Den goda skolan: i lagens namn eller en trygghetens famn? Diskurser om skolproblem i lokal media och bland skolverksamma

Hur representeras skolproblem i lokala dagstidningar? Det är en av frågorna som Elin Stark undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2019-10-04

Titel (sv)

Den goda skolan: i lagens namn eller en trygghetens famn? Diskurser om skolproblem i lokal media och bland skolverksamma

Författare

Elin Stark

Handledare

Professor Anders Lidström, Umeå universitet Docent Sara Carlbaum, Umeå universitet

Opponent

Anne Dåsvatn Homme, Universitetet i Bergen

Institution

Statsvetenskapliga institutionen.

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Elin Stark

Abstract in English:

This thesis focuses on representations of school problems in Swedish local newspapers and how these can be understood in terms of discourses about “the good school”. The thesis also focuses on how these discourses are manifested among and resisted by school professionals, and on the potential consequences for schools. Representations of school problems are seen as expressions of power as they produce and reproduce values. These values, which can be referred to in terms of discourses, affect both school practices and individuals attending or working at schools. The theoretical starting point is a Foucauldian perspective on governing. The main elements adopted are Foucault’s understanding of power and the relationship between power and knowledge; how people are positioned as subjects; and how we are governed by representations of problems. The analytical approach adopted draws on Carol Bacchi’s “What’s the problem represented to be” (WPR) approach. Two empirical studies were conducted: a media study and an interview study.

Four main problem representations could be distinguished: “the school is breaking the law”; “the working environment at the school is poor”; “the school does not listen to the students”; and “the school does not measure up to other schools”. Out of these problem representations, “the schools is breaking the law” and “the working environment at the school is poor” were the most predominant representations. Using the problem representations and their underlying assumptions as a starting point, four main discourses on “the good school” were identified: the legal discourse, the caring discourse, the democratic discourse; and the market discourse. Regarding effects of the discourses, an overall reflection is that students are positioned as active subjects with significant influence in nearly all of the discourses identified in the media study, with the exception of the caring discourse.

As evident by both the embrace of and the resistance against the discourses, the dominant discourses in both the media study and the interview study are the legal discourse and the caring discourse. It is concluded that there is a discursive struggle between these discourses as to whether “the good school” is a school “in the name of the law” or “in the sense of caring”. This discursive struggle may result in possibilities for resistance against one discourse on behalf of the other.

Sidan publicerades 2019-09-09 13:29 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 4/2020 – ute 11 september

Skolportens magasin

Tema: Specialpedagogik. Större barngrupper och mindre resurser – hur ska specialpedagogiken i förskolan hinnas med? Intervju: Författaren och sfi-läraren Sara Lövestam letar efter kreativiteten – både hos sina elever och i sitt eget skrivande.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare

Skolledarna måste ta kontroll över digitaliseringen, inkludera lärarna i beslutsprocessen och föra deras talan gentemot förvaltningen. Det menar skolledaren Edward Jensinger, som tillsammans med forskaren Marie Sjöholm skrivit en bok om digitalisering.

Ramstruktur ger lektionerna mål och mening

En tydlig lektionsstruktur kan både underlätta för alla elever och vara ett avgörande stöd för de elever som behöver förutsägbarhet eller har svårigheter med ­exempelvis arbetsminnet. På Nacka Strands skola kallas detta ramstruktur.

Starta tidigt med teckenstöd

På en småbarnsavdelning på Starens förskola i Eskilstuna har arbetslaget ihop med en specialpedagog utvecklat ett förfinat TAKK-system där bilder och teckenspråk får samverka.

Häng med mobila förskolan

Mobila förskolor tar ordet utflykt till en ny nivå. Om det ens handlar om utflykter? ”Jag skulle snarare säga upplevelsebaserat lek- och läräventyr”, säger förskolläraren Kent Störzel på Göteborgs mobila förskola.

Minskad lärarstress efter treårigt forskningsprojekt

Stressen har minskat och tryggheten ökat. Finningeskolan i Strängnäs har hittat nycklarna till en bättre arbetsmiljö sedan besöket från ett forskarteam.