Delaktighet för elever med olika förkunskaper i matematik: en interdisciplinär studie om betydelsen av undervisningens utformning och genomförande för elevers lärande

Anna Lövström vill med sin avhandling bidra med kunskap om hur matematikundervisning kan utformas för elever med olika förkunskaper i årskurs 2 och 3.

Fakta
Disputation

2023-02-24

Titel (sv)

Delaktighet för elever med olika förkunskaper i matematik: en interdisciplinär studie om betydelsen av undervisningens utformning och genomförande för elevers lärande

Författare

Anna Lövström

Handledare

Professor Johan Malmqvist, Linnéuniversitetet. Professor Constanta Olteanu, Linnéuniversitetet

Opponent

Docent Gunilla Lindqvist, Uppsala universitet

Institution

Institutionen för pedagogik och lärande

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Anna Lövström

Abstract in English:

This dissertation is about developing our knowledge of teaching and student learning through examining teaching that has been designed and implemented with in a learning study. Applying an interdisciplinary approach, this research builds knowledge of how teaching can be designed and implemented for young students with different prior knowledge of mathematics. The focus is on inclusive education and, in particular, on inclusive learning environments. Teaching and learning about whole numbers for students in grades 2 and 3 were studied.The empirical material, mainly comprising videotaped lessons and the results of identical knowledge tests that the students completed before and after the lessons, was collected in a learning study and used in two steps. First, the teaching characteristics were analysed at a collective level, mainly based on test results used to measure learning outcomes, i.e.,students’ ability to expand their number range from natural to whole numbers. The extent to which the teaching characteristics were transferable to new teaching contexts was also investigated. Second, an interdisciplinary approach was followed, applying knowledge and theories from special needs education and mathematics education. Examining teaching characteristics in relation to outcomes, the research perspective expanded from the collective to the individual level, emphasizing participation and learning among students with different prior knowledge according to test results. Notably, at a collective level, teaching was characterized by being based on the identification of critical aspects. Analyses of teaching outcomes at the individual level revealed a mixed picture of student learning and participation in the learning study lessons. Concerning one studied lesson, an analysis of student test results revealed considerable diversity in student achievement, indicating that some students learned what was intended while others did not. However, test results from another lesson indicated that all students progressed in learning about whole numbers. During this lesson, the teacher-guided mathematical discourse incorporating several routines seemed to be central to facilitating student participation as well as change in the discourse on whole numbers.The main conclusion is that the interdisciplinary research approach helped foster deeper insight into teaching design and its outcomes regarding individual students’ learning and participation. In addition, the findings emphasize the importance of teachers taking responsibility for inviting the students into the mathematical discourse in relation to the access aspect of participation, and then, through challenging questions, facilitating progress to the collaborative aspect of participation. 

Sidan publicerades 2023-02-14 15:09 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2023-03-16 20:06 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Redskap främjar elevers algebraiska tänkande

Lärandemodeller, det vill säga medierande redskap som förtydligar det abstrakta, är centrala för elevers förståelse av algebraiska uttryck. Det visar Sanna Wettergren i sin avhandling.

Matematik skapas i leken på fritidshemmet

På fritidshemmet uppstår och skapas matematik i relation till lek och umgänge. Ofta helt spontant men ibland med ett tydligt mål och syfte, visar Anna Wallin i sin avhandling.

Matematik för högstadiet och gymnasiet

Välkommen på Skolportens konferens för dig som undervisar i matematik på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av aktuell forskning om matematikundervisning och nätverka med kollegor från hela Sverige! Välj att delta i Stockholm eller på distans. JUST NU! Boka till bästa pris t.o.m. 14 juni.

Skolbibliotek

Välkommen till årets konferens om skolbibliotek på alla stadier för dig som leder eller arbetar i skolbibliotek! Ta del av spännande föreläsningar som ger dig fördjupning, forskning och verktyg som rör organisation, MIK och läsfrämjande. Delta på plats i Stockholm eller via vår webbkonferens. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 25 mars.

From Higher Education To Professional Practice: A comparative study of physicians’ and engineers’ learning and competence use

Hur upplever nyexade civilingenjörer och läkare relationen mellan utbildning och professionell praktik? Vad påverkade deras karriärval och vad har de lärt sig sig under sin utbildning? Det är frågor som Staffan Nilsson söker svaret på i sin avhandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Ett öppet klassrumsklimat är viktigt för elevers demokratilärande

Ett öppet klassrumsklimat där elever bjuds in att fråga, diskutera och komma med synpunkter på ämnesinnehållet är det i särklass viktigaste för att skapa förutsättningar för demokratilärande – oavsett skolämne. Det säger forskare som var med och tog fram Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer