Dela:

Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

Fakta
Disputation

2011-04-08

Titel (eng)

Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

Författare

Susanne Kjällander

Handledare

Professor Staffan Selander,Lektor Eva Svärdemo Åberg

Opponent

Professor Ria Heilä-Ylikallio

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik/Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Susanne Kjällander

Svenskt abstrakt:

Doktorsavhandlingen handlar om hur elever i åldrarna 6-17 interagerar, skapar mening och lär sig i SO-klassrummet då de använder sig av digitala lärresurser. Fem mycket IKT-avancerade skolor ingår i studien. Avhandlingen består av fem artiklar som bland annat handlar om meningserbjudanden i det digitala gränssnittet, identitetsskapande och bedömning. Den presenterar ett nytt perspektiv på lärande: ”Designs for learning” och resulterar bland annat i en diskussion om hur lärare och elever själva skapar sitt digitala material; hur lärande får informella drag då elever spenderar mycket tid på nätet; hur elever samarbetar och lär sig inte bara via text och språk utan även via ljud, bilder, animeringar, symboler och färger; samt hur elever skapar egna parallella lärvägar beroende på sina egna intressen – lärvägar som ofta blir osynliga och svåra att bedöma för läraren. Avhandlingen avslutas med en diskussion om de utmaningar som skolan står inför nu när så stor del av undervisningen och lärandet pågår online.

Sidan publicerades 2011-03-21 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:10 av


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
When ‘Careless Mistakes’ Aren’t: Dyscalculia, Math Anxiety, and Learning Strategies That Help

Math is hard. Dyscalculia, a math learning disability, can make learning and calculating numbers downright painful. Persistent difficulties with math can also lead to intense overwhelm and feelings of academic dread, also known as math anxiety.

Irena Makower: ”De med perfektionistiska personlighetsdrag blir väldigt utsatta”

När idealet är att vara perfekt kan stress, ångest och psykisk ohälsa bli följden. Prestationen blir som en beroendeframkallande drog. Forskning, som den psykologen Irena Makower arbetar med, visar att det bästa sättet att möta detta är att samtala i klassrummet om bland annat drivkrafter.

Ny kunskapssammanställning om psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning

Nu finns en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning. Den visar att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer olovlig frånvaro än elever utan funktionsnedsättning.

Alla ska förstå utmaningen

Spännande forskningsintroduktion­ om vikten av specialpedagogisk ­flerstämmighet i förskolan, skriver Veronica Ferm i en bokrecension.

Forskningsutblick: Upplevd stress hos barn och unga med adhd

Att vuxna med adhd ofta upplever höga stressnivåer har tidigare påvisats i forskning. Men hur upplever barn och ungdomar med adhd stress? I ett antal artiklar skrivna av forskare från Uppsala universitet har barnens perspektiv lyfts, och det framkommer att barn och ungdomar med adhd upplever stress i högre grad än jämnåriga barn utan adhd.