Designing for added pedagogical value: A design-based research study of teachers’ educational design with ICT

Jörgen Holmberg vill med sin forskning bidra till ökad förståelse om undervisningsdesign som process och hur IKT kan användas för att skapa didaktiska mervärden för undervisning och lärande.

Fakta
Disputation

2019-01-25

Titel (eng)

Designing for added pedagogical value: A design-based research study of teachers’ educational design with ICT

Författare

Jörgen Holmberg

Handledare

Professor Uno Fors, Stockholms universitet Professor Görna Fransson, Högskolan i Gävle

Opponent

Assistant Professor Jo Tondeur, Vrije Universiteit Brussel, Belgium

Institution

Institutionen för data- och systemvetenskap.

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Jörgen Holmberg

Abstract in English:

In an increasingly digitized world teachers are expected to take on the role of educational designers and use ICT to design in ways that add pedagogical value to teaching and learning. This thesis adopts a design-based research (DBR) approach to: (a) explore and contribute to the educational design processes of teachers of English as a foreign language in their efforts to use ICT for added pedagogical value, (b) examine how ICT is used in educational designs to create/contribute to what the teachers and students describe as added value and (c) explore, problematize and refine DBR as a research approach.

Literature studies and a collaborative self-study preceded the DBR to guide its focus and implementation. The DBR was carried out over a period of two years in four upper secondary schools in Sweden in which every student had access to their own computer. The research data consists of: (a) audio recorded design conversations, (b) enacted educational designs and design elements as parts of these, (c) reflective log entries written by the participating teachers, (d) focus group interviews with students and (e) the researcher’s field notes.

Six different theoretical frameworks and models are used in combination in the accompanying articles to analyze the data and achieve the three research aims. The findings show how teachers’ pedagogical reasoning and TPACK development are interconnected and reciprocal aspects of the educational design process and how the externalization of, and reflection on, these aspects is necessary to develop the specific and practical TPACK needed to realize design intentions in situated contexts. A number of challenges and opportunities in the educational process have been identified.

Moreover, the findings show how ICT was used to contribute added value in educational designs by facilitating: (a) more authentic and seamless learning experiences in external online contexts with both in-class and out-of-class actors irrespective of time and place, (b) an exchange of digital knowledge representations of understanding and practice between different actors, e.g. for the purposes of modelling, supporting cognitive apprenticeship, meta-cognitive self-regulation and formative assessment and (c) new and extended forms of, and opportunities for, collaborative creation and meaning-making.

The current common focus in DBR on the development of prescriptive design principles is problematized in relation to the findings of the thesis, which illustrate the complex and situated nature of the educational design process. A theoretically and empirically informed design framework (DF) is developed and used as a conceptual tool to guide and analyze educational design processes and enactments. The findings illustrate how the use of the DF and the process of collaborative design reflection contributed to the analysis of the teachers’ design intentions and de facto design practices and to a DBR format that allowed the participants to use their respective competencies in the development of educational designs for added value. The thesis thereby serves as an example of how DBR can be methodically implemented to study and generate increased knowledge about teachers’ design intentions and design practices, develop research-based educational designs in line with teachers’ pedagogical intentions and support their development as educational designers.

Sidan publicerades 2019-01-14 16:00 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-03-04 15:02 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

5 saker du gör – som skapar konflikter

Ditt ledarskap kan vara orsaken till oro och konflikter på arbetsplatsen, även om det inte är meningen från din sida. Här är fem vanliga misstag – och vad du kan göra i stället.

Deras forskning föreslår hur framtidens skolor ska byggas

Bullriga skolmatsalar, glaspartier som stör koncentrationen under lektionen och för små skolgårdar. Dagens skolmiljöer kräver ofta en del förbättringar. Didaktikforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs på Högskolan i Gävle har deltagit i det fristående forskningsinstitutet Ifous projekt ”Bygga skola” med syfte att utforska hur dagens skolor fungerar i praktiken.

Samverkanskontor startar under 2020

Specialpedagogiska skolmyndigheten startar 16 nya samverkanskontor under våren 2020. Kontoren innebär ett mer uppsökande arbetssätt än tidigare för att nå de skolor som mest behöver stöd.

Det här tänker niorna på när de väljer gymnasium

Vilka program har gymnasieskolan? Hur välrenommerad är den? De faktorerna fäster elever i nionde klass mest uppmärksamhet vid när de väljer gymnasium. Men även en gratis dator eller surfplatta kan fungera som lockbete – i synnerhet för elever med låga betyg, visar ny forskning.

Use 6 leadership pillars to empower teachers

There are six leadership pillars that help principals support teachers and encourage the development of positive school cultures, according to Evan Robb, a middle-school principal in Virginia. In this article, Robb shares how to use six pillars — including vision, trust and relationships — to help build success among students and staff.