Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

Den nödvändiga osäkerheten: Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan

Publicerad:2012-05-25
Uppdaterad:2017-12-19

Att inte bli kränkt för hur man ser ut, vad man har för kläder eller vad man säger – det upplever elever som viktigt när det gäller relationen till skolkamrater. Susanne Hansson har disputerat på en avhandling om hur elever ser på respekt.

Författare

Susanne Hansson

Handledare

Solveig Hägglund, Professor Bo Dahlin, Professor, Åsa Söderström, Doktor

Opponent

Karin Sporre, Professor

Disputerat vid

Karlstads universitet

Disputationsdag

2012-04-13

Titel (se)

Den nödvändiga osäkerheten: Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan

Titel (eng)

The necessary uncertainty: Students’ perspective on respect in relationships in school

Institution

Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för utbildningsvetenskap

Den nödvändiga osäkerheten: Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan

Syftet med den här avhandlingen är att med elevers perspektiv och med K E Løgstrups teori ”Det etiska kravet”, fördjupa kunskapen om respekt i relationer i skolan. I gruppintervjuer med 69 14-åriga elever vid två svenska skolor har frågor ställts om respekt som en kvalitet i relationer till lärare och skolkamrater.

Resultaten visar att i respekt i relation till lärare handlar om att bli sedd som någon av betydelse genom ett ömsesidigt lyssnande och bekräftande av varandras lika värde. Respekt i relationer till skolkamrater handlar om att få vara så som man är utan att andra hindrar en från det. I ljuset av teorin om det etiska kravet kan detta förstås som något essentiellt mänskligt, som ett behov av ömsesidigt livsbejakande.

The necessary uncertainty: Students’ perspective on respect in relationships in school

This thesis deals with students’ views on respect as an element in their relationships with teachers and peers. The purpose of the thesis is to gain further knowledge of relationships in school by applying concepts of the theory of ethical demand in the analysis of students’ descriptions of respect in their relationships with their teachers and peers.

The theoretical basis of the study is the theory of the ethical demand (Løgstrup, 1997) which is supplemented with Thomas Ziehe’s (1986/2003, 1993) theoretical concepts of proximity and distance in relationships. An important point of departure for the study is the meaning of relationships in education. According to Løgstrup, interrelationship is seen as a characteristic feature of human existence, and respect and trust as the natural basis in human relationships.

The empirical material consists of 21 group interviews with 69 students aged 14 attending two Swedish schools. The interviews were conducted as semi-structured qualitative interviews aiming to understand the students’ perspective on respect in relationships in school.

The results show that respect is described as a reciprocal phenomenon in the students’ relationships. The students’ starting-point was in experiences ofdisrespect, which indicates that it is difficult to describe respect. The students picture respectful relationships to teachers with a wish of being seen for who they are, e.g. by equal treatment, being listened to and existentially confirmed. The students’ disrespectful relationships to teachers deal with descriptions of teachers’ inability to listen, abuse of power, and teachers’ inability to teach with structure and planning. Respect in peer relations is described as allowing a person to be the way she or he is. Honesty is important in peer relations due to the students’ need to see the other person’s true self in order to get to know him or her, which is their starting point for respectful peer relations. The theoretical interpretation of these results gives an understanding of respect as an essentially human need to reciprocally affirming the life of one another.

The overall conclusion is that respect is given a deeper understanding as a human phenomenon in relationships, something that goes beyond the students’ volition. Disrespectful relationships force the students to harbour mistrust and insecurity when interacting with peers and teachers. Respectful relationships in school are seen as necessary for the students’ possibilities to enjoy life.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev