Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

Vad artikuleras som pedagogisk skicklighet? Det är en av frågorna som Sara Levander utforskar i sin avhandling om rekrytering och befordran inom akademin.

Fakta
Disputation

2017-12-15

Titel (sv)

Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

Författare

Sara Levander

Handledare

Professor Eva Forsberg Uppsala universitet Maja Elmgren, Uppsala universitet

Opponent

Seniorprofessor Sverker Lindblad, Göteborgs universitet

Institution

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Sara Levander

Abstract in English:

This thesis develops knowledge on educational proficiency as an object of assessment in academic hiring of university teachers. Hiring processes are essential for the very formation of academia, and peers involved in these processes have an institutional gate-keeping function. University teachers are an important resource for both research and teaching and thus student learning. Consequently, educational proficiency is crucial for the development of higher education institutions. The analysis is informed by a discursive perspective and by research and conceptualizations on educational proficiency, and peer review as a practice of evaluation. The empirical material consists of full dossiers and external peer review letters, drawn from a comprehensive research-intensive university in Sweden.

The first study explores the weight and care peer reviewers attribute to candidates’ educational credentials in the promotion of senior lecturers to full professor. The second study examines educational proficiency in the recruitment of full professors. The meaning and the value attributed to educational proficiency in peer review letters are analyzed, and a set of interrelated themes is developed. The third study investigates the assessment of educational proficiency in the recruitment of senior lecturers. The themes previously developed are further explored as are strategies of intertextuality used by reviewers.

Educational proficiency is attributed a variation of aspects, albeit only a few of those are assigned special value: teaching experience and PhD supervision appears as the touchstone of educational proficiency. Although teaching experience refers to various types of experiences, emphasis is on scope of teaching, and almost no attention is given to the teaching-research nexus. This way, the epistemic foundation of teaching is disregarded. Further, by summarizing and listing merits, reviewers equal experience with proficiency. Although variations do occur across scientific domains, peer reviewers’ affiliation and assignment, the deepest impression conveyed are the similarities. Findings imply that educational proficiency primarily relates to internal and locally embedded activities, and is understood as a technical and generic process. The thesis discusses and problematizes peer review as an expert evaluation, and illuminates how peer review in academic hiring is positioned in the intersection between institutional values and academic cultures.

Sidan publicerades 2017-11-29 14:13 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-02-16 10:48 av Susanne Sawander


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Extra stöd behövs redan i förskolan

Barn med beteendesvårigheter är inte lika engagerade i förskolan som andra barn, vilket påverkar deras lärande och utveckling. Extra stöd behöver sättas in redan på förskolan, konstaterar forskaren Madeleine Sjöman.

Först med försterektorer

Om hela skolkommunen ska lyckas så måste de kommunala och fristående skolorna utvecklas tillsammans. Det är tanken med den nya försöksverksamheten med försterektorer i Vallentuna.

Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan?

Hur ser villkoren ut för flickor respektive pojkar med funktionsnedsättning i skolan? Är stödet likvärdigt så att alla får samma möjlighet att nå målen för sin utbildning? Det och mycket mer diskuterar en ny FoU-skrift: Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv. Läs rapporten här (pdf).

Forskare: Synen på barns kroppar har förändrats i förskolan

Det pratas för lite på lärarutbildningen om vilken kroppskontakt pedagoger får ha med barn på förskolan. Det anser nyutexaminerade förskollärare som intervjuats i forskningsprojektet ”Beröring i förskolan – omsorg eller fara?”.

Vad gör kanadensiska skolor så framgångsrika?

Carol Campbell är forskare och rådgivare till Ontarios skolverk ger sin syn på vad som gör det kanadensiska utbildningssystemet framgångsrikt.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats