory interplay, the dissertation has further developed a theoretical and conceptual apparatus largely inspired by development theory and curriculum theory. The dissertation can be thought of as a didactic contribution in its entirety. However, breaking it down, five basic contributions can be discerned. Firstly, a conceptual contribution is offered through the introduction of a new operational definition of global education. Secondly, some theoretical contributions are offered via the abductive process. Thirdly, a historiographic contribution is offered through the comprehensive history of global education in Sweden. Fourthly, contributions of relevance to professional practice are offered through the construction of a didactic typology and through critical input as regards Education for Sustainable Development (ESD). Finally, a few policy-relevant contributions are offered in terms of critical reflections regarding Sida s information work, PGD, ESD, and international exchange programmes in the education sector.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör bland annat AI-litteracitet och kontextualiserad grammatikundervisning. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
6–7 feb 2024
Digital temaföreläsning

Bedömning, betyg och reviderade kursplaner

Skolportens digitala föreläsning med Anna Karlefjärd, för dig som vill lära dig mer om bedömning och betygssättning. Föreläsningen diskuterar och förklarar de förändringar som har skett gällande styrdokument och betygsprinciper, både i grundskolan och gymnasieskolan. Du får tydliga svar på dina frågor och en bra grund för bedömningsarbetet!
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
18 mar – 29 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev