Den goda skolan: i lagens namn eller en trygghetens famn? Diskurser om skolproblem i lokal media och bland skolverksamma

Hur representeras skolproblem i lokala dagstidningar? Det är en av frågorna som Elin Stark undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2019-10-04

Titel (sv)

Den goda skolan: i lagens namn eller en trygghetens famn? Diskurser om skolproblem i lokal media och bland skolverksamma

Författare

Elin Stark

Handledare

Professor Anders Lidström, Umeå universitet Docent Sara Carlbaum, Umeå universitet

Opponent

Anne Dåsvatn Homme, Universitetet i Bergen

Institution

Statsvetenskapliga institutionen.

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Elin Stark

Abstract in English:

This thesis focuses on representations of school problems in Swedish local newspapers and how these can be understood in terms of discourses about “the good school”. The thesis also focuses on how these discourses are manifested among and resisted by school professionals, and on the potential consequences for schools. Representations of school problems are seen as expressions of power as they produce and reproduce values. These values, which can be referred to in terms of discourses, affect both school practices and individuals attending or working at schools. The theoretical starting point is a Foucauldian perspective on governing. The main elements adopted are Foucault’s understanding of power and the relationship between power and knowledge; how people are positioned as subjects; and how we are governed by representations of problems. The analytical approach adopted draws on Carol Bacchi’s “What’s the problem represented to be” (WPR) approach. Two empirical studies were conducted: a media study and an interview study.

Four main problem representations could be distinguished: “the school is breaking the law”; “the working environment at the school is poor”; “the school does not listen to the students”; and “the school does not measure up to other schools”. Out of these problem representations, “the schools is breaking the law” and “the working environment at the school is poor” were the most predominant representations. Using the problem representations and their underlying assumptions as a starting point, four main discourses on “the good school” were identified: the legal discourse, the caring discourse, the democratic discourse; and the market discourse. Regarding effects of the discourses, an overall reflection is that students are positioned as active subjects with significant influence in nearly all of the discourses identified in the media study, with the exception of the caring discourse.

As evident by both the embrace of and the resistance against the discourses, the dominant discourses in both the media study and the interview study are the legal discourse and the caring discourse. It is concluded that there is a discursive struggle between these discourses as to whether “the good school” is a school “in the name of the law” or “in the sense of caring”. This discursive struggle may result in possibilities for resistance against one discourse on behalf of the other.

Sidan publicerades 2019-09-09 13:29 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Denna rapport har två delar vilka båda syftar till att stärka skolans arbete med att utreda närvaroproblem. Den första delen ger en överblick av den forskning som finns på området. Den andra delen är en praktisk vägledning som visar vilka moment som bör ingå i en utredning och hur de kan utformas. (pdf)

Ny forskningsöversikt om orsaker till skolfrånvaro

Vad kan forskningen lära oss om hur man kan kartlägga och analysera orsakerna till skolfrånvaro? En ny rapport från Ifous och Region Stockholm ger en sammanställning av relevant forskning inom området samt konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget.

Klättra högre efter naturvetenskapen!

”Vi behöver naturvetenskaplig kunskap för att fatta kloka beslut om hur vi ska använda våra gemensamma resurser.” Cecilia Caimans forskning om barn och hållbarhet har väckt mycket intresse.

Poddagogen #5: Thérèse Halvarson Britton om studiebesök i religionsundervisningen

I nya avsnittet av Poddagogen möter vi Thérèse Halvarson Britton som berättar om studiebesökens roll i religionsundervisningen. Poddare är lektorerna Janne Kontio och Sofia Lundmark.

Därför förbättras inte elevresultaten – trots insatser

Skolan hade genomfört digitaliseringar av skolarbetet, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt. Men trots alla dessa insatser fortsatte andelen elever som gick ut gymnasiet med fullständiga betyg att sjunka. Varför?