Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

Vad artikuleras som pedagogisk skicklighet? Det är en av frågorna som Sara Levander utforskar i sin avhandling om rekrytering och befordran inom akademin.

Fakta
Disputation

2017-12-15

Titel (sv)

Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

Författare

Sara Levander

Handledare

Professor Eva Forsberg Uppsala universitet Maja Elmgren, Uppsala universitet

Opponent

Seniorprofessor Sverker Lindblad, Göteborgs universitet

Institution

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Sara Levander

Abstract in English:

This thesis develops knowledge on educational proficiency as an object of assessment in academic hiring of university teachers. Hiring processes are essential for the very formation of academia, and peers involved in these processes have an institutional gate-keeping function. University teachers are an important resource for both research and teaching and thus student learning. Consequently, educational proficiency is crucial for the development of higher education institutions. The analysis is informed by a discursive perspective and by research and conceptualizations on educational proficiency, and peer review as a practice of evaluation. The empirical material consists of full dossiers and external peer review letters, drawn from a comprehensive research-intensive university in Sweden.

The first study explores the weight and care peer reviewers attribute to candidates’ educational credentials in the promotion of senior lecturers to full professor. The second study examines educational proficiency in the recruitment of full professors. The meaning and the value attributed to educational proficiency in peer review letters are analyzed, and a set of interrelated themes is developed. The third study investigates the assessment of educational proficiency in the recruitment of senior lecturers. The themes previously developed are further explored as are strategies of intertextuality used by reviewers.

Educational proficiency is attributed a variation of aspects, albeit only a few of those are assigned special value: teaching experience and PhD supervision appears as the touchstone of educational proficiency. Although teaching experience refers to various types of experiences, emphasis is on scope of teaching, and almost no attention is given to the teaching-research nexus. This way, the epistemic foundation of teaching is disregarded. Further, by summarizing and listing merits, reviewers equal experience with proficiency. Although variations do occur across scientific domains, peer reviewers’ affiliation and assignment, the deepest impression conveyed are the similarities. Findings imply that educational proficiency primarily relates to internal and locally embedded activities, and is understood as a technical and generic process. The thesis discusses and problematizes peer review as an expert evaluation, and illuminates how peer review in academic hiring is positioned in the intersection between institutional values and academic cultures.

Sidan publicerades 2017-11-29 14:13 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-02-16 10:48 av Susanne Sawander


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Forskare undersöker hur tvåspråkighet påverkar hur vi uppfattar känslor

I en ny avhandling från Mittuniversitetet studeras hur tvåspråkighet kan påverka hur vi uppfattar känslor. Trots att ungefär 90 % av den vuxna befolkningen i Sverige är tvåspråkig är detta ett av de nyaste forskningsområdena.

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats