Hoppa till sidinnehåll

Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.

Publicerad:2011-11-01
Uppdaterad:2012-02-28
Författare

Fredrik Sjögren

Handledare

Professor Marie Demker, Professor Jon Pierre

Disputerat vid

GU – Göteborgs universitet

Disputationsdag

2011-11-18

Titel (se)

Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.

Institution

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.

Avhandlingen studerar hur lärare, elever och föräldrar förhandlar om definitioner. Ett exempel: Om en elever och föräldrar protesterar mot att biologiundervisningen om hur livet uppkom och utvecklades på jorden baseras på evolutionsteori, vad händer då? I en decentraliserad, brukarstyrd, marknadiserad skola är protesterna inte bara ord utan en maktfaktor vilket leder till en förhandling om hur frågan skall uppfattas. Ifråga om biologiundervisningen pekar resultaten mot tre strategier: lärprocessen kan betraktas som en individuell fråga, där eleven kan söka sig till religiösa skrifter om hon vill, eller som en offentlig fråga där lärprocessen bör styras av styrdokument och läroböcker, eller som en vetenskaplig fråga, där lärprocessen bör styras av vetenskapliga överväganden. Vilket alternativ som blir resultatet är beroende på maktstrukturen. Beroende på vad frågan definieras som öppnas vissa handlingsalternativ medan andra stängs. Definitionen får alltså högst reella konsekvenser, i detta fall till exempel för vilken kunskapssyn som kan praktiseras i skolan och hur undervisningen utformas. Studien är en teorielaborerande studie som, på basis av bland annat maktteorier, försöker utveckla en ökad förståelse för förhandlingen och dess konsekvenser.

Abstract in English

This dissertation argues that, in order to understand how teachers in compulsory Swedish schools deal with what they regard to be cultural value conflicts, an important aspect is negotiations about definitions between teachers, pupils and parents, this directing focus towards power relations in the actual schools rather than formal decision making procedures. The aim is to elaborate a theory on the foundation of power theories that provides an understanding of the negotiation process and its effects in relation to cultural value conflicts. In relation to the four faces of power (decision making, agenda setting, preference shaping, and Foucauldian power analytics) the dissertation views the first three aspects as the force that makes the negotiation come about. For analyzing the actual power structure of the negotiation as well as the effects of the negotiation, it relies on a Foucauldian perspective. The dissertation views the process when the definitions come about as a framing process, but connected to a Foucauldian perspective rather than an agenda setting perspective. It therefore focuses on normalization and disciplinarian processes. The dissertation identifies five different frames in earlier research: individual sphere, public sphere, religious sphere, sexuality and gender sphere, and science sphere. It is argued that those spheres are abstract entities that provide particularities with a meaning by including them in existing story lines. By doing so, they also provide possible solutions, point out individuals or groups as authorities, and decide the hierarchy of ethical and normative goals. It is further argued that, in order to understand the negotiation, insights into the overall context of Swedish schools are important, and especially the structures vertical autonomy (the teachers dependence on the state), horizontal autonomy (the teachers dependence on parents and pupils), teacher role, and ideas about cultural diversity and ethnicity. Long semi structured interviews have been made with a total of 39 teachers from four different schools. Three different types of questions are studied: societal value questions (as democratic values and opinions on sexuality), knowledge questions and questions about pupils´ behaviour in classroom. The findings show that there is no hegemonic discourse in Swedish schools regarding the issues studied; similar questions are frequently framed differently by different teachers and on different schools. The findings of the empirical study further indicate that many negotiations ends up with the individual frame (this is the case for all three different types of questions). It is argued that this individualization reduces potential conflicts and is therefore preferred when the actors want to connect a question to different speheres. It is also argued that the results of the framing depends on power relations: if there is a societal consensus about a phenomenon (e.g. democracy), teachers are more reluctant to frame it as an individual question. If there is no such consensus (e.g. opinions on homosexuality) the teachers are more prone to direct it to the individual sphere.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev