Didactical Considerations in the Digitalized Classroom

Anne Kjellsdotter har undersökt hur integrering av digitala verktyg påverkar en lågstadiepraktik.

Fakta
Disputation

2020-05-08

Titel (eng)

Didactical Considerations in the Digitalized Classroom

Författare

Anne Kjellsdotter

Handledare

Professor Eva Reimers, Göteborgs universitet Anna Maria Hipkiss, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Stefan Hopmann, Universität Wien

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Anne Kjellsdotter

Abstract in English:

The interest in this doctoral thesis is how information and communication technologies (ICT) impact on classroom interaction and may challenge and transform teaching and learning. A reason for considering this as a field of investigation is grounded in the fact that in Sweden, digital tools and they are considered a natural part of elementary education. A lot is expected from ICT in education and the ongoing debate is based on the premise that they will be a catalyst to create change. The aim here is to explore in what way the use of ICT may affect the interaction between subject content, teachers and learners. Two theoretical approaches: the sociocultural perspective on learning (Säljö, 2000; Vygotsky, 1986; Wertch, 1998) and the tradition of Didaktik (Hopmann, 1999; 2007; Klafki, 1995; 2000) are used to answer the study’s overall aim and the different aspects of the research questions. The ambition is to contribute to the field of ‘didactics and ICT’ and also to the ongoing debate about ‘digital competencies’ in the twenty-first century. The empirical data is derived from a case study in a primary school. Ethnographic techniques were used in order to collect the data during a period of four years. The research questions have been explored through different analytical lenses and the findings are presented in four papers. The main findings of the study highlight relations between the subject content and the digital tools and challenges notions about what to teach, which affects possibilities for and limitations in how pupils interact with ICT but also the distinguishing features of the pupils’ final outcomes. This opens the way for a discussion about teaching the subject content in relation to the digital affordances, the understanding of pupils’ meaning-making in connection with the premises of digital school tasks, and what competencies are important in the digitalized classroom.

Sidan publicerades 2020-04-28 11:41 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2020-05-19 08:43 av Susanne Sawander


Relaterat

Digitala resurser stärker elevers textskapande

Digitala resurser har stor betydelse för elevers textskapande, särskilt för elever med svenska som andraspråk. Helene Dahlströms forskning belyser också att många mellanstadieelever har väldigt liten digital tillgång i hemmet.

Skrivträning på talande dator bra för elever med läs- och skrivsvårigheter

Britta Hannus-Gullmets forskning visar att elever med stora läs- och skrivsvårigheter får goda möjligheter att utveckla sin läs- och skrivförmåga om de använder en talande dator som hjälpmedel.

Ny som lärare

De första åren som lärare kan vara omtumlande. Förutom att planera och undervisa behöver du vara en tydlig ledare, skapa goda relationer och lösa konflikter. Välkommen till en två dagar lång konferens som ger dig verktyg för att utveckla din roll i klassrummet! Forskare och erfarna lärare delar med sig av sina erfarenheter, och du får möjlighet att diskutera läraryrket med andra nyblivna pedagoger från hela Sverige.

Ny som lärare Webbkonferens

De första åren som lärare kan vara omtumlande. Förutom att planera och undervisa behöver du vara en tydlig ledare, skapa goda relationer och lösa konflikter. Välkommen till en webbaserad konferens som ger dig verktyg för att utveckla din roll i klassrummet!

Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Denna rapport har två delar vilka båda syftar till att stärka skolans arbete med att utreda närvaroproblem. Den första delen ger en överblick av den forskning som finns på området. Den andra delen är en praktisk vägledning som visar vilka moment som bör ingå i en utredning och hur de kan utformas. (pdf)

Ny forskningsöversikt om orsaker till skolfrånvaro

Vad kan forskningen lära oss om hur man kan kartlägga och analysera orsakerna till skolfrånvaro? En ny rapport från Ifous och Region Stockholm ger en sammanställning av relevant forskning inom området samt konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget.

Klättra högre efter naturvetenskapen!

”Vi behöver naturvetenskaplig kunskap för att fatta kloka beslut om hur vi ska använda våra gemensamma resurser.” Cecilia Caimans forskning om barn och hållbarhet har väckt mycket intresse.

Poddagogen #5: Thérèse Halvarson Britton om studiebesök i religionsundervisningen

I nya avsnittet av Poddagogen möter vi Thérèse Halvarson Britton som berättar om studiebesökens roll i religionsundervisningen. Poddare är lektorerna Janne Kontio och Sofia Lundmark.

Därför förbättras inte elevresultaten – trots insatser

Skolan hade genomfört digitaliseringar av skolarbetet, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt. Men trots alla dessa insatser fortsatte andelen elever som gick ut gymnasiet med fullständiga betyg att sjunka. Varför?