Dela:

Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

Fakta
Disputation

2011-04-08

Titel (eng)

Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

Författare

Susanne Kjällander

Handledare

Professor Staffan Selander,Lektor Eva Svärdemo Åberg

Opponent

Professor Ria Heilä-Ylikallio

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik/Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Susanne Kjällander

Svenskt abstrakt:

Doktorsavhandlingen handlar om hur elever i åldrarna 6-17 interagerar, skapar mening och lär sig i SO-klassrummet då de använder sig av digitala lärresurser. Fem mycket IKT-avancerade skolor ingår i studien. Avhandlingen består av fem artiklar som bland annat handlar om meningserbjudanden i det digitala gränssnittet, identitetsskapande och bedömning. Den presenterar ett nytt perspektiv på lärande: ”Designs for learning” och resulterar bland annat i en diskussion om hur lärare och elever själva skapar sitt digitala material; hur lärande får informella drag då elever spenderar mycket tid på nätet; hur elever samarbetar och lär sig inte bara via text och språk utan även via ljud, bilder, animeringar, symboler och färger; samt hur elever skapar egna parallella lärvägar beroende på sina egna intressen – lärvägar som ofta blir osynliga och svåra att bedöma för läraren. Avhandlingen avslutas med en diskussion om de utmaningar som skolan står inför nu när så stor del av undervisningen och lärandet pågår online.

Sidan publicerades 2011-03-21 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:10 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Rätt stöd rustar små barn i muntligt berättande

Förskolebarn är skickliga berättare. De använder sitt språk och gör berättelser begripliga genom både ljudhärmning, gester och mimik. Men de kan behöva lite hjälp på traven. Därför behöver pedagogerna uppmuntra det muntliga berättandet, som också är viktigt för att barnet själv ska bli lyssnad på.  

Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme

Elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har større sjanse å fullføre skolen dersom de har gått i spesialklasser enn om de hadde gått i en ordinær klasse, viser dansk forskning.

Svenska elever övar för lite på att prata spanska i skolan

I en studie av Berit Aronsson vid Umeå universitet 2020 visades hur elever i spanska som främmande språk skriver bättre än de pratar, men att de inte nådde upp till förväntad nivå i någon av färdigheterna efter årskurs nio. Men hur kan det komma sig att eleverna inte är bättre på att prata, när vi sedan länge har kommunikativ inriktning på främmande språksundervisningen i Sverige?

Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Skolportens digitala kurser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer